-
Masterstudier

Hvorfor ta en master på BI?

En master fra vil gi deg dybdeforståelse innenfor et konkret fagområde, som gjør det mulig for deg å utvikle en fagprofil godt egnet for spesifikke bransjer og stillinger, og gir deg praktiske ferdigheter som gjør deg til en attraktiv arbeidstaker.

Fordyp deg i fag og bli en spesialist

De fleste masterstudiene på BI er spesialiserte, noe som betyr at du dypdykker ned i temaer som kretser rundt samme fagområde. Ved å ta en master på BI vil du tilegne deg avansert kompetanse og ferdigheter innenfor det fagområdet du har valgt. Etter å ha fullført studiene vil du ha et bredere arbeidsmarked å søke deg til og du vil kunne tilby arbeidsgivere dybdeforståelse og ferske perspektiver, basert på forskning og fersk kunnskap.

 

99%


av masterstudentene fra BI får jobb innen seks måneder
Arbeidsmarkedsundersøkelsen 2024

Flere jobbmuligheter og høyere lønn

Våre nyutdannede masterstudenter rapporterer at de gjennomsnittlig tjener 78 000 kroner mer i året enn våre bachelorstudenter. Stadig flere arbeidsgivere krever utdanning på masternivå, spesielt for spesialiserte stillinger. De ønsker seg arbeidstakere som kan løse gamle problemstillinger på nye måter, som er ressurser fra dag én. De har høye forventninger til hva du kan bidra med, selv som nyutdannet. Derfor jobber BI aktivt med å bygge nettverk og knytte tette bånd med næringslivet, for å påse at vi utvikler studier som er relevante og aktuelle for arbeidsmarkedet. For deg som student vil du oppleve det gjennom studietiden. Du vil jobbe med ekte caser og løse reelle problemstillinger, og gjesteforelesere fra næringslivet blir invitert inn i klasserommet for å fortelle om faget fra et praktisk perspektiv. Du vil også få muligheten til å møte aktuelle arbeidsgivere gjennom BIs mange arrangementer. Som masterstudent ved BI er du en attraktiv arbeidstaker.

93 % av masterstudentene fikk jobb før endte studier.

"Det er lett å anbefale BI til andre, særlig fordi undervisningen er så praktisk orientert, vi kommer tett på virkeligheten vi skal møte den dagen vi skal ut i jobb. Foreleserne har selv jobbet i næringslivet og presenterer reelle caser hentet fra selskaper, så det blir så mye mer enn bare teori."

Dena Taherkani

Associate, KPMG Forensic Services

Styrk mulighetene dine med internasjonale perspektiver

For å være relevante internasjonalt, så er det helt essensielt at vi også har internasjonal forståelse og perspektiver. Det gjelder også for deg som student. Gjennom BI får du den internasjonale profilen du trenger for å kunne lykkes i store internasjonale bedrifter her hjemme eller i utlandet.

At vi er en internasjonal handelshøyskole synliggjøres på tvers av organisasjonen. Vi omringer oss med de beste folka fra hele verden. Hele 30 % av våre forskere og forelesere er internasjonale. Norsk næringsliv, politikk, innovasjon, økonomi og andre viktige samfunnsområder er ikke isolert fra resten av verden. Vi ønsker å tilby en utdannelse som ser forbi landegrensene og som kan skape gode samarbeid og synergier.

Ved å studere master på BI, vil du bli kjent med studenter fra hele verden. Det er viktig for oss å tiltrekke oss internasjonale studenter. Det er positivt for læringsmiljøet vårt, nettverket og relevansen for det vi driver med. De hjelper oss med å se ting fra andre perspektiver og deler av egne erfaringer. Bli kjent med studenter fra andre land og kulturer og utvid nettverket ditt.

40% av våre nyutdannede masterstudenter beskriver jobben sin som internasjonal.

Internasjonal

76 nasjonaliteter er representert på våre masterstudier

nasjonaliteter

Anerkjent skole

Kun 1% av verdens handelshøyskoler har trippel akkreditering, noe BI kan smykke seg med. I tillegg oppnår BI gode plasseringer i de mest anerkjente rangeringene for handelshøyskoler, Financial Times Ranking og QS World University Rankings. For deg som velger BI, betyr det at utdannelsen du får hos oss er av høyeste kvalitet, også internasjonalt. Kjennskapen og omdømmet til BI er høy blant næringslivsledere og beslutningstakere, og kvalitetsstempelet vil kunne ha mye å si når du skal søke jobb senere. Våre masterstudier har et solid og godt rykte, både blant studentene og arbeidsmarkedet.

  • Utveksling

    Mange drømmer om å reise, se nye steder og oppleve andre kulturer. Du trenger ikke å utsette studiene for å tilfredsstille reiselysten – alle våre bachelorstudier tilbyr utveksling til utlandet. Vi samarbeider med 210 skoler i 48 land.  

  • Internship

    Få relevant jobberfaring som en del av studiet og då den berømte foten innenfor døra. BI tilbyr internship som valgkurs og får testet bransje og oppgaver ut ifra interesser, kompetanse og personlige egenskaper.  

  • Gode forelesere

    Våre forelesere er gode på forskjellige ting, men det de har  til felles er et genuint ønske om at du skal lære og la deg engasjere av det som skjer i klasserommet.

"BI er gode på å ta i bruk moderne løsninger, relevante verktøy og koble dagsaktuelle saker til pensum. Det merker vi godt når vi kommer ut i jobb. Selv om det fremdeles er mye å lære, føler man seg oppdatert. Du møter altså svært godt forberedt til din første jobb når du kommer fra en master på BI."

Oda Djupvik

Equity Research, Pareto Securities

Mange valgmuligheter

På BI kan du velge mellom mange forskjellige masterstudier på heltid, innen flere forskjellige fagområder. Vi tilbyr også mange spennende tilbud for deg som vil ta en master ved siden av jobb.