-
Kurs bachelornivå

Prosjekt­ledelse 1

I dette kurset får du en innføring i prosjektarbeidsformen, og grunnleggende kunnskap om planlegging, organisering, og styring av prosjekt.

Hvorfor Prosjektledelse 1?

Samfunnet vårt står foran store utfordringer som krever tilpasning og endring, og som gjør det viktig å mestre prosjekt som arbeidsform. En stadig voksende del av verdiskapingen i samfunnet vårt skjer gjennom prosjekter, og prosjektarbeidsformen berører oss alle positivt og negativt.

Undervisningen bygger på praktiske erfaringer og case fra prosjektarbeid, anerkjente lærebøker og beste praksis og forskning. Vi vektlegger det å skape verdi gjennom prosjektarbeidet.

I dette kurset får du relevante kunnskaper og ferdigheter som trengs enten du jobber med prosjekt etter tradisjonelle metoder, med agile metoder eller følger kommersielle standarder. Programmet gir deg oversikt over aktuelle verktøy og metoder, slik at du kan velge de riktige for ditt prosjekt.


Introduksjonskurset

Prosjektledelse 1 kan følges opp av trinn 2 og trinn 3. Tilsammen kan de tre kursene utgjøre et bachelorprogram på 30 studiepoeng. 

PRINCE2®

Interessert i å bli sertifisert i PRINCE2®?  PRINCE2® Foundation, 6. utgave er integrert i pensumlitteraturen for kursene Prosjektledelse 2 og Prosjektledelse 3. Etter ordinær eksamen i Prosjektledelse 3, får du i tillegg vårt nettbaserte forberedelseskurs for sertifisering etter PRINCE2® Foundation, 6.utgave. Deretter gjennomføres eksaminering og sertifisering hos vår eksterne samarbeidspartner PeopleCert. Forberedelseskurset i PRINCE2® samt digital eksamen hos vår samarbeidspartner er et samlet tilbud som er inkludert i prisen for Prosjektledelse 3-kurset.

PRINCE2® er et registrert varemerke som tilhører AXELOS Limited, brukt med tillatelse fra AXELOS Limited. Med enerett.

Emneoversikt

  • Prosjektbegrepet: hva prosjekter er, typer av prosjekter, karakteristiske trekk ved et prosjekt, fallgruver i prosjektarbeidet, det daglige prosjektarbeidet.
  • Fundamentet: prosjektets mål og rammebetingelser, prosjektets mandat, prosjektets omgivelser. 
  • Prosjektplanlegging: prosjektplanlegging, forankring av planer, bruk av ansvarskart, milepælplanlegging.
  • Organisering: roller i prosjektarbeidet, ansvarsforhold, prosjektorganisasjonens virkemåte, forskjellige måter å organisere prosjekter på.
  • Styring: prosjektstyringsmetoder, prosjektstyring på ulike nivåer, prosjektoppfølging.


Hvem passer kurset for?

Kurset passer for deg som deltar i prosjekter, eller som leder mindre prosjekter eller som ønsker å gjøre det. Det passer også for deg som har en rolle i prosjektets omgivelser, sitter i styringsgrupper eller referansegrupper eller lignende.

Forelesere

Foreleser Sven Tharaldsen

Foreleser i Oslo:
Sven Tharaldsen er økonom med lidenskap for prosjektledelse. Som daglig leder i flere selskaper har han lang erfaring med store og små prosjekter. Han har et ekstra stort hjerte for de små og mellomstore prosjektene - de som de fleste av oss er engasjert i, og som preger vår hverdag. 

Foreleser i Bergen og Trondheim:
Tore Aalberg er utdannet i Forsvaret, og hadde sin første prosjektlederstilling i Norsk Data i 1984. Han har siden rukket å lede mer enn 100 prosjekter. Videre er han kjent for å bygge undervisningen på praktiske eksempler fra reelle prosjekter.

Foreleser i Bergen
Anne Live Vaagaasar

Praktisk informasjon

Timeplan

Bergen: Gjennomføring høst 2022
1. samling: 29.09 - 30.09
2. samling: 19.10
3. samling: 23.11

Trondheim: Gjennomføring høst 2022
1. samling: 03.10 - 04.10
2. samling: 01.11
3. samling 29.11

Oslo: Gjennomføring vår 2023
1. samling: 11.02
2. samling: 22.04

Bergen: Gjennomføring vår 2023
1. samling: 14.02 - 15.02
2. samling: 21.03
3. samling: 25.04

Vi tar forbehold om endringer i timeplanen.