Studere ved BI

Campus Stavanger

Campus Stavanger har flyttet inn i nye og moderne lokaler med sentral beliggenhet. Her vil du oppleve engasjerende forelesere og et aktivt studentmiljø.

Studielivet er så mye mer enn forelesning og lesesal. Det kan være den beste, vanskeligste, mest stressende og artigste perioden i livet ditt. Det handler om å treffe nye folk, utvikle nye interesser og utfordre deg selv både faglig og sosialt.

Studentlivet byr på frihet. Frihet til å organisere hverdagen din og til å selv bestemme hvordan du best kan skape en uforglemmelig studietid. For å få maksimalt ut av studietiden anbefaler vi at du engasjerer deg. Engasjement kan skapes både faglig og sosialt. På Handelshøyskolen BI campus Stavanger kan du blant annet involvere deg både gjennom linjeforeninger og undergrupper i Studentforeningen.

Studielivet i Stavanger byr på mangfold. Dette kommer i form av arrangementer, uteliv, konserter, sport og andre kulturelle tilbud. Gjennom Handelshøyskolen BI campus Stavanger vil du også få mulighet til å danne tett kontakt med næringslivet i området. Karriere- og næringslivsdager åpner dører mellom deg som student og potensielle arbeidsgivere.

Vi flytter inn i nytt campus til sommeren 2019!

Nedenfor ser du litt om hva vi tilbyr studentene våre i Stavanger.

 

 

Studentforening
Arrangementer
Trening og helse
Studentbolig

  1272

  Antall studenter

  51,3 / 48,7

  Fordeling kvinner/menn

  27,5

  Gjennomsnittsalder

Studentforening

Engasjer deg! På BI finnes det gode muligheter for deg som ønsker å ta større del i studentmiljøet. Hva er din interesse?

BI Studentsamfunn Stavanger (BIS Stavanger) er et selvstendig studentsamfunn som jobber for å gi BI-studentene en hverdag med spennende aktiviteter, godt faglig læringsmiljø, fordelaktige rabattavtaler og rettigheter på lik linje med andre studenter.

Organisasjonen er drevet av og for BI-studentene selv, der alle studieretninger er representert. Undergruppene i organisasjonen er mange, og gir studiehverdagen og mulighetene for engasjement et bredt spekter. For å lese mer om BIS Stavanger sine tilbud for deg som BI-student, se BIS Stavanger sine nettsider.

BIS Stavanger er en lokalavdeling av BI Studentsamfunn. BI Studentsamfunn representerer studentene ved campusene Bergen, Trondheim og Stavanger, og fungerer som et knutepunkt mellom lokalavdelingene og administrasjonen ved Handelshøyskolen BI i Oslo.

 

Arrangementer

Studentene på BI trives godt og det skjer mye også utenfor forelesningssalen. Studentforeningen BIS gjør alt for at du skal få en fantastisk studietid.

De fleste arrangementene er arrangert av studentene selv, gjennom studentforeningen, og er åpne for alle studenter. Det er ofte en faglig del i tillegg til det sosiale. Mange av arrangementene er også til for å hjelpe din karriere.

 • Studentkro

  I løpet av dine år her på BI - campus Stavanger vil mange av dere bli godt kjent med vår kjære kro, eller "Fabrikken" som vi så fint kaller den. Her arrangeres det kroer ca 2-3 ganger i måneden, der vi har nye og spennende temaer hver gang som Full moon party og halloweenkro. Fabrikken fungerer som et samlingssted for alle som vil møte og sosialisere seg med andre medstudenter utenom skoletiden.

 • Næringslivsdagene

  Næringslivsdagene (NLD) er et av de største faglige arrangementene som arrangeres i regi av BIS Stavanger. Konseptet går ut på å koble sammen studenter og diverse relevante bedrifter. Dette skal fungere som en form for nettverksbygging med utbytte for begge parter. Som student får du her mulighet til å hilse på og få mer informasjon om bedrifter som er rundt om i Stavanger-regionen.

 • Linjeforeningene

  Vi har egne linjeforeninger for alle linjene vi har på BI - campus Stavanger. Linjeforeningene er også underlagt BIS, og arrangerer egne karrierekvelder som er spesifikt rettet mot de forskjellige linjene. Her finner du blant annet "meet and greet med næringslivet", "næringslivskveld for eiendomsmeglere" og diverse foredrag med relevante bedrifter.

 • BIS Charity

  BIS Charity (tidligere kalt BIS Studentaksjonen) er et veldedighetsprosjekt i regi av BIS, og et samarbeidsprosjekt mellom alle BI-skolene. Målet er å samle inn penger til et veldedig formål. I år har vi i Stavanger valgt å samle inn penger, klær, og møbler til Varmestuens venner. Dette vil bli gjort gjennom arrangementer, bøssebæring, og andre tiltak som bidrar til innsamling av penger og andre ting vi trenger å samle inn.

Studentbolig

Enten du ønsker å bo privat eller på studentbolig, er det mange muligheter i nærheten av ny campus. Nærmeste studentbolig ligger i Rosenberggata, kun 10 minutters gange fra campus. Studentboligene er av nyeste sort og stod klare i 2015.

Med kun 10 minutters gange til sentrum og 10 minutter i motsatt retning til ny campus, er dette en perfekt plassering for BI studenter. Søknadsfrist for hovedtildeling av bolig er 15. april.

 

Trening og helse

God helse er viktig for å lykkes i studietilværelsen. Som student på BI har du tilgang på mange tilbud innen trening og helse.

Mange av disse tilbudene er tilgjengelige gjennom Studentsamskipnaden i Stavanger (SiS). SiS er en servicebedrift som skal legge forholdene til rette for at du, som student i Stavanger skal få en best mulig studietid. Som student ved BI – campus Stavanger blir du automatisk tilsluttet SiS, og du kan benytte deg av alle deres tilbud.

Nedenfor kan du utforske et utvalg av tilbudene. For å få en full oversikt, se SiS Helse sine nettsider.

Studer i et spennende gründermiljø

Oljenedturen har frigjort mange kreative ressurser i Stavanger, og Rogaland leder nå an i antall patentsøknader på landsbasis. Dette betyr at byen har et spennende gründermiljø med mange muligheter!