-
Kurs masternivå

Ledelse; makt og mening

Ledelse er å se egne bidrag i en større sammenheng - å stå for noe, velge det, brenne for det og samtidig kunne begrunne sin rolle som leder. Dette masterprogrammet går i dybden, og bygger på ledelsesteori, filosofi, historie og kultur.

Hvorfor Ledelse; makt og mening?

Alle ledere må finne sitt lederskap. De må kunne redegjøre for hvorfor de skal være ledere, og hva det er som er viktig å utrette. Ledelse er å kunne gi en begrunnelse for hvorfor andre skal følge lederens vei, og hvorfor andre skal la seg lede av deg. Hvordan kan du skape en storhet som andre vil følge?

I dette programmet belyser vi lederens egen idé og drivkraft for å ta på seg lederrollen.

Lederens visjon må gi mening og identitet til de som skal følge lederen, og dermed knyttes også ledelse direkte til lederens integritet, og hva lederen selv står for og ønsker å oppnå.

Gjennom programmet får du nye perspektiver på hva det er som skiller store ledere fra middelmådige. Du får innsikt i hva begrepene "makt og mening" innebærer i praksis, og viktigheten for en leder av å forvalte mening. Lederskap er meningsløst om lederen ikke tilbyr mening, og mestrer styring av prosjektet om felles meningsdannelse, retning og virkelighetsforståelse. Ved hjelp av erfaringslæring og refleksjon over eget ståsted, vil du videreutvikle ditt eget lederskap.

Programmet avsluttes med en studiesamling i sivilisasjonens vugge, Roma, hvor vi fordyper oss i klassisk ledelse og historie.

Emneoversikt

  • L'être et le néant – Personen som ledelsesutøver. Hva er det lederen vil med ledelse? Og hvordan skal man forstå forholdet mellom lederrollen og lederen som person? Kan lederen selv bli et hinder for ledelsesutøvelse? Hvordan kan bevisste valg til egen ledergjerning bli en verdifull ressurs for lederen?
  • Master of the game – Ledelse og maktutøvelse. Ledelse og maktutøvelse er tett sammenvevd. Hvordan forholder ledere seg til makt og maktspill? Kan ledere forholde seg til egne resultatkrav, og samtidig ivareta helheten? Hvordan fokusere på både individuelt ansvar og fellesskapets beste?
  • Survival of the fittest – Ledelse og mening. Hva er grunnlaget for overlevelse, vekst og utvikling i et større og mer langsiktig perspektiv? Hvilke organisasjoner vinner kampen om tilværelsen? Og hvilke implikasjoner har dette for ledelse av organisasjoner?
  • The power of talk – Ledelse og dialog. Ledelse utøves i dialogen. I dialogene samles organisasjonens skyggesystemer og formelle systemer. Den som behersker organisasjoners dialoger, styrer organsiasjonens fremtid.
  • Benchmarking i antikkens Roma – Ledelse og ekstrem resultatoppnåelse. Alle ledere må ha en fortelling. De må kunne redegjøre for hvorfor de er ledere, og hva som er viktig å utrette. Ledelse i storhet er å kunne gi en begrunnelse for bakgrunn, retning, mål og verdier. Hvorfor skal andre la seg lede av deg? Hvordan skape en storhet andre vil følge?

Hvem passer programmet for?

Programmet passer for alle som ønsker å gå i dybden på det teoretiske og filosofiske grunnlaget for ledelse, utvikle eget lederskap eller jobbe med lederutvikling. 

Praktisk informasjon

"Jeg valgte kurset fordi innholdet klart skiller seg ut fra alt annet man finner innen tradisjonelle ledelseskurs her til lands. Dette kurset setter ledelse inn i en historisk-filosofisk kontekst og er uhyre interessant. Ekskursjonen til Roma var prikken over i'en. Å sitte on-site og høre fortellingene var som å flytte tilbake i tid og faktisk være til stede der dramaet utfolder seg i sanntid rundt deg."

Bernhard M. Hovden

CFO, Skeie Group AS

Video

I videoen nedenfor forteller førsteamanuensis Steinar Bjartveit om kursets hovedfokus som er det å skille mellom å være leder og det å være administrator. Lederskap har basert seg på folk som vet hvorfor de vil lede, hva de vil bidra med, hva de skal lede for, og hvilke resultater man ønsker å oppnå. 

Introduksjon til programmet

Forelesere

Steinar Bjartveit er psykolog og har over 20 års erfaring fra konsulentyrket - blant annet som partner i rådgivningsselskapet Keiron AS. Han har forfattet bøker om blant annet consulting og ledelse.

Kjetil Eikeset er psykolog og filosof, og er i dag partner i rådgivningsselskapet Promethevs AS. Han er forfatter av flere bøker innen ledelse.

Timeplan

Oslo: Gjennomføring høst 2023/vår 2024 Dette kurset har venteliste, vi oppfordrer til å sette opp en 2. prioritet når du søker på dette kurset. Du vil ikke miste din plass i køen på ditt førstevalg.
1. samling: 16.10 - 20.10
2. samling: 05.12 - 08.12
3. samling: 23.01 - 26.01 2024
4. samling: 13.03 - 15.03
5. samling: 09.04 - 14.04* Studietur til Roma

Trondheim: Gjennomføring høst 2023/vår 2024 
1. samling: 30.10 - 03.11 * Gjennomføres i Oslo
2. samling: 05.12 - 08.12
3. samling: 06.02 - 09.02 2024
4. samling: 06.03 - 08.03 
5. samling: 16.04 - 21.04* Studietur til Roma

Vi tar forbehold om endringer i timeplanen.