-

PROGRAMMER FOR OFFENTLIG SEKTOR OG UTVALGTE BRANSJER

Handelshøyskolen BI tilbyr en rekke bransje- og sektortilpassede kurs og programmer.