-
Forskning

Institutt for Kommunikasjon og kultur

Vi utvikler og formidler kunnskap basert på kommunikasjon og kulturelle utfordringer i en bærekraftig fremtid der digitalisering står sentralt. Dette skjer gjennom engasjement med studenter, dialog og samarbeid med partnere.

Communication for leaders er et formidlingsmagasin fra Institutt for kommunikasjon og kultur ved BI.

Magasinet presenterer ny forskning og faglig innsikt fra Norges ledende fagmiljø innen kommunikasjon.