Spesialkurs

Prosjekt­ledelse 1

I dette kurset får du en innføring i prosjektarbeidsformen, og grunnleggende kunnskap om planlegging, organisering, og styring av prosjekt.

Hvorfor Prosjektledelse 1?

Samfunnet vårt står foran store utfordringer som krever tilpasning og endring, og som gjør det viktig å mestre prosjekt som arbeidsform. En stadig voksende del av verdiskapningen i samfunnet vårt skjer gjennom prosjekter, og prosjektarbeidsformen berører oss alle positivt og negativt.

Undervisningen bygger på praktiske erfaringer og case fra prosjektarbeid, anerkjente lærebøker og beste praksis og forskning. Vi vektlegger det å skape verdi gjennom prosjektarbeidet.

I dette kurset får du relevante kunnskaper og ferdigheter som trengs enten du jobber med prosjekt etter tradisjonelle metoder, med agile metoder eller følger kommersielle standarder. Programmet gir deg oversikt over aktuelle verktøy og metoder, slik at du kan velge de riktige for ditt prosjekt.


Introduksjonskurset

Prosjektledelse 1 kan følges opp av trinn 2 og trinn 3. Tilsammen kan de tre kursene utgjøre et bachelorprogram på 30 studiepoeng. Planlegger du å ta alle tre trinnene, lønner det seg å ta det samlet i kurspakken Prosjektledelse - trinnvis modell.


Emneoversikt

  • Prosjektbegrepet: hva prosjekter er, typer av prosjekter, karakteristiske trekk ved et prosjekt, fallgruver i prosjektarbeidet, det daglige prosjektarbeidet.
  • Fundamentet: prosjektets mål og rammebetingelser, prosjektets mandat, prosjektets omgivelser. 
  • Prosjektplanlegging: prosjektplanlegging, forankring av planer, bruk av ansvarskart, milepælplanlegging.
  • Organisering: roller i prosjektarbeidet, ansvarsforhold, prosjektorganisasjonens virkemåte, forskjellige måter å organisere prosjekter på.
  • Styring: prosjektstyringsmetoder, prosjektstyring på ulike nivåer, prosjektoppfølging.


Hvem passer kurset for?

Kurset passer for deg som deltar i prosjekter, eller som leder mindre prosjekter eller som ønsker å gjøre det. Det passer også for deg som har en rolle i prosjektets omgivelser, sitter i styringsgrupper eller referansegrupper eller lignende.

 

"Prosjektledelsekursene har gitt meg et godt innblikk i faget, gode verktøy og en trygghet i rollen som prosjektleder. Oppgavene i programmet har vært både morsomme og utfordrende og den gode veiledningen underveis har bidratt til at jeg vil fortsette å fordype meg i dette spennende faget."

Siri M L Joli

Konsulent, Consider It Done

Foreleser

Anne Live Vaagaasar har en doktorgrad fra Handelshøyskolen BI, og forsker på ulike områder innenfor prosjektfaget, med spesiell fokus på læring og kompetanseutvikling i og av prosjekter.

KONTAKT OSS

Har du spørsmål til dette kurset? Eller er du usikker på hvilke kurs eller studier som passer for deg? Ta kontakt, så hjelper vi deg!

Vi gleder oss til å høre fra deg!

Administrativt ansvarlig

NYTTIGE LENKER

Praktisk informasjon

Oppstartsdato

Oslo: 22. september 2018
Bergen: 24. september 2018

Timeplan

Oslo: Gjennomføring høst 2018

1. samling: 22.09
2. samling: 03.11

Bergen: Gjennomføring høst 2018

1. samling: 24.09 - 25.09
Webinar: 09.10
Webinar: 30.10
Webinar: 20.11
2. samling: 16.10
3. samling: 04.12

Samlingene foregår på dagtid. 

Vi tar forbehold om endringer i timeplanen.

Forkunnskaper og opptakskrav

  • Forkunnskaper: Det kreves ingen spesielle forkunnskaper for opptak, men kursene bør tas i angitt rekkefølge innen Bachelorprogrammet (BIK 6600-01-6510). Det forventes det at studentene har forkunnskaper som tilsvarer de tidligereliggende kurs.
  • Opptakskrav: Se opptakskrav for dette kurset.

Gjennomføring

Oslo/Nettstudier: Gjennomføres som nettstudier med frivillige samlinger på 2 undervisningsdager per semester i Oslo.
NB! Ønsker du denne gjennomføringen, velger du Oslo som studiested når du søker.

Samlingene i Nydalen kan betraktes som et tillegg til kursinnholdet på itslearning, og har hovedsakelig en form og et opplegg tilpasset de som møter opp. Du vil finne all informasjon, videoer og alt annet fagstoff du trenger i kursrommet på It’s Learning. Dette skal også være dekkende for temaene det jobbes med på eventuelle samlinger.

Bergen: Undervisning foregår på heldagssamlinger med tre undervisningsdager per semester.

Eksamensform

Kurset avsluttes med innlevering av en prosjektoppgave. 

Prosjektoppgaven kan skrives individuelt eller i grupper på inntil tre deltakere. Det vil bli gitt noe veiledning i skriving av prosjektoppgaven. Omfanget skal være maksimalt 20 sider tekst

Annen relevant informasjon

Søk nå