-
Masterstudier

Hvorfor ta en master på BI?

En master er krevende, men det blir vanligere og vanligere at jobber krever kompetanse på dette nivået.

Det er mange gode grunner til at master er det smarte valget:

  • Fordyp deg i emner du er interessert i
  • Flere jobbmuligheter og en sikker jobbfremtid
  • Mulighet til å skifte karriere
  • Bedre jobb, høyere lønn
  • Bygg ditt nettverk

95%


av masterstudentene fra BI får jobb innen seks måneder
Arbeidsmarkedsundersøkelsen 2021

Why pursue a master´s degree at BI Norwegian Business School?

Fordyp deg i fag

Et masterprogram skiller seg fra de mer grunnleggende utdanningene ved at det utelukkende består av fag innen samme retning. Du kan med andre ord fordype deg i de temaene du ønsker, uten å måtte studere emner som interesserer deg mindre. Det gjør studiehverdagen mye mer interessant og intellektuelt stimulerende.

Flere jobbmuligheter og en sikker jobbfremtid

Stadig flere jobbannonser har master som minstekrav. Arbeidsgiverne anerkjenner viktigheten av arbeidskraft med dyp fagkunnskap og innsikt. BI arbeider hardt med å skape kunnskap om hvordan fremtidens virksomheter styres og markedsføres, og den kunnskapen får du under huden på masterstudiene.

Et masterstudie vil i tillegg utstyre deg med ferdighetene som skal til for å sette ditt preg på arbeidsplassen du kommer til. Masterstudier gjør utstrakt bruk av casearbeid, noe som sikrer at du forstår hvordan du bruker kunnskapen i reelle arbeidssituasjoner. Dette gjør at masterstudenter bidrar fra første stund og det gjør dem til attraktive arbeidstakere.

Mulighet til å skifte karriere

Ledelse, økonomi og markedsføring er ettertraktede kunnskaper innen de fleste bransjer. Med den dybdekunnskapen du får innenfor BIs fagområder kan du lettere skifte karrierevei – eller ta steget opp som leder der du jobber i dag.

Du trenger ikke bachelor fra BI for å ta mastergrad på BI. Om du føler at bachelorgraden din er til ingen nytte, så tar du feil. Du kan bygge videre på den gjennom et par år på BI og legge grunnlaget for enda flere karrieremuligheter.

Bedre jobb, høyere lønn

Masterstudier er også en mulighet for å gi fart på karrieren. Mange ambisiøse bachelorutdannede kommer til kort i kampen om de beste jobbene, simpelthen fordi det er mange flinke folk og da blir mastergraden et enkelt kriterium for å velge ut en kandidat. Det er også lettere for ledere å forsvare en forfremmelse av en mastergrad-utdannet.

Tall fra Statistisk Sentralbyrå viser også at nordmenn med mastergrad har en vesentlig høyere månedlig gjennomsnittslønn enn de som kun har en bachelorgrad. Kilde: SSB

Bygg ditt nettverk

Det er anslått at over 60% av alle ledige stillinger aldri blir utlyst (NAV 2005). For å bli med i konkurransen om de spennende jobbene, kan det lønne seg å velge en skole som har tett samarbeid med næringslivet.

Gjennom gjesteforelesere, bedriftspresentasjoner og casekonkurranser vil du allerede i studietiden kunne få et nettverk i næringslivet. Dette vil gi deg et fortrinn når du er på jakt etter jobb.

Dette gjelder ikke bare i Norge heller.

 

Studenter fra

82

ulike nasjoner studerer master på BI i 2021.

 

MANGE VALGMULIGHETER

På BI kan du velge mellom mange forskjellige masterstudier på heltid, innen flere forskjellige fagområder. Vi tilbyr også mange spennende tilbud for deg som vil ta en master ved siden av jobb.