Spesialkurs

Prosjekt­ledelse 3

I dette kurset får du kompletterende kunnskap om prosjektarbeidsformen, spesielt innen prosjektutvelgelse, prosjektkalkulasjon, anskaffelser og kontrakter, avansert prosjektstyring og usikkerhetshåndtering.

Hvorfor Prosjektledelse 3?

Samfunnet vårt står foran store utfordringer som krever tilpasning og endring, og som gjør det viktig å mestre prosjekt som arbeidsform. En stadig voksende del av verdiskapningen i samfunnet vårt skjer gjennom prosjekter, og prosjektarbeidsformen berører oss alle positivt og negativt.

Undervisningen bygger på praktiske erfaringer og case fra prosjektarbeid, anerkjente lærebøker og beste praksis og forskning. Vi vektlegger det å skape verdi gjennom prosjektarbeidet.

I programmet gir vi deg relevante kunnskaper og ferdigheter som trengs enten du jobber med prosjekt etter tradisjonelle metoder, med agile metoder eller følger kommersielle standarder. Programmet gir deg oversikt over aktuelle verktøy og metoder, slik at du kan velge de riktige for ditt prosjekt.


Avsluttende kurs

Kurset bygger på Prosjektledelse 1 og Prosjektledelse 2. Disse tre kursene utgjør til sammen et bachelorprogram i prosjektledelse, og gir tilsammen 30 studiepoeng etter fullført og bestått eksamen i alle de tre kursene. 

Emneoversikt

  • Prosjektanalyse: prosjektforslag, grovvurdering, kontantstrøm, lønnsomhet, kapitalkostnad, risikoanalyse og budsjettering, bruk av reserver.
  • Prosjektstyring: prosjektstyring generelt og avansert styring av økonomi og fremdrift gjennom EV-management.
  • Usikkerhet: risiko og muligheter, estimering av usikkerhet, usikkerhetsanalyse, intern/ekstern/ekstrem usikkerhet, hard og myk usikkerhet, usikkerhet som ikke kan begripes.
  • Anskaffelser: innkjøp og kontraktsadministrasjon, tilbudsprosessen, kontraktstyper, forhandlinger, insentivkontrakter.


Hvem passer kurset for?

Kurset passer for deg som har gått Prosjektledelse 1 og 2 eller har tilsvarende forkunnskaper, og som ønsker enda mer innsikt i prosjektarbeidsformen. Programmet passer for deg som leder prosjekter eller som ønsker å gjøre det. Det passer også for deg som skal være eller er oppdragiver for prosjekter, sitter i styringsgrupper eller lignende. Det er også relevant for de som skal være prosjektmedarbeidere.

Foreleser

Tore Aalberg

Tore Aalberg er utdannet i Forsvaret, og hadde sin første prosjektlederstilling i Norsk Data i 1984. Han har siden rukket å lede mer enn 100 prosjekter. Videre er han kjent for å bygge undervisningen på praktiske eksempler fra reelle prosjekter.

KONTAKT OSS

Har du spørsmål til dette kurset? Eller er du usikker på hvilke kurs eller studier som passer for deg? Ta kontakt, så hjelper vi deg!

Vi gleder oss til å høre fra deg!

Administrativt ansvarlig

NYTTIGE LENKER

Praktisk informasjon

Oppstartsdato

Oslo: læringsplattformen itslearning åpner 20. august 2018
Bergen: høst 2018

Timeplan

Oslo: Gjennomføring høst 2018

Webinar: 27.08
1. samling: 03.09
Webinar: 17.09
Webinar: 08.10
Webinar: 03.11
2. samling: 01.12
Webinar: 10.12

Tidspunkt samling: kl. 09:00 - 17:00
Tidspunkt webinar: kl. 17:30 - 18:45

Oslo: Gjennomføring vår 2018

Webinar: 22.01
1. samling: 02.02
Webinar: 19.02
Webinar: 19.03
2. samling: 07.04
Webinar: 15.05
3. samling: 09.06
Webinar: 18.06

Tidspunkt samling: kl. 09:00 - 17:00
Tidspunkt webinar: kl. 17:30 - 18:45

Bergen: Gjennomføring høst 2018

Datoer kommer.


Vi tar forbehold om endringer i timeplanen.

Forkunnskaper og opptakskrav

  • Forkunnskaper: Det kreves ingen spesielle forkunnskaper for opptak, men kursene bør tas i angitt rekkefølge innen Bachelorprogrammet (BIK 6600-01-6510). Det forventes det at studentene har forkunnskaper som tilsvarer de tidligereliggende kurs.
  • Opptakskrav: Se opptakskrav for dette kurset.

Gjennomføring

Oslo: Gjennomføres som nettstudier med frivillige samlinger på tre undervisningsdager per semester i Oslo.

Bergen: Gjennomføres med samlinger tilpasset deg som er i full jobb.

Samlingene i Oslo kan betraktes som et tillegg til kursinnholdet på itslearning, og har hovedsakelig en form og et opplegg tilpasset de som møter opp. Du vil finne all informasjon, videoer og alt annet fagstoff du trenger i kursrommet på its learning. Dette skal også være dekkende for temaene det jobbes med på eventuelle samlinger. 

Eksamensform

Kurset avsluttes med innlevering av prosjektoppgave. Gjennom prosjektoppgaven skal studentene få en tilknytning til ett eller flere prosjekt med hovedvekt på et tema eller problemområde som skal analyseres. Det skal følge studentene igjennom hele kurset. Det vil bli gitt veiledning underveis.

Annen relevant informasjon

Søk nå