Bachelor of Management

Endrings­ledelse, team og coaching

Kravet til omstilling har aldri vært høyere i organisasjoner og næringsliv. Dette programmet gir deg kunnskapene og ferdighetene du trenger for å være en pådriver ved endringsprosesser i egen organisasjon.

Hvorfor Endringsledelse, team og coaching?

Endringskompetanse er avgjørende for morgendagens ledere. Arbeidslivet preges av at endringer skjer stadig raskere og mer omfattende enn tidligere. I moderne virksomheter planlegges og gjennomføres omorganiseringer og endringer, i et forpliktende samarbeid mellom ledere, medarbeidere og tillitsvalgte.

Dette programmet gir deg den innsikten du trenger i nødvendige virkemidler for å kunne planlegge og styre kompliserte endringsprosesser. Det gir deg også et begrepsapparat for å reflektere og utvikle selvstendige standpunkt.

Emneoversikt

  • Perspektiver på organisasjon, organisasjonsforståelse og ledelse: Blant temaene er samspill og psykologi i organisasjoner, organisasjonskultur, gruppesamarbeid og motstand mot endringer.
  • Endringsledelse: Temaene inkluderer planlegging organisering og styring av endringsprosesser, mestring av radikale  endringsprosesser, kundedrevet endring, involvering i, og forankring av, endringsprosesser, fallgruver og suksessfaktorer, strategier for å overkomme motstand mot endring og medarbeideren som ressursperson i endringsarbeid.
  • Kompetansedrevet endring: Her ser vi på utnyttelse av kompetanse for å utvikle organisasjonen i nye retninger, hvordan utvikle en ”lærende organisasjon”, mobilisering av skjult kompetanse og hvordan legge en plan for kompetanseutvikling.


Hvem passer programmet for?

Dette programmet passer både for deg som ønsker å lære om endringsprosesser og for deg som allerede er i en slik prosess, og trenger mer kompetanse på dette feltet. 

Praktisk informasjon

"Programmet har vært svært nyttig for meg fordi jeg kan bruke det jeg har lært direkte i min jobbhverdag. Jeg har lært mye om endringsprosesser, og hva man som leder kan bruke av verktøy for å gjennomføre endringer på en vellykket måte. Det har også vært lærerikt og utviklende for meg som leder gjennom bruk av refleksjoner og bevisstgjøring. Ved å delta på samlinger har jeg også lært mye av å høre medstudenters erfaringer fra arbeidslivet."

Esben Bovallius

Seksjonsleder HR Lønn, Sykehuspartner

Forelesere

Stig Ytterstad er førstelektor ved institutt for ledelse og organisasjon.

Geir Lahnstein er utdannet ved Handelshøyskolen BI, og er medeier i konsulentselskapet KLM-Lahnstein.

KONTAKT OSS

Har du spørsmål til dette kurset? Eller er du usikker på hvilke kurs eller studier som passer for deg? Ta kontakt, så hjelper vi deg!

Vi gleder oss til å høre fra deg!

Administrativt ansvarlig

NYTTIGE LENKER

Timeplan

Oslo/nett: Gjennomføring høst 2018/vår 2019

1. samling: 24.09 - 26.09
2. samling: 19.11 - 21.11
3. samling: 21.01 - 22.01
4. samling: 18.03 - 19.03
5. samling: 06.05 - 07.05

Bergen: Gjennomføring høst 2018/vår 2019

1. samling: 01.10 - 03.10
2. samling: 24.10 - 26.10
3. samling: 26.11 - 28.11
4. samling: Datoer kommer
5. samling: Datoer kommer

Vi tar forbehold om endringer i timeplan.

Søk nå