-
Næringsliv

Påskelesing for rolige dager

Gikk du glipp av disse?

Se våre mest leste BI Business Review-artikler så langt i år.

Hvordan gjenkjenne en god leder?

Gode ledere skaper trivsel, mestring og motivasjon – som alle leder til positive resultater. Og dårlige ledere gjør det motsatte. De skaper frustrasjon, sykefravær og turnover. Så hvordan kan vi velge de rette lederne?

Les mer

Trenger vi psykologisk trygghet?

Topp prestasjoner i organisasjoner bygger gjerne på at aktørene opplever en betydelig indre uro.

Norges Banks gavmildhet på vegne av det norske folk

Sentralbanksjef Ida Wolden Bache går inn for at Nicolai Tangen skal ha det moro på jobb. Alle nordmenn tar regningen.

Virker verdistyrt ledelse?

Det synes selvsagt. Liten grunn til å være uenig. Likevel, påstanden er implisitt, men klar: Proklamering av organisasjonens verdier påvirker medarbeidernes atferd. – Særr?

Når medarbeideren motarbeider

Ærlige, ydmyke, omgjengelige og ekstroverte ledere opplever mindre motstand mot ledelse enn andre. Det samme gjør «smarte» ledere, de som scorer høyt på kognitive evner.

Stille gruppepress

Gruppepress behøver ikke handle om argumentasjon. Bare det å være i en gruppe gjør at mange endrer sine vurderinger og valg i tråd med flertallet.

Les mer

Aktuelle webinarer og seminarer fra Handelshøyskolen BI

Publisert 22. mars 2024

Du kan også se alle nyheter her.