-
Kurs bachelornivå

Prosjekt­ledelse 3

I dette kurset får du kompletterende kunnskap om prosjektarbeidsformen, spesielt innen prosjektutvelgelse, prosjektkalkulasjon, anskaffelser og kontrakter, avansert prosjektstyring og usikkerhetshåndtering.

Hvorfor Prosjektledelse 3?

Prosjektledelse 3 er trinn 3 i kursserien Prosjektledelse 1-3. I dette kurset gir vi deg relevante kunnskaper og ferdigheter som bygger videre på Prosjektledelse 1 og 2. 

Kurset gir deg kunnskap om hvilken rolle prosjekter kan spille i bedrifts- og organisasjonsutvikling. Du får innsikt i hvordan du leder en portefølje av prosjekter og et enkelt prosjekt, med ekstra vekt på økonomisk analyse av prosjekter. Usikkerhet knyttet til det enkelte prosjekt og hele porteføljen blir drøftet.

Dette kurset bygger på Prosjektledelse 1 og Prosjektledelse 2. Disse tre kursene utgjør til sammen et bachelorprogram i prosjektledelse, etter fullført og bestått eksamen i alle de tre kursene. Se mer om den fleksible Bachelor of Management-graden her. Kursene bygger på hverandre og gir deg etterspurt kunnskap og kompetanse, enten du jobber i tradisjonelle, agile eller kommersielle prosjekter.

 

Emneoversikt

  • Prosjektanalyse: prosjektforslag, grovvurdering, kontantstrøm, lønnsomhet, kapitalkostnad, risikoanalyse og budsjettering, bruk av reserver.
  • Prosjektstyring: prosjektstyring generelt og avansert styring av økonomi og fremdrift gjennom EV-management.
  • Usikkerhet: risiko og muligheter, estimering av usikkerhet, usikkerhetsanalyse, intern/ekstern/ekstrem usikkerhet, hard og myk usikkerhet, usikkerhet som ikke kan begripes.
  • Anskaffelser: innkjøp og kontraktsadministrasjon, tilbudsprosessen, kontraktstyper, forhandlinger, insentivkontrakter.


Hvem passer kurset for?

Kurset passer for deg som har gått Prosjektledelse 1 og 2 eller har tilsvarende forkunnskaper, og som ønsker enda mer innsikt i prosjektarbeidsformen. Kurset passer for alle, uansett utdanning og erfaring, som ønsker å bli bedre prosjektledere- eller deltakere.

Betydningen av god prosjektledelse

Stadig mer av verdiskapningen i samfunnet skjer i prosjekter. Store samfunnsutfordringer krever tilpasning og endring, og gjør det viktig å mestre prosjekt som arbeidsform.

Vår undervisning bygger på praktiske erfaringer og eksempler, anerkjente lærebøker og beste praksis, slik at du får kunnskap til å skape suksess gjennom prosjektarbeidet. 

Praktisk informasjon

Foreleser

Foreleser Tore Aalberg

Tore Aalberg er utdannet i Forsvaret, og hadde sin første prosjektlederstilling i Norsk Data i 1984. Han har siden rukket å lede mer enn 100 prosjekter. Videre er han kjent for å bygge undervisningen på praktiske eksempler fra reelle prosjekter. Foreleser i Bergen.

 

Timeplan

Oslo: Gjennomføring vår 2024
1. samling: 22.01 - 23.01
2. samling: 21.03 - 22.03
3. samling: 27.05 - 28.05
Nettsamlinger: 26.02, 22.04, 10.06, kl. 18 - 20

Vi tar forbehold om endringer i timeplanen.