-
Kurs bachelornivå

Prosjekt­ledelse 1

I dette kurset får du en innføring i prosjektarbeidsformen, og grunnleggende kunnskap om planlegging, organisering, og styring av prosjekt.

Dette kurset er en del av kursserien Prosjektledelse 1-3. Kursene bygger på hverandre og gir deg etterspurt kunnskap og kompetanse, enten du jobber i tradisjonelle, agile eller kommersielle prosjekter.

HVORFOR PROSJEKTLEDELSE 1?

Prosjektledelse 1 er første trinn i programmet Prosjektledelse 1-3. I dette kurset får du innledende kunnskaper og ferdigheter om prosjektfaget. Du vil lære om hva som kjennetegner prosjekter, hva de største fallgruvene er, og hvordan prosjektarbeidet fungerer.

Etablering av mål og rammer, samt milepælsplanlegging er sentralt, i tillegg til organisering og styring. Kurset vektlegger både klassisk og agil (smidig) prosjektmetodikk, og vi vil også se på hvordan prosjekter påvirkes av digitalisering.

Prosjektledelse 1, Prosjektledelse 2 og Prosjektledelse 3 utgjør til sammen et bachelorprogram på 30 studiepoeng. Det betyr at du kan bruke disse tre kursene som det valgfrie bachelorprogrammet i den fleksible Bachelor of Management-graden

"Jeg valgte kurset fordi jeg manglet formell kompetanse i prosjektarbeid, og trengte mer kunnskap om dette temaet samt få faglig påfyll som jeg kunne bruke i jobben min. Det som har vært spesielt bra med kurset er at teori blir knyttet tett til praksis. Det blir brukt gode og matnyttige eksempler som en kan ta med tilbake og bruke i arbeidshverdagen. Jeg har fått metodeverktøy som kan hjelpe meg til å få bedre prosesser og struktur på eget prosjektarbeid."

Mari Mette Eriksen

Seniorrådgiver

Emneoversikt

  • Prosjektbegrepet: hva prosjekter er, typer av prosjekter, karakteristiske trekk ved et prosjekt, fallgruver i prosjektarbeidet, det daglige prosjektarbeidet.
  • Fundamentet: prosjektets mål og rammebetingelser, prosjektets mandat, prosjektets omgivelser. 
  • Prosjektplanlegging: prosjektplanlegging, forankring av planer, bruk av ansvarskart, milepælplanlegging.
  • Organisering: roller i prosjektarbeidet, ansvarsforhold, prosjektorganisasjonens virkemåte, forskjellige måter å organisere prosjekter på.
  • Styring: prosjektstyringsmetoder, prosjektstyring på ulike nivåer, prosjektoppfølging.


Hvem passer kurset for?

Kurset passer for alle som jobber i eller leder prosjekter. Det er ikke noe krav til tidligere erfaring eller utdanning. 

Forelesere

Foreleser i Oslo:
Sven Tharaldsen er økonom med lidenskap for prosjektledelse. Som daglig leder i flere selskaper har han lang erfaring med store og små prosjekter. Han har et ekstra stort hjerte for de små og mellomstore prosjektene - de som de fleste av oss er engasjert i, og som preger vår hverdag. 

Foreleser i Bergen og Trondheim:
Tore Aalberg er utdannet i Forsvaret, og hadde sin første prosjektlederstilling i Norsk Data i 1984. Han har siden rukket å lede mer enn 100 prosjekter. Videre er han kjent for å bygge undervisningen på praktiske eksempler fra reelle prosjekter.

Foreleser i Bergen
Anne Live Vaagaasar

Praktisk informasjon

BETYDNINGEN AV GOD PROSJEKTLEDELSE

Stadig mer av verdiskapningen i samfunnet skjer i prosjekter. Store samfunnsutfordringer krever tilpasning og endring, og gjør det viktig å mestre prosjekt som arbeidsform.

Vår undervisning bygger på praktiske erfaringer og eksempler, anerkjente lærebøker og beste praksis, slik at du får kunnskap til å skape suksess gjennom prosjektarbeidet. 

Timeplan

Oslo: Gjennomføring høst 2023
1. samling: 14.09 - 15.09
2. samling: 26.10 - 27.10

Bergen: Gjennomføring høst 2023
1. samling: 26.09 - 27.09
2. samling: 07.11 - 08.11

Trondheim: Gjennomføring høst 2023
1. samling: 19.10 - 20.10
2. samling: 23.11 - 24.11

Vi tar forbehold om endringer i timeplanen.