-
Studieomaten

Personlig motivasjon

PERSONLIG MOTIVASJON

Personlige motivasjoner er det som er viktig for deg, som ikke handler om penger. Alle må ha en inntekt, men det er mye annet som også betyr noe, og for noen veier disse tingene tyngst. Det er mange slags personlige motivasjoner, som kan prege både livet og jobben.

Et selskap du er stolt av

Selvfølelsen er ofte viktig for deg når du vil jobbe i et selskap du er stolt av. Det kan handle om følelsen av å være dyktig, ønsket om å lære av de beste, jobb i en 
nyskapende bransje eller verdier du identifiserer deg med.

Gjøre noe eget

Følelsen av eierskap er ofte viktig for deg når du motiveres av å skape noe eget. Du vil ha full frihet til å ta alle avgjørelser, og tilfredsstillelsen av å starte med to tomme hender og bygge opp noe som er ditt.

Frihet til å bestemme selv

Frihetsfølelse er ofte viktig for deg når du motiveres av å bestemme selv. Du vil være uavhengig av andre, ikke forholde seg til en sjef og styre arbeidstiden og arbeidsstedet slik det passer deg.

En internasjonal karriere

Eventyrlyst og nysgjerrighet er ofte viktig for deg når du motiveres av en internasjonal karriere. Du vil lære språk, bli kjent med  kulturer og oppleve nye ting – eller skape internasjonalt samarbeid og forståelse.

Mulighet til å skape endring

Visjoner eller idealisme er ofte viktig for deg når du motiveres av å skape endring. Du kan drømme om alt fra å gjøre verden grønnere og mer rettferdig, til å revolusjonere en bransje eller hele måten vi lever på.

Utnytte kreativiteten din

Ønsket om å formidle noe er ofte viktig for deg hvis du motiveres av å utnytte kreativiteten din. Du vil være med å skape opplevelser eller fortelle historier som vekker følelser og inspirasjon hos andre. 

Stor variasjon og stadig noe nytt

Nysgjerrighet og spenningssøking er ofte viktig for deg når du motiveres av variasjon. Du vil kanskje unngå kjedsomhet og rutiner, stadig lære nye ting eller ha lyst til å bruke mange forskjellige sider av deg selv.