-
Studieomaten

Faginteresser

Hva liker du å gjøre når du jobber alene? Faginteressene dine er det du kan holde på med i timevis, er naturlig god til og som du likte best på skolen. Studieomaten scorer deg på fem hovedområder.

Idéer og teorier

Liker du å tenke på hvordan alt henger sammen? Ideer og teorier er abstrakte, mentale modeller – teoretiske forklaringer på hvordan noe fungerer. Det kan være konkrete forklaringer på konkrete spørsmål, eller åpne teorier om for eksempel filosofi. Hvis du liker ideer og teorier er du ofte nysgjerrig, tenker abstrakt og liker å se verden litt utenfra.

Kvantitativ analyse


Liker du å samle inn tall og analysere resultatene etterpå? Kvantitativ analyse finner sammenhenger ved hjelp av alt som kan måles. Telling, kalkulering og sammenlikning av store mengder data som blir til statistikk, tabeller og grafer som forklarer det store bildet. Hvis du liker kvantitativ analyse har du ofte en strategisk, analytisk tankegang.

Menneskeforståelse

Liker du å finne ut hvorfor mennesker oppfører seg som de gjør? Menneskeforståelse handler både om hvordan hvert enkelt menneske fungerer, og hvordan vi fungerer sammen. Og om hvordan vi påvirkes av arbeidsplassen, naturen, kulturen eller forskjellige politiske systemer. Hvis du liker menneskeforståelse er du ofte nysgjerrig, og har mye empati.

Kreativ produksjon

Liker du kunst og kultur, og er god til å organisere? Kreativ produksjon krever ikke nødvendigvis et kreativt talent, selv om det ofte er til stede hos de som har stor kreativ interesse. Det handler også om å skape business av kreativitet. Hvis du liker kreativ produksjon har du ofte litt forretningsforståelse og struktur, og har lyst til å inspirere.

Teknologibruk

Liker du å bygge komplekse digitale systemer, eller interesserer deg for hvordan de fungerer? Teknologibruk er mer enn programmering, selv om det er et typisk eksempel. Teknologibruk handler også om brukerflyt og smarte løsninger, eller maskinlæring og virtuell virkelighet. Hvis du liker teknologibruk er du ofte fokusert og er nysgjerrighet på fremtiden.