-
Bachelorstudier

Digital Business

Vil du være en del av den digitale transformasjonen og innovere bedrifter? Ved å kombinere kunnskap om business med teknologiske og praktiske evner, vil du være rustet til å utvikle bærekraftige organisasjoner og tilføre verdi.

Hva lærer du?

Dette programmet er utviklet for å gi deg den nødvendige kompetansen og ferdighetene som trengs for å bygge bro mellom virksomhet og teknologi. Digitalisering er en kraftig og innflytelsesrik pådriver og hvordan bedrifter lykkes i fremtiden vil avhenge av hvordan de utvikler seg digitalt. Du vil lære hvordan digital teknologi kan påvirke og endre produksjon og prestasjon, arbeidspraksis og organisering av en virksomhet, og hvordan du kan bruke denne kunnskapen til å finne nye forretningsmuligheter eller gjøre strategiske endringer i eksisterende virksomheter. Moderne organisasjoner erstatter den tradisjonelle hierarkiske strukturen, ved å fokusere mer på å bygge nettverk og jobbe i tverrfunksjonelle team med høy grad av autonomi. Dette krever en solid forståelse av hvordan digitalisering endrer måten organisasjoner er strukturert på og hvordan de opererer. Derfor har programmet også som mål å gi deg solid opplæring i problemløsning og tverrfaglige aktiviteter, slik det praktiseres i digitale organisasjoner. Du vil jobbe i team med medstudenter, og bli utfordret på dine presentasjons- og kommunikasjonsevner.

Les mer på våre engelske sider.

;

Praktisk informasjon

BI praktiserer løpende opptak, men opererer med prioriterte søknadsfrister. Du må søke innen den prioriterte søknadsfristen for å være sikker på å få din søknad vurdert.

  • For bachelorstudier har vi en prioritert søknadsfrist 15. april, men vi tar i mot søknader også etter den datoen dersom det fortsatt er ledig kapasitet.