Kurs bachelornivå

Prosjekt­ledelse 1

I dette kurset får du en innføring i prosjektarbeidsformen, og grunnleggende kunnskap om planlegging, organisering, og styring av prosjekt.

Hvorfor Prosjektledelse 1?

Samfunnet vårt står foran store utfordringer som krever tilpasning og endring, og som gjør det viktig å mestre prosjekt som arbeidsform. En stadig voksende del av verdiskapingen i samfunnet vårt skjer gjennom prosjekter, og prosjektarbeidsformen berører oss alle positivt og negativt.

Undervisningen bygger på praktiske erfaringer og case fra prosjektarbeid, anerkjente lærebøker og beste praksis og forskning. Vi vektlegger det å skape verdi gjennom prosjektarbeidet.

I dette kurset får du relevante kunnskaper og ferdigheter som trengs enten du jobber med prosjekt etter tradisjonelle metoder, med agile metoder eller følger kommersielle standarder. Programmet gir deg oversikt over aktuelle verktøy og metoder, slik at du kan velge de riktige for ditt prosjekt.


Introduksjonskurset

Prosjektledelse 1 kan følges opp av trinn 2 og trinn 3. Tilsammen kan de tre kursene utgjøre et bachelorprogram på 30 studiepoeng. Planlegger du å ta alle tre trinnene, lønner det seg å ta det samlet i kurspakken Prosjektledelse - trinnvis modell. NB: Om man går Prosjektledelse 1 i Trondheim, kan du senere søke innpass til Trinnvis modell i Oslo eller Bergen. 

PRINCE2®

Interessert i å bli sertifisert i PRINCE2®? Dersom du gjennomfører Prosjektledelse 3, vil du besitte nødvendig kunnskap innen PRINCE2®, og få muligheten til å avlegge en digital prøve hos vår eksterne samarbeidspartner som sertifiserer deg i PRINCE2® Foundation 2017-utgaven. 

"Prosjektledelsekursene har gitt meg et godt innblikk i faget, gode verktøy og en trygghet i rollen som prosjektleder. Oppgavene i programmet har vært både morsomme og utfordrende og den gode veiledningen underveis har bidratt til at jeg vil fortsette å fordype meg i dette spennende faget."

Siri M L Joli

Konsulent, Consider It Done

"Du får en bred og allsidig innføring i ledelsesrelaterte temaer, og mulighet til å bygge nettverk på tvers av egen yrkesfaglig bakgrunn. Det stilles krav til egen utvikling og aktivitet, noe som gjør at studentenes motivasjon for å lykkes blir høyere og læringsutbyttet for klassen som helhet blir bedre."

Magnhild Uglem, prosjektledelse og Bachelor of Management

Emneoversikt

  • Prosjektbegrepet: hva prosjekter er, typer av prosjekter, karakteristiske trekk ved et prosjekt, fallgruver i prosjektarbeidet, det daglige prosjektarbeidet.
  • Fundamentet: prosjektets mål og rammebetingelser, prosjektets mandat, prosjektets omgivelser. 
  • Prosjektplanlegging: prosjektplanlegging, forankring av planer, bruk av ansvarskart, milepælplanlegging.
  • Organisering: roller i prosjektarbeidet, ansvarsforhold, prosjektorganisasjonens virkemåte, forskjellige måter å organisere prosjekter på.
  • Styring: prosjektstyringsmetoder, prosjektstyring på ulike nivåer, prosjektoppfølging.


Hvem passer kurset for?

Kurset passer for deg som deltar i prosjekter, eller som leder mindre prosjekter eller som ønsker å gjøre det. Det passer også for deg som har en rolle i prosjektets omgivelser, sitter i styringsgrupper eller referansegrupper eller lignende.

Forelesere

Sven Tharaldsen

Foreleser i Oslo:
Sven Tharaldsen er økonom med lidenskap for prosjektledelse. Som daglig leder i flere selskaper har han lang erfaring med store og små prosjekter. Han har et ekstra stort hjerte for de små og mellomstore prosjektene - de som de fleste av oss er engasjert i, og som preger vår hverdag. 

Tore Aalberg 4

Foreleser i Stavanger
Tore Aalberg er utdannet i Forsvaret, og hadde sin første prosjektlederstilling i Norsk Data i 1984. Han har siden rukket å lede mer enn 100 prosjekter. Videre er han kjent for å bygge undervisningen på praktiske eksempler fra reelle prosjekter.

Anne Live Vaagaasar er førsteamanuensis ved Institutt for ledelse og organisasjon. Hun har jobbet på Handelshøyskolen BI siden 2006 og har prosjektledelse som et av ekspertområdene.

Foreleser i Bergen:
Tore Aalberg er utdannet i Forsvaret, og hadde sin første prosjektlederstilling i Norsk Data i 1984. Han har siden rukket å lede mer enn 100 prosjekter. Videre er han kjent for å bygge undervisningen på praktiske eksempler fra reelle prosjekter.

Praktisk informasjon

Hvordan gjennomføres kurs til våren?

Gjennomføringen av vårens kurs og programmer tilpasses hele tiden gjeldende smittevernanbefalinger fra myndighetene. Når det er nødvendig, vil undervisningsaktiviteter gjennomføres digitalt.

Timeplan

Oslo: Gjennomføring vår 2021
1. samling: 13.02
2. samling: 24.04

Læringsplattformen itslearning åpner 30 januar.

Bergen: Gjennomføring vår 2021
1. samling: 03.03 - 04.03
2. samling: 14.04
3. samling: 03.05

Webinar Bergen:
23.03. Kl. 19:00-20:30
27.04. Kl. 19:00-20:30
23.05. Kl. 19:00-20:30

Læringsplattformen itslearning åpner 15 februar.

Stavanger: Gjennomføring vår 2021
1. samling 10.03 - 11.03
2. samling: 07.04
3. samling: 19.05

Vi tar forbehold om endringer i timeplanen.