Organisasjonen

Kollegiet

Kollegiet er BIs høyeste faglige organ og har myndighet i henhold til fullmakt fra styret.

Det fastsetter innholdet i BIs utdanningstilbud, regler for opptak, fritak, eksamener, sensur og andre studieadministrative forhold, samt kompetanseprofil for faglige medarbeidere.

Kollegiet består av 15 faste medlemmer, samt to vararepresentanter og to deaner som observatører. Kollegiet ledes av rektor.

 • Rektor

  Inge Jan Henjesand

 • Prorektor, Professor

  Hilde Christiane Bjørnland

  Forskning og fagressurser stab Institutt for samfunnsøkonomi
 • Prorektor, Professor

  Bendik Meling Samuelsen

  Studier og programmer Institutt for markedsføring
 • Prorektor, Professor

  Amir Sasson

  Innovation and Outreach Institutt for strategi og entreprenørskap
 • Dean Bachelor, Professor

  Lars Olsen

  Deans, Institutt for markedsføring Institutt for markedsføring
 • Dean Master

  Janicke Rasmussen

  Deans Institutt for regnskap, revisjon og foretaksøkonomi
 • Dean doktorgradsprogrammet

  Øyvind Norli

  Forskning og fagressurser stab Institutt for finans
 • Dean Executive, Professor

  Jan Ketil Arnulf

  Deans Institutt for ledelse og organisasjon
 • Førsteamanuensis

  Anders Mikelsen

  Institutt for rettsvitenskap og styring
 • Førsteamanuensis

  Gina Bråthen

  Institutt for rettsvitenskap og styring
 • Professor

  Dagfinn Rime

  Institutt for finans
 • Professor

  Birgit Helene Jevnaker

  Institutt for ledelse og organisasjon
 • Instituttleder

  Richard Priestley

  Institutt for finans
 • Seniorrådgiver

  Anine Cecilie Hansen

  Studiekvalitet
 • Business Development Manager

  Andreas Bilberg

  B2B Open programmes - BI Executive
 • Studentrepresentant SBIO

  Åsne Dale

  Studentrepresentant SBIO
 • Studentrepresentant BIS

  Martine Ramstad Høge

  Studentrepresentant BIS
 • Studentrepresentant Executive

  Marianne G. Jespersen

  Studentrepresentant Executive
 • Professor

  Lars Huemer

  Institutt for strategi og entreprenørskap
 • Studiesjef

  Nils Øby

  Bachelor administration - Oslo Full-Time