-
Studieomaten

Før du tar Studieomaten

Studieomaten gir deg et bedre utgangspunkt for å velge riktig studie, særlig hvis du forbereder deg godt.

Her er noen ting du bør tenke på:

 

1. Ta deg god tid, og vær fokusert

For å gi deg et grundig resultat har testen hele 65 spørsmål, og den tar tid å gjennomføre. Når du er ferdig får du en detaljert profil, som du også bør ta deg god tid til å sette deg inn i.


Du skal jobbe til du er godt over 60 år, og tilbringe store deler av dagen din på jobben. I det perspektivet er det bra investert tid. Ta Studieomaten i rolige omgivelser, når du har mulighet til å tenke deg nøye om. Hvis du trenger en pause går det fint, så lenge du holder fanen i nettleseren åpen.

2. Ta Studieomaten alene

Det er lett å bli påvirket av andre, enten det er inspirerende venner eller velmenende foreldre. Det kan også være veldig hjelpsomt å diskutere studievalget med andre. Men det bør du gjøre etter at du har fått profilen din. Når du tar Studieomaten bør du være mest mulig upåvirket, slik at profilen representerer den virkelige deg.

3. Forsøk å sette deg i rett modus

Studieomaten kategoriserer deg på fire områder: faginteresser, personlig motivasjon, økonomisk ambisjon og samhandling. Disse kategoriene er ganske ulike, og det kan være hjelpsomt å prøve å sette deg i riktig modus før hver kategori begynner:

  • Faginteresser: Minn deg selv på hva du alltid har likt og mislikt å gjøre på skolen.
  • Personlig motivasjon: Tenk på hva som virkelig betyr noe for deg i livet.
  • Økonomisk ambisjon: Vurder hvor mye du er drevet av økonomi og suksess.
  • Samhandling: Kjenn etter hvordan du trives best i relasjonen til andre.

4. Vær innstilt på at spørsmålene kan være vanskelige

Studieomaten er basert på metoden «paired comparison». Du må altså velge mellom to ulike alternativ. Noen ganger vil det være enkelt, men andre ganger veldig vanskelig. Det kan føles som å velge mellom pest eller kolera – at ingen av alternativene stemmer – eller som å velge mellom to like fristende alternativ, der du ikke vil ofre noen. Og likevel må du velge for å komme videre.

Derfor skal du skal vite at du kommer til å møte på «samme spørsmål» flere ganger, satt opp mot et nytt alternativ. Det er kanskje formulert litt annerledes, men identifiserer samme type svar. Det gir deg mulighet til å velge noe du tidligere kanskje måtte velge bort, slik at svarene dine jevner seg ut i helheten. Dette er en av grunnene til at Studieomaten har så mange spørsmål.


5. Tenk litt gjennom hvorfor du velger det du velger

Det er selvfølgelig ingen feil eller riktige svar i Studieomaten. Du skal bare svare riktigst mulig for deg. Men selv det kan være vanskelig. Ikke bare på grunn av vanskelige sammenligninger, men også fordi det er flere måter å tenke på. Velger du for eksempel mest med hjertet, hodet eller magefølelsen? Velger du det du føler er sant nå – eller det du vil skal være sant en gang i fremtiden?

For eksempel: hvis du absolutt ikke kunne tenke deg å være leder nå, men drømmer om å bli det en gang, så sier den drømmen også noe om deg. Da er det ikke nødvendigvis usant å svare at du vil være leder.

Det er altså forskjell på et mål som ikke er sant ennå – eller bare en løgn. Det er selvfølgelig ingenting å hente på å forsøke å lure Studieomaten. Den eneste du kommer til å lure er deg selv. Så tenk litt gjennom forskjellen på hvem du føler du er nå, og hvem du drømmer om å være i fremtiden – forsøk å svare så oppriktig som mulig.

Lykke til!