-
Organisasjonen

Kollegiet

Kollegiet er BIs høyeste faglige organ og har myndighet i henhold til fullmakt fra styret.

Kollegiet fastlegger det faglige innholdet i Handelshøyskolens utdanningstilbud, fastsetter regler for opptak, fritak, utfyllende regler om forhold særegne for den enkelte eksamen, sensur og andre studieadministrative forhold, og fastlegger kompetanseprofil og tilsettingsreglement for faglige medarbeidere.

Kollegiet