-
Om BI

Akkreditering og rangering

Handelshøyskolen BI er den første handelshøyskolen i Norge som har de tre største internasjonale akkrediteringene.

Rangeringer

BI har vært rangert som Norges beste handelshøyskole i seks år på rad av Financial Times. Skolen oppnår også solide plasseringer i andre internasjonalt anerkjente rangeringer, inkludert Eduniversal Top Business Schools Worldwide og the Economist. 

Rangering skiller seg fra akkreditering ved at institusjonen vurderes opp mot andre deltakere basert på et sett med måleindikatorer. Indikatorene knytter seg til karakteristika ved vårt utdanningsprogram og institusjon, samt våre tidligere studenter (alumni).

For deg som student betyr de høye rangeringene at:

  • Vitnemålet ditt gir tyngde i hele verden fordi BI har et internasjonalt godt omdømme
  • Din utdanning holder en høy standard, målt mot Europas beste handelshøyskoler
  • Foreleserne dine holder det høye nivået som kreves for å bli rangert høyt


For våre ansatte betyr de høye rangeringene at:

  • Kandidater fra BI har en internasjonalt anerkjent utdanning
  • Utdanningen fra BI holder en høy faglig kvalitet og har et internasjonalt perspektiv, målt mot handelshøyskoler i hele Europa
  • Innholdet i vår utdanning samsvarer med forventningene til bedriftene