Organisasjonen

Kollegiet

Kollegiet er BIs høyeste faglige organ og har myndighet i henhold til fullmakt fra styret. Det fastsetter innholdet i BIs utdanningstilbud, regler for opptak, fritak, eksamener, sensur og andre studieadministrative forhold, samt kompetanseprofil for faglige medarbeidere. Kollegiet består av 15 faste medlemmer, samt to vararepresentanter og to deaner som observatører. Kollegiet ledes av rektor.

 • Rektor

  Inge Jan Henjesand

 • Prorektor, Professor

  Dag Morten Dalen

  Studier og programmer Institutt for samfunnsøkonomi
 • Prorektor, Professor

  Ulf Henning Olsson

  Forskning og fagressurser Institutt for samfunnsøkonomi
 • Dean Bachelor

  Kjell Jørgensen

  Deans Institutt for finans
 • Dean Master, Førsteamanuensis

  Janicke Rasmussen

  Deans Institutt for regnskap, revisjon og foretaksøkonomi
 • Dean Executive, Professor

  Ragnhild Silkoset

  Studier og programmer, Institutt for markedsføring Institutt for markedsføring
 • Dean doktorgradsprogrammet, Professor

  Øyvind Norli

  Forskning og fagressurser stab Institutt for finans
 • Professor

  Harald Benestad Anderssen

  Institutt for rettsvitenskap og styring
 • Instituttleder, Førsteamanuensis

  Monica Viken

  Institutt for rettsvitenskap og styring
 • Professor Chair

  Ragnhild Kvålshaugen

  Institutt for strategi og entreprenørskap Institutt for strategi og entreprenørskap
 • Professor

  Christian Brinch

  Institutt for samfunnsøkonomi
 • Instituttleder, Professor

  Espen Rasmus Moen

  Institutt for samfunnsøkonomi
 • Administrasjonssjef

  Kjersti Ø Gummerson

  Studiekvalitet
 • Studiekoordinator

  Andreas Bilberg

  Executive Bachelor Kursleveranser Bachelor of Management - BI Executive
 • Studentrepresentant SBIO

  Emil Lundal

  Studentrepresentant SBIO
 • Studentrepresentant BIS

  Håkon Kvernevik Knudsen

  Studentrepresentant BIS
 • Studentrepresentant Executive

  Manfred Bjørlin

  Studentrepresentant Executive
 • Professor

  Kim van Oorschot

  Institutt for ledelse og organisasjon
 • Direktør

  Anne Berit Swanberg

  LearningLab