-
Forskning

Institutt for Kommunikasjon og kultur

Vi er et ledende institutt som utvikler og formidler kunnskap innen kommunikasjon, kultur og utdanning. Instituttet har flere forskningsprosjekter finansiert av Norges Forskningsråd og Horizon 2020 i samarbeid med andre nasjonale og internasjonale institusjoner.

Communication for leaders er et formidlingsmagasin fra Institutt for kommunikasjon og kultur og Senter for virksomhetskommunikasjon ved BI.

Magasinet presenterer ny forskning og faglig innsikt fra Norges ledende fagmiljø innen kommunikasjon.