Organisasjonen

Kollegiet

Kollegiet er BIs høyeste faglige organ og har myndighet i henhold til fullmakt fra styret.

Det fastsetter innholdet i BIs utdanningstilbud, regler for opptak, fritak, eksamener, sensur og andre studieadministrative forhold, samt kompetanseprofil for faglige medarbeidere.

Kollegiet består av 15 faste medlemmer, samt to vararepresentanter og to deaner som observatører. Kollegiet ledes av rektor.

Kollegiet