Kurs bachelornivå

Prosjekt­ledelse 3

I dette kurset får du kompletterende kunnskap om prosjektarbeidsformen, spesielt innen prosjektutvelgelse, prosjektkalkulasjon, anskaffelser og kontrakter, avansert prosjektstyring og usikkerhetshåndtering.

Hvorfor Prosjektledelse 3?

Samfunnet vårt står foran store utfordringer som krever tilpasning og endring, og som gjør det viktig å mestre prosjekt som arbeidsform. En stadig voksende del av verdiskapningen i samfunnet vårt skjer gjennom prosjekter, og prosjektarbeidsformen berører oss alle positivt og negativt.

Undervisningen bygger på praktiske erfaringer og case fra prosjektarbeid, anerkjente lærebøker og beste praksis og forskning. Vi vektlegger det å skape verdi gjennom prosjektarbeidet.

I programmet gir vi deg relevante kunnskaper og ferdigheter som trengs enten du jobber med prosjekt etter tradisjonelle metoder, med agile metoder eller følger kommersielle standarder. Programmet gir deg oversikt over aktuelle verktøy og metoder, slik at du kan velge de riktige for ditt prosjekt.

Med PRINCE2® integrert i undervisningen vil det bli et særlig fokus på effektmål (businesscase). PRINCE2® er basert på en etablert og anerkjent beste praksis som støttes av verdensomspennende nettverk. Metoden er brukervennlig og lett skalerbar i henhold til størrelse. Den kan benyttes på alle typer prosjekter og har som fordel at den gir medarbeidere et felles språk.

Etter gjennomført deltakelse i Prosjektledelse 3-kurset, vil du besitte nødvendig kunnskap innen PRINCE2®, og få muligheten til å avlegge en digital prøve hos vår eksterne samarbeidspartner som sertifiserer deg i PRINCE2® Foundation 2017-utgaven. Merk at dette er et tilbud til deltakerne etter at ordinær eksamen i Prosjektledelse er gjennomført.


Avsluttende kurs

Kurset bygger på Prosjektledelse 1 og Prosjektledelse 2. Disse tre kursene utgjør til sammen et bachelorprogram i prosjektledelse, og gir tilsammen 30 studiepoeng etter fullført og bestått eksamen i alle de tre kursene. 

Emneoversikt

  • Prosjektanalyse: prosjektforslag, grovvurdering, kontantstrøm, lønnsomhet, kapitalkostnad, risikoanalyse og budsjettering, bruk av reserver.
  • Prosjektstyring: prosjektstyring generelt og avansert styring av økonomi og fremdrift gjennom EV-management.
  • Usikkerhet: risiko og muligheter, estimering av usikkerhet, usikkerhetsanalyse, intern/ekstern/ekstrem usikkerhet, hard og myk usikkerhet, usikkerhet som ikke kan begripes.
  • Anskaffelser: innkjøp og kontraktsadministrasjon, tilbudsprosessen, kontraktstyper, forhandlinger, insentivkontrakter.


Hvem passer kurset for?

Kurset passer for deg som har gått Prosjektledelse 1 og 2 eller har tilsvarende forkunnskaper, og som ønsker enda mer innsikt i prosjektarbeidsformen. Programmet passer for deg som leder prosjekter eller som ønsker å gjøre det. Det passer også for deg som skal være eller er oppdragiver for prosjekter, sitter i styringsgrupper eller lignende. Det er også relevant for de som skal være prosjektmedarbeidere.

Praktisk informasjon

Foreleser

Tore Aalberg

Tore Aalberg er utdannet i Forsvaret, og hadde sin første prosjektlederstilling i Norsk Data i 1984. Han har siden rukket å lede mer enn 100 prosjekter. Videre er han kjent for å bygge undervisningen på praktiske eksempler fra reelle prosjekter.

PRINCE2® er et registrert varemerke som tilhører AXELOS Limited, brukt med tillatelse fra AXELOS Limited. Med enerett.

Hvordan gjennomføres kurs til høsten?

Høstens kurs og programmer gjennomføres med en kombinasjon av digital undervisning og fysiske samlinger – vi tilstreber at alle klasser skal få møtes i løpet av høsten.

Vi tilpasser hele tiden undervisningen etter gjeldende smittevernabefalinger fra myndighetene. 

Timeplan

Oslo: gjennomføring høst 2020

1. samling: 5. september
2. samling: 31. oktober
3. samling: 5. desember

Bergen: gjennomføring høst 2020

1. samling: 31. august - 1. september
2. samling: 12. - 13. oktober
3. samling: 23. - 24. november

Vi tar forbehold om endringer i timeplanen.