-
BI Executive - Videreutdanning

Hva er videreutdanning?

Videreutdanning på BI er kurs og studier i kombinasjon med jobb. De aller fleste av våre deltidsstudenter er i full jobb, og derfor er fleksibilitet et nøkkelord hos oss.

Du velger selv tempoet i din utdanning, og om du ønsker undervisning på dagtid eller på nett, basert på hva som passer deg og din hverdag best. Dine medstudenter er i samme situasjon, og dere får en unik mulighet til å lære av hverandres erfaringer gjennom klassediskusjoner og gruppearbeid. Slik oppstår et nettverk som mange har stor nytte av også i jobbsammenheng.

Alle våre kurs kan tas frittstående hvis du bare ønsker en faglig oppdatering innenfor et område, eller som en del av en grad. Videreutdanning er alt fra kortere kurs over ett semester, via programmer og større utdanningsløp som en bachelor- eller mastergrad. Du kan lese en forklaring på de ulike kurs- og programbetegnelsene vi opererer med her.

HVORFOR VIDEREUTDANNING?

Poenget med vårt videreutdanningstilbud er å gi deg som er i jobb mulighet til å få oppdatert kunnskap, ny kunnskap innen spesifikke emner eller kanskje skape nye karriereveier. De viktigste grunnene til at våre studenter velger å ta videreutdanning er for å få et karriereløft, personlig utvikling eller for å øke egen kompetanse, ifølge vår siste studentundersøkelse. De samme undersøkelsene viser også at våre studenter er fornøyde kunder! Du kan lese mer om hvorfor videreutdanning er et smart valg her.

FINN UTDANNINGEN SOM PASSER DEG OG DIN KARRIERE

Visste du at BI tilbyr over 200 kurs og programmer som du kan ta ved siden av jobb? Disse kursene kan tas frittstående hvis du ønsker en faglig oppdatering innenfor et område, eller som en del av en bachelor- eller mastergrad.

Nyttig informasjon