-
Hvorfor velge BI?

Fremragende forskning

Bygg din kompetanse på relevant og aktuell forskning.

BI har et av Europas mest produktive forskningsmiljøer innenfor økonomi, ledelse og markedsføring. Vi jobber hardt for å være best i klassen i de fagene vi underviser i. BI er opptatt av å bidra til å utvikle fag og næringer til det beste for samfunnet. For å få til det, må vi forske. Og det er vi gode på. BIs forskere bidrar med forskning på internasjonalt toppnivå. Et ekspertpanel på oppdrag fra Forskningsrådet, evaluerte i 2018 tilstanden av samfunnsvitenskapelig forskning i Norge, og ga de representerte faginstituttene toppkarakter. På en skala fra 1 til 5 (excellent), fikk de henholdsvis karakterene 4 og 5. De ble blant annet vurdert basert på kvalitet, produktivitet, internasjonalt fokus og publikasjoner.

BI har organisert sin faglige virksomhet i 9 institutter og 8 fagspesifikke forskningssentre, som bidrar med relevant og fremtidsrettet forskning. Forskningen dekker er vidt spekter av fagområder og disipliner som hører innunder en moderne handelshøyskole. BIs forskere publiserte over 200 vitenskapelige tidsskriftsartikler i 2020 og mer en 30 % av disse er publisert i høyt anerkjente publikasjoner.

Bli kjent med noen av BIs forskere

Postdoktorstipendiat

Ingrid Hjort – Institutt for samfunnsøkonomi.

«Jeg ønsker å forbedre måten beslutninger fattes på ved å sørge for at politikere ser på all relevant kunnskap før de tar en endelig beslutning.»

Førsteamanuensis

Samson Yoseph Esayas – Institutt for rettsvitenskap og styring.

«Jeg er utdannet jurist, så jeg ønsker først og fremst å påvirke den politiske utformingen innen databeskyttelse og konkurranselovgivning.  Det er kanskje lite sannsynlig, men jeg vil ha en fremtid der selskaper konkurrerer like intenst om å beskytte dataene våre, som de for øyeblikket gjør for å samle dem inn.»

Professor

Eric Breit – Institutt for ledelse og organisasjon

«Jeg vil bidra til å gjøre arbeidslivet mer inkluderende ved å jobbe for at arbeidsgivere ikke bare ansetter personer fra utenforskapet som del av sin strategi for ansvarlighet eller bærekraft, men kan utnytte og utvikle potensialet for disse menneskene i virksomheten.»

Utvalgte forskningsprosjekter

  • The Dynamics of Political Selection (2021 til 2026). Sammen med forskere fra Harvard og Stanford skal BIs professor Jon H. Fiva lede et nytt forskningsprosjekt for å undersøke hvorvidt alle borgere har like muligheter til å rykke opp i det politiske hierarkiet. Prosjektet er tildelt 12 millioner fra Norges Forskningsråd. 
  • Funding Frictions after the Global Financial Crisis (2022 til 2027). Klinger skal lede prosjektet sammen med kolleger fra Norges Bank og representanter fra fire andre anerkjente, internasjonale universiteter. Målet er å bedre forstå risikoen det innebærer å miste tilgang til ekstern finansiering og hvordan institusjoner i samfunnet håndterer spenninger i finanssystemet.  

Ved å studere på BI bygger du kompetansen din på relevant forskning og påser at du er aktuell for fremtidens arbeidsmarked.  

nyhetsbrev

Bli bedre kjent med oss!

Lær mer om Handelshøyskolen BI og hva vi tilbyr. Hold deg oppdatert på siste nytt, registrer deg her så sender vi deg relevante nyheter, invitasjoner og informasjon om studiene og folkene her.

Bilde med nummeret 3 og ikoner i bakgrunnen
Bilde med nummeret 3 og ikoner i bakgrunnen

Vi samarbeider tett med næringslivet og jobber kontinuerlig med å tilpasse oss morgendagens kompetansebehov. For oss er det viktig at utdanningene vi tilbyr er relevante og attraktive for både deg som student, din fremtidige arbeidsgiver og samfunnet.

Nummeret fem med en illustrasjon av en krans
Nummeret fem med en illustrasjon av en krans

For å lykkes som student vet vi av erfaring at det er viktig med gode rammer. Vi tilbyr et profesjonelt støtteapparat til alle faser og behov du har som student.