Kurs bachelornivå

Prosjekt­ledelse 1

I dette kurset får du en innføring i prosjektarbeidsformen, og grunnleggende kunnskap om planlegging, organisering, og styring av prosjekt.

Hvorfor Prosjektledelse 1?

Samfunnet vårt står foran store utfordringer som krever tilpasning og endring, og som gjør det viktig å mestre prosjekt som arbeidsform. En stadig voksende del av verdiskapingen i samfunnet vårt skjer gjennom prosjekter, og prosjektarbeidsformen berører oss alle positivt og negativt.

Undervisningen bygger på praktiske erfaringer og case fra prosjektarbeid, anerkjente lærebøker og beste praksis og forskning. Vi vektlegger det å skape verdi gjennom prosjektarbeidet.

I dette kurset får du relevante kunnskaper og ferdigheter som trengs enten du jobber med prosjekt etter tradisjonelle metoder, med agile metoder eller følger kommersielle standarder. Programmet gir deg oversikt over aktuelle verktøy og metoder, slik at du kan velge de riktige for ditt prosjekt.


Introduksjonskurset

Prosjektledelse 1 kan følges opp av trinn 2 og trinn 3. Tilsammen kan de tre kursene utgjøre et bachelorprogram på 30 studiepoeng. Planlegger du å ta alle tre trinnene, lønner det seg å ta det samlet i kurspakken Prosjektledelse - trinnvis modell.

"Prosjektledelsekursene har gitt meg et godt innblikk i faget, gode verktøy og en trygghet i rollen som prosjektleder. Oppgavene i programmet har vært både morsomme og utfordrende og den gode veiledningen underveis har bidratt til at jeg vil fortsette å fordype meg i dette spennende faget."

Siri M L Joli

Konsulent, Consider It Done

"Du får en bred og allsidig innføring i ledelsesrelaterte temaer, og mulighet til å bygge nettverk på tvers av egen yrkesfaglig bakgrunn. Det stilles krav til egen utvikling og aktivitet, noe som gjør at studentenes motivasjon for å lykkes blir høyere og læringsutbyttet for klassen som helhet blir bedre."

Magnhild Uglem, prosjektledelse og Bachelor of Management

Emneoversikt

  • Prosjektbegrepet: hva prosjekter er, typer av prosjekter, karakteristiske trekk ved et prosjekt, fallgruver i prosjektarbeidet, det daglige prosjektarbeidet.
  • Fundamentet: prosjektets mål og rammebetingelser, prosjektets mandat, prosjektets omgivelser. 
  • Prosjektplanlegging: prosjektplanlegging, forankring av planer, bruk av ansvarskart, milepælplanlegging.
  • Organisering: roller i prosjektarbeidet, ansvarsforhold, prosjektorganisasjonens virkemåte, forskjellige måter å organisere prosjekter på.
  • Styring: prosjektstyringsmetoder, prosjektstyring på ulike nivåer, prosjektoppfølging.


Hvem passer kurset for?

Kurset passer for deg som deltar i prosjekter, eller som leder mindre prosjekter eller som ønsker å gjøre det. Det passer også for deg som har en rolle i prosjektets omgivelser, sitter i styringsgrupper eller referansegrupper eller lignende.

Foreleser

Sven Tharaldsen

Sven Tharaldsen er økonom med lidenskap for prosjektledelse. Som daglig leder i flere selskaper har han lang erfaring med store og små prosjekter. Han har et ekstra stort hjerte for de små og mellomstore Prosjektene - de som de fleste av oss er engasjert i, og som preger vår hverdag.

Praktisk informasjon

KONTAKT OSS

Har du spørsmål til dette kurset? Eller er du usikker på hvilke kurs eller studier som passer for deg? Ta kontakt, så hjelper vi deg!

Vi gleder oss til å høre fra deg!

Administrativt ansvarlig

NYTTIGE LENKER

Timeplan

Oslo: Gjennomføring vår 2020

1. samling: 8. februar
2. samling: 25. april

Læringsplattformen itslearning åpner 26. januar. 

Bergen: Gjennomføring vår 2020

1. samling: 26. - 27. februar
2. samling: 30. mars
3. samling: 27. april

Trondheim: Gjennomføring vår 2020

1. samling: 30. - 31. januar
2. samling: 4. mars
3. samling: 1. april

Vi tar forbehold om endringer i timeplanen.

Søk nå