-
Studieomaten

Økonomisk ambisjon

ØKONOMISK AMBISJON

Økonomisk ambisjon handler om penger. Alle må ha en inntekt, og for noen er penger viktigere enn for andre, ofte av ulike årsaker. Det kan handle om trygghet, komfort, status eller muligheten til å nyte livet eller skjemme bort de du er glad i.

Studieomaten scorer økonomisk ambisjon på en tredelt skala: fra trygg, stabil inntekt, til godt betalt jobb og helt opp til egen formue.

Trygg, stabil inntekt

Trygg, stabil inntekt ligger nederst på skalaen for økonomisk ambisjon. Her er ikke høy lønn det viktigste. Penger er mest en trygghet og nødvendighet for å leve.

I dine øyne er godt liv noe annet enn det man kan kjøpe. For eksempel nok fritid til å slappe av med venner og familie, eller lese eller drive med sport eller andre ting du synes er gøy. Høy lønn er ikke så viktig for deg, du vil heller jobbe med noe du er interessert i.

Godt betalt jobb

Godt betalt jobb ligger midt på skalaen for økonomisk ambisjon. Her er god lønn ganske viktig for god livskvalitet, og en god karriere er veien til dette.

Et godt liv for deg er fylt av god mat og drikke. Og spennende reiser, et trygt, fint hus og kanskje en hytte på fjellet. Et slikt liv krever en god økonomi, så du kan nyte hverdagen og ta vare på de du er glad i. Penger er ikke alt, men du tenker også det er litt sannhet i at man kan kjøpe seg en bedre hverdag. Derfor er lønn med i vurderingen i en fremtidig jobb.

Egen formue

Egen formue ligger øverst på skalaen for økonomisk ambisjon. Her er penger virkelig viktig, og målet for et vellykket liv. Det er verdt å jobbe hardt og satse høyt for.

For deg er det gode liv et liv helt uten økonomisk begrensning. Du vil ha det beste av det beste for deg og dine, og tenker luksus er helt på sin plass. I dine øyne er penger helt essensielt, fordi det gir deg den livsstilen, statusen og innflytelsen du ønsker deg. Du vil ha din egen formue, og er villig til å satse høyt og jobbe hardt for å komme dit.