Studere ved BI

Campus Stavanger

Campus Stavanger har flyttet inn i nye og moderne lokaler med sentral beliggenhet. Her vil du oppleve engasjerende forelesere og et aktivt studentmiljø.

Studielivet er så mye mer enn forelesning og lesesal. Det kan være den beste, vanskeligste, mest stressende og artigste perioden i livet ditt. Det handler om å treffe nye folk, utvikle nye interesser og utfordre deg selv både faglig og sosialt.

Studielivet i Stavanger byr på mangfold. Dette kommer i form av arrangementer, uteliv, konserter, sport og andre kulturelle tilbud. Gjennom BI campus Stavang -er vil du også få mulighet til å danne tett kontakt med næringslivet i området. Karriere- og næringslivsdager åpner dører mellom deg som student og potensielle arbeidsgivere.

Nedenfor ser du litt om hva vi tilbyr studentene våre i Stavanger.

Studentforening
Arrangementer
Trening og helse

  1272

  Antall studenter

  51,3 / 48,7

  Fordeling kvinner/menn

  27,5

  Gjennomsnittsalder

Studentforening

Engasjer deg! På BI finnes det gode muligheter for deg som ønsker å ta større del i studentmiljøet. Hva er din interesse?

BI Studentsamfunn Stavanger (BIS Stavanger) er et selvstendig studentsamfunn som jobber for å gi BI-studentene en hverdag med spennende aktiviteter, godt faglig læringsmiljø, fordelaktige rabattavtaler og rettigheter på lik linje med andre studenter.

Organisasjonen er drevet av og for BI-studentene selv, der alle studieretninger er representert. Undergruppene i organisasjonen er mange, og gir studiehverdagen og mulighetene for engasjement et bredt spekter. For å lese mer om BIS Stavanger sine tilbud for deg som BI-student, se BIS Stavanger sine nettsider.

BIS Stavanger er en lokalavdeling av BI Studentsamfunn. BI Studentsamfunn representerer studentene ved campusene Bergen, Trondheim og Stavanger, og fungerer som et knutepunkt mellom lokalavdelingene og administrasjonen ved Handelshøyskolen BI i Oslo.

Arrangementer

Studentene på BI trives godt og det skjer mye også utenfor forelesningssalen. Studentforeningen BIS gjør alt for at du skal få en fantastisk studietid.

De fleste arrangementene er arrangert av studentene selv, gjennom studentforeningen, og er åpne for alle studenter. Det er ofte en faglig del i tillegg til det sosiale. Mange av arrangementene er også til for å hjelpe din karriere.

 • Fadderullan

  Faderullan er en kickstart på din studietid på BI. Som ny student blir du tildelt en gruppe ledet av en student fra andre eller tredjeåret, som vil hjelpe deg finne til rette i studentlivet.

 • Næringslivsdagene

  Næringslivsdagene (NLD) er det største faglige arrangementet som arrangeres i regi av BIS Stavanger. Her får du som student spennende foredrag fra kjente personligheter i næringslivet og du får mulighet til å bygge nettverk med potensielle arbeidsgivere. Bruker man dagene godt er det mulighet for å skaffe seg internship, deltidsjobb eller fastjobb etter endt utdanning.

 • Linjeforeningene

  Vi har egne linjeforeninger for alle linjene vi har på BI - campus Stavanger. Linjeforeningene er også underlagt BIS, og arrangerer egne karrierekvelder som er spesifikt rettet mot de forskjellige linjene.

 • Studentkro

  BIS arrangerer jevnlig sosiale arrangementer som klassefester, quiz-kvelder og temafester på kroa på campus. De arrangerer også lavterskel-arrangementer som Oktoberfest, Full Moon party, Eksamensfest og lignende på uteplasser i byen.

 • Vinterlekene

  Vinterlekene er BIS sitt største sosiale arrangement. Hvert år samles BI-studenter fra campus Stavanger, Bergen og Trondheim på det norske høyfjellet for flere dager fylt med fantastisk stemning.

Trening og helse

God helse er viktig for å lykkes i studietilværelsen. Som student på BI har du tilgang på mange tilbud innen trening og helse.

Mange av disse tilbudene er tilgjengelige gjennom Studentsamskipnaden i Stavanger (SiS). SiS er en servicebedrift som skal legge forholdene til rette for at du, som student i Stavanger skal få en best mulig studietid. Som student ved BI – campus Stavanger blir du automatisk tilsluttet SiS, og du kan benytte deg av alle deres tilbud.

Nedenfor kan du utforske et utvalg av tilbudene. For å få en full oversikt, se SiS Helse sine nettsider.

Studer i et spennende gründermiljø

Oljenedturen har frigjort mange kreative ressurser i Stavanger, og Rogaland leder nå an i antall patentsøknader på landsbasis. Dette betyr at byen har et spennende gründermiljø med mange muligheter!