-
Kurs bachelornivå

Endrings­ledelse, team og coaching

Endringskompetanse er avgjørende for morgendagens ledere. Dette programmet gir deg kunnskapen til å planlegge og gjennomføre endringer i egen virksomhet.

Hvorfor Endringsledelse, team og coaching?

Kravet til omstilling har aldri vært høyere i norske virksomheter og endringene skjer stadig raskere og er mer omfattende enn tidligere. Derfor er det også stor etterspørsel i arbeidslivet etter ledere som behersker å jobbe målrettet og systematisk med endringsarbeid.

Dette programmet gir deg ferdighetene du trenger til å være en pådriver ved endringsprosesser i egen organisasjon, enten du jobber i privat, offentlig eller frivillig sektor. Ved å lære relevante metoder, begreper og verktøy blir du i stand til å styre disse prosessene i teamarbeid mellom ledere, medarbeidere og tillitsvalgte.

Emneoversikt

  • Perspektiver på organisasjon, organisasjonsforståelse og ledelse: Blant temaene er samspill og psykologi i organisasjoner, organisasjonskultur, gruppesamarbeid og motstand mot endringer.
  • Endringsledelse: Her ser vi på planlegging, organisering og styring av endringsprosesser, kundedrevet endring, fallgruver og suksessfaktorer, mestring av radikale endringsprosesser, strategier for å overkomme motstand mot endring, medarbeideren som ressursperson, samt involvering i, og forankring av, endringsprosesser.
  • Kompetansedrevet endring: Temaene inkluderer utnyttelse av kompetanse for å utvikle organisasjonen i nye retninger, hvordan utvikle en «lærende organisasjon», mobilisering av skjult kompetanse og hvordan legge en plan for kompetanseutvikling.

Hvem passer programmet for?

Dette programmet passer både for deg som ønsker å lære om endringsprosesser og endringsledelse, og for deg som allerede er i en slik prosess, men ønsker mer kompetanse på feltet.

Praktisk informasjon

"Fagstoffet har vært dagsaktuelt og kurset har gitt meg gode teoretiske modeller og case gjennomganger som enkelt kan brukes i ulike hverdagssituasjoner. Jeg har lært å fokusere på viktigheten av å se bedriften som en enhet, inkludere og utvikle medarbeidere, samt å bygge gjensidig tillitt i organisasjonen på de nødvendige grep som må til for at vi skal utvikle oss og fortsatt være en ledende aktør på markedet."

Eirik Bergh

Managing Director

Forelesere

Stig Ytterstad er førstelektor ved institutt for ledelse og organisasjon. Han har undervist innenfor strategi og ledelse på BI i en årrekke, og da med et spesielt fokus på endringsledelse. Ytterstad har også bakgrunn fra Forsvaret og som rådgiver mot næringslivet. Foreleser i Oslo og Bergen.

Elke Rønningen er psykolog, coach, foredragsholder og kjent fra TV og radio. I flere år har hun jobbet tett med noen av Norges største bedrifter, og markante ledere for å nå sine mest ambisiøse mål. Foreleser i Oslo.

Birgitte Munch foreleser i Bergen. Birgitte Munch er utdannet Organisasjonspsykolog fra University of Surrey i England, og har 15 års erfaring fra ulike stillinger innen HR. Hun har ledet på operasjonelt og strategisk nivå, parallelt med å være rådgiver for personal -og toppledere. I dag driver Birgitte egen virksomhet innen ledelse, coaching av HR medarbeidere, og personlig trening. 

Ina Schøtt Brackman foreleser i Bergen. 

Timeplan

Oslo: Gjennomføring høst 2023/vår 2024
1. samling: 11.09 - 13.09 
2. samling: 13.11 - 15.11
3. samling: 15.01 - 16.01 2024
4. samling: 11.03 - 12.03
5. samling: 22.04 - 23.04

Bergen: Gjennomføring høst 2023/vår 2024
1. samling: 26.09 - 28.09
2. samling: 24.10 - 26.10
3. samling: 05.12 - 07.12
4. samling: 23.01 - 25.01 2024
5. samling: 04.03 - 06.03
6. samling: 16.04 - 18.04

Vi tar forbehold om endringer i timeplan.