-

Utdanningen som ga mer enn kunnskap

Astrid Vik (38) opplevde lite utfordring og utvikling i jobben. Med en master i ledelse har hun fått drømmejobben - fylt med mening.

Mange kjenner seg nok igjen i historien til Astrid. Hun opplevde at hun ikke fikk nok utfordring i jobben, og forslagene hun kom med ble ikke hørt. Det resulterte i en søknad til BI Executive i Byfjordparken og en reise som har endret henne som person.

– Jeg havnet i et mellomrom jeg ikke trivdes i. De jobbene jeg synes så interessante ut var jeg ikke kvalifisert til. Og i den jobben jeg hadde ble jeg ikke sett eller hørt, forteller Astrid.

Skrekkblandet fryd på skolebenken

Det var med en skrekkblandet fryd Astrid inntok skolebenken igjen. Ettersom hun hadde en bachelorgrad fra før kunne hun starte rett på Executive Master of Management. En deltidsutdanning på BI der du kan sette sammen din egen grad bestående av programmer du velger selv.

– Mange andre som tar mastergraden er ledere og har jobbet som det i mange år allerede. Jeg kjente på at alle hadde mer kompetanse enn meg. Samtidig begynte jeg på BI for å lære og tilegne meg den kompetansen.

Selv om Astrid hadde mange blandede følelser i starten, viste det seg at studiene skulle bli kjempeinteressante.

Hittil har Astrid tatt kursene Ledelse; makt og mening,Teamledelse og Consulting.

– Kursene er bygd opp på en imponerende måte som blander filosofi, skjønnlitteratur og historie opp mot dagens situasjoner- og ledelse. Mange av gruppeoppgavene går ut på å bli kjent med seg selv på en ny og grundig måte som man aldri har gjort før, forteller Astrid.

Refleksjonen rundt hvem man er som person tror Astrid hjelper på bli en bedre leder, og har gjort henne klarere på hvem hun er og hva hun vil.

Illustrasjon av digital kommunikasjon

Hold deg oppdatert!

Motta nyheter, invitasjoner og annen relevant kommunikasjon fra Handelshøyskolen BI.

Astrid Vik (38)
Bosted:
 Ganddal, Sandnes
Stilling: Teamleder for Gatenært Stavanger hos Kirkens Bymisjon
Tidligere erfaring: Påtalekonsulent hos Politiet
Studerer: Executive Master of Management
Tidligere studert: Barnevernspedagogikk

Verktøykassen til en god leder

Astrid er utdannet barnevernspedagog og har i de forskjellige jobbene sine jobbet tett med mennesker. Før hun startet på BI tenkte hun at hun var ferdig i den type jobber. Derfor kom det overraskende på henne at hun igjen ville jobbe med mennesker.

– Jeg trodde ikke resultatet skulle bli at jeg ville gjøre noe meningsfylt som betyr noe for både samfunnet og det enkelte individ. Og nå jobber jeg i Kirkens Bymisjon som teamleder for Gatenært Stavanger.

Her veileder og støtter hun et team som iverksetter tiltak for utsatte mennesker i gatemiljøene. Blant annet Josephines Kafè ved Breiavatnet, der alle kan komme å få mat til en billig penge, bli godt ivaretatt og bli møtt med respekt.

– I denne jobben er det flere som opplever tøffe ting som gjør at man trenger litt støtte. Da er det viktig å være der og reflektere og ivareta.

Etter tre år på BI har hun fått verktøyene for hvordan hun kan lede og påvirke på en god måte, og samtidig utvikle og legge til rette for en god organisasjon.

– Jeg bruker mye fra utdannelsen hver dag, sier Astrid.

– I denne jobben blir jeg utfordret og føler at mine refleksjoner blir hørt og sett, legger hun til.

–  Foreleserne er utrolig flinke og engasjerende. Jeg har aldri opplevd å sitte helt oppslukt i en og en halv time uten å notere og helt glemme tid og rom, men det kan skje ofte i forelesningene, sier Astrid.

Et steg videre med BI Executive i Stavanger

Koordinator ved BI Executive i Stavanger, Hege Hovland, møter både folk som Astrid som ønsker en ny karrierevei, og andre som ønsker å oppdatere kunnskapen sin. Fellesbetegnelsen er at de trenger faglig påfyll.

– Gjennom pandemien har vi sett viktigheten av å kunne hive seg rundt og gjøre  endringer i en fart. Da er det viktig å være faglig oppdatert. I løpet av de siste årene har vi også sett utviklingen av en ny type lederstil som er mer tett på og personlig, sier Hege.

Med videreutdanning kan du få den kompetansen til å være forberedt på endringene som skjer både i markedet og i verden. BI Executive i Stavanger tilbyr både bachelor- og mastergrad på deltid til folk med arbeidserfaring.

– Mange vet ikke om alle mulighetene som finnes hos oss. Har du for eksempel utdanning fra andre studiesteder, så kan vi ofte bygge videre på den. Veien til en grad er ofte kortere enn mange tror, sier Hege og legger til:

– Du står fritt frem til å bygge gradene slik du ønsker. Her kan du velge fagområder du brenner ekstra for og lage et tydeligere fotavtrykk der.

Astrid Vik4