-
Samfunn

Anette Hemmingby – månedens forsker

Anette Hemmingby

– Arbeidslivet fungerer best når når pendelen mellom arbeidsgivers makt og arbeidstakers vern er i balanse.

Hvorfor er forskningen din viktig?

Arbeidsrett skal ivareta balansen mellom vern av arbeidstagere og fleksibilitet for arbeidsgivere. Det er viktig for at arbeidslivet skal fungere best mulig.

Akkurat nå jobber jeg med et prosjekt om arbeidsrett og det grønne skiftet der jeg ser på om arbeidstagers medbestemmelsesrett kan utvides på miljøspørsmål i bedriften.

Hva vil du bidra til å endre i næringsliv eller samfunn?

Målet med forskningen min er ikke å endre, men å øke forståelse av arbeidsrettslige spørsmål. Jeg forsker på jussen slik den er, ikke slik jeg ønsker at den skal være.

Arbeidsrett er konfliktløsning satt i system. Med kjennskap til regelene kan man i større grad styre klar av undøvendige konflikter og løse uenigheter på et tidlig stadium. Derfor ønsker jeg å bidra til at arbeidsgivere får økt kunnskap om arbeidsrettslige regler.

Hvordan bruker du forskning til å engasjere studentene dine?

Studentene er generelt sett veldig opptatt av arbeidsrettslige spørsmål, så det er ikke vanskelig å skape engasjement.

Det er lett å relatere forskningen min på arbeidsgivers styringsrett og handlingsrommet for endringer av arbeid til den enkeltes arbeidshverdag. Det gjør nok at mange føler stoffet er praktisk og relevant.

Hva er eksempler på ting du har funnet ut i forskningen din?

Forskningen min er særlig fokusert rundt grensene for arbeidsgivers styringsrett, tolkning av arbeidsavtalen og endring av økonomiske ytelser.

Dette er et spennende område! Reglene blir jo best når pendelen mellom arbeidsgivers makt og vern av arbeidstaker er i balanse. Sagt med andre ord fungerer arbeidslivet optimalt når reglene både gir vern for arbeidstagere og fleksibilitet for arbeidsgiver.

Det mest spennende jeg har holdt på med var kanskje kartlegging av arbeidsgivers handlingsrom ved endring av økonomiske ytelser. Her jobbet jeg både med definisjonen av selve lønnsbegrepet og så på de bakenforliggende reglene som danner grunnlaget for styringsretten.

Hva ville du jobbet med om du ikke kunne forske?

Kanskje ikke så overraskende hadde jeg antagelig jobbet som advokat om jeg ikke hadde forsket.

Publisert 2. februar 2023

Du kan også se alle nyheter her.