-
Masterstudier

Data Science for Business

Lær hvordan du bruker informasjonsteknologi, statistikk, matematikk og maskinlæring for å skape forretningsverdi, og bli en dataforsker med evnen til å forbedre produktivitet og bærekraft innen forretnings-, økonomi- og ledelsesrelaterte felt.

Hva lærer du?

På grunn av den digitale revolusjonen har datavitenskap blitt en strategisk nødvendighet innenfor alle samfunnsområder, inkludert næringslivet. Datavitenskap alene kan imidlertid ikke hjelpe oss med å formulere og identifisere forretningsrelevante spørsmål og problemer. For dette formålet er god forretningskunnskap avgjørende.

Studiet er utviklet for å gi deg en bred og solid forståelse av teorier og konsepter som er sentrale for virksomheter, slik som organisasjonsatferd, strategi, risikostyring, forsyningskjedeoptimalisering, markedsføring og bærekraft. Du vil også lære hvordan du effektivt organiserer datavitenskapelige arbeidsflyt ved å bruke et bredt spekter av datatyper, for eksempel tidsserier og tekst, og kode og betjene maskinlæringsverktøy som spenner fra enkle lineære og ikke-lineære regresjons- og klassifikasjonsmodeller til dyp læring. Dette tverrfaglige studiet vil utfordre og forbedre dine tekniske og kvantitative ferdigheter, og forbedre din evne til å foreslå, utføre og kommunisere analytiske løsninger på komplekse problemstillinger.

Handelshøyskolen BI er en stiftelse og opptaksprosessen håndteres ikke av Samordna opptak. Det er derfor mulig å søke om studieplass til våre  masterstudier på heltid etter 1. mars

Dette studiet foregår på engelsk. Les mer på våre engelske sider.

;

Praktisk informasjon