-
Kurs masternivå

Ledelse; makt og mening

Kurset for deg som ønsker å gå i dybden på det teoretiske og filosofiske grunnlaget for ledelse for å utvikle eget lederskap eller jobbe med lederutvikling.

Dette kurset har venteliste i Oslo, vi oppfordrer til å sette opp en 2. prioritet når du søker på dette kurset. Du vil ikke miste din plass i køen på ditt førstevalg.

Dette lærer du:

  • Oversikt over akademiske teori og forskning med vekt på autentisk ledelse og transformasjonelt lederskap.
  • Innsikt i lederskap basert på et utviklings- og modningsperspektiv. Ledelsesteorier forandrer seg, og det gjør ledere også.
  • Viktigheten av å se ulike perspektiver på ledelse, avhengig av kontekst og tidsånd.
  • Ledelsesteori i filosofisk, historisk og kulturelt perspektiv.
  • Forankring og begrunnelse for ditt lederskap. 

I dette kurset belyser vi lederens egen idé og drivkraft for å ta på seg lederrollen. Lederens visjon må gi mening og identitet til de som skal følge lederen, og dermed knyttes også ledelse direkte til lederens integritet, og hva lederen selv står for og ønsker å oppnå. 

Gjennom kurset får du nye perspektiver på hva det er som skiller store ledere fra middelmådige. Du får innsikt i hva begrepene "makt og mening" innebærer i praksis, og viktigheten for en leder av å forvalte mening. Lederskap er meningsløst om lederen ikke tilbyr mening, og mestrer styring av prosjektet om felles meningsdannelse, retning og virkelighetsforståelse. Ved hjelp av erfaringslæring og refleksjon over eget ståsted, vil du videreutvikle ditt eget lederskap. 

Kurset avsluttes med en studiesamling i sivilisasjonens vugge, Roma, hvor vi fordyper oss i klassisk ledelse og historie. 

"Jeg valgte kurset fordi innholdet klart skiller seg ut fra alt annet man finner innen tradisjonelle ledelseskurs her til lands. Ekskursjonen til Roma var prikken over i'en. Å sitte on-site og høre fortellingene var som å flytte tilbake i tid og være til stede der dramaet utfolder seg."

Bernhard M. Hovden

CFO, Skeie Group AS

Opptakskrav

For å ta dette kurset må du

  • ha fylt 25 år
  • ha fullført en bachelorgrad  
  • ha fire års arbeidserfaring i full stilling (tre år dersom du har en fullført mastergrad fra før) 

Les mer om opptakskravene på masternivå

Ta kurset alene eller som del av en grad

Dette kurset kan inngå som en del av en Executive Master of Management.

Hvis du vil, kan du derfor ta flere kurs senere og bygge en hel mastergrad.  
Dette kurset gir 30 studiepoeng, en executive master består av 90 studiepoeng. Sammensetningen av kurs bestemmer du selv, basert på hva du vil lære og hva du skal bruke kunnskapen til. 

Samlinger og kursinnhold

Kurset består av fem samlinger over to semestre. Hver samling varer tre til fem fulle dager. Samlingene foregår på campus på dagtid.

Pensum blir tilgjengelig så snart man er tatt opp til kurset.  

Eksamen består av en prosjektoppgave (60 % av totalkarakteren) og en individuell 72 timers hjemmeeksamen (40% av totalkarakteren). Prosjektoppgaven kan skrives individuelt eller i grupper på inntil tre personer. 

Samlinger høst 2024/vår 2025

Fagansvarlig

Steinar Bjartveit er psykolog og har over 20 års erfaring fra konsulentyrket - blant annet som partner i rådgivningsselskapet Keiron AS. Han har forfattet bøker om blant annet consulting og ledelse.

Kjetil Eikeset er psykolog og filosof, og er i dag partner i rådgivningsselskapet Promethevs AS. Han er forfatter av flere bøker innen ledelse.

Sut I Wong er leder for Institutt for kommunikasjon og kultur. Hun er også professor II ved Psykologisk institutt ved Universitetet i Oslo og tilknyttet fakultetet ved Universitetet i Ljubljana.

Sigrid Røyseng er Professor II ved Institutt for kommunikasjon og kultur.

 
 

Forventet tidsbruk

Alle våre kurs er lagt opp slik at de skal kunne kombineres med jobb og familie, men noe tid må du regne med å sette av.  

Du kommer til å bruke totalt 20 arbeidsdager på samlinger. I tillegg kommer tre dager til hjemmeeksamen. 

Du må også sette av tid til å lese pensum og skrive prosjektoppgave. Hvor mye tid studentene bruker på dette er veldig individuelt, og dette er noe du i stor grad kan tilpasse livet ellers. 

Finansiering og fakturering

Studiet er godkjent for støtte fra Statens lånekasse. Studieavgiften faktureres i to rater. Første faktura kommer normalt 1. oktober, og andre faktura 1. desember.

Vil du vite mer?

Vi arrangerer jevnlig informasjonswebinarer du kan delta på. Der vil du treffe en veileder og få svar på det du måtte lure på.

Se lignende kurs

Ikke helt kurset for deg? Vi har flere kurs innen samme fagområde - 
alt fra korte kurs til deltidsstudier på masternivå.

Se lignende kurs

 

Kursdetaljer