-
Kurs masternivå

Ledelse; makt og mening

Ledelse er å se egne bidrag i en større sammenheng - å stå for noe, velge det, brenne for det og samtidig kunne begrunne sin rolle som leder. Dette masterprogrammet går i dybden, og bygger på ledelsesteori, filosofi, historie og kultur.

Hvorfor Ledelse; makt og mening?

Alle ledere må finne sitt lederskap. De må kunne redegjøre for hvorfor de skal være ledere, og hva det er som er viktig å utrette. Ledelse er å kunne gi en begrunnelse for hvorfor andre skal følge lederens vei, og hvorfor andre skal la seg lede av deg. Hvordan kan du skape en storhet som andre vil følge?

I dette programmet belyser vi lederens egen idé og drivkraft for å ta på seg lederrollen. Lederens visjon må gi mening og identitet til de som skal følge lederen, og dermed knyttes også ledelse direkte til lederens integritet, og hva lederen selv står for og ønsker å oppnå.

Gjennom programmet får du nye perspektiver på hva det er som skiller store ledere fra middelmådige. Du får innsikt i hva begrepene "makt og mening" innebærer i praksis, og viktigheten for en leder av å forvalte mening. Lederskap er meningsløst om lederen ikke tilbyr mening, og mestrer styring av prosjektet om felles meningsdannelse, retning og virkelighetsforståelse. Ved hjelp av erfaringslæring og refleksjon over eget ståsted, vil du videreutvikle ditt eget lederskap.

Programmet avsluttes med en studiesamling i sivilisasjonens vugge, Roma, hvor vi fordyper oss i klassisk ledelse og historie.

Emneoversikt

  • Personen som ledelsesutøver: Hva er det lederen vil med ledelse? Forholdet mellom lederrollen, lederen som person, og hvordan lederen selv kan bli et hinder for ledelsesutøvelse.
  • Ledelse og maktutøvelse: Hvordan ledere kan forholde seg til makt og maktspill, til egne resultatkrav, og samtidig ivareta helheten, samt fokusere på både individuelt ansvar og fellesskapets beste. 
  • Ledelse og mening: Hvilke organisasjoner vinner kampen om tilværelsen, og hvilke implikasjoner har dette for ledelse av organisasjoner?
  • Ledelse og dialog: Den som behersker organisasjoners dialoger, styrer organsiasjonens fremtid.
  • Ledelse og ekstrem resultatoppnåelse. Alle ledere må ha en fortelling. De må kunne redegjøre for hvorfor de er ledere, og hva som er viktig å utrette.

Hvem passer programmet for?

Programmet passer for alle som ønsker å gå i dybden på det teoretiske og filosofiske grunnlaget for ledelse, utvikle eget lederskap eller jobbe med lederutvikling. 

"Jeg valgte kurset fordi innholdet klart skiller seg ut fra alt annet man finner innen tradisjonelle ledelseskurs her til lands. Ekskursjonen til Roma var prikken over i'en. Å sitte on-site og høre fortellingene var som å flytte tilbake i tid og være til stede der dramaet utfolder seg."

Bernhard M. Hovden

CFO, Skeie Group AS

Praktisk informasjon

Fagansvarlig

Steinar Bjartveit er psykolog og har over 20 års erfaring fra konsulentyrket - blant annet som partner i rådgivningsselskapet Keiron AS. Han har forfattet bøker om blant annet consulting og ledelse.

Kjetil Eikeset er psykolog og filosof, og er i dag partner i rådgivningsselskapet Promethevs AS. Han er forfatter av flere bøker innen ledelse.

Sut I Wong er leder for Institutt for kommunikasjon og kultur. Hun er også professor II ved Psykologisk institutt ved Universitetet i Oslo og tilknyttet fakultetet ved Universitetet i Ljubljana.

Sigrid Røyseng er Professor II ved Institutt for kommunikasjon og kultur.

 
 

Timeplan

Oslo: Gjennomføring høst 2024/vår 2025
1. samling: 14.10 - 18.10
2. samling: 10.12 - 13.12
3. samling: 04.02 - 07.02 2025
4. samling: 12.03 - 14.03
5. samling: 22.04 - 27.04* Roma

Bergen: Gjennomføring høst 2024/vår 2025
1. samling: 28.10 - 01.11* Oslo
2. samling: 16.12 - 19.12
3. samling: 21.01 - 24.01 2025
4. samling: 24.03 - 26.03
5. samling: 10.05 - 15.05* Roma

Vi tar forbehold om endringer i timeplanen.