-
Forskning

Institutt for Kommunikasjon og kultur

Gjennom forskning og undervisning jobber vårt institutt for å skape meningsfull kommunikasjon for bærekraftige organisasjoner og et stadig mer digitalisert samfunn. Dette gjør vi gjennom engasjement med våre studenter, aktiv dialog og samarbeid med partnere fra næringslivet, frivillige organisasjoner, fremragende forskningsinstitusjoner og finansieringsorganer.

Communication for leaders er et formidlingsmagasin fra Institutt for kommunikasjon og kultur ved BI.

Magasinet presenterer ny forskning og faglig innsikt fra Norges ledende fagmiljø innen kommunikasjon.