-
Masterstudier

Digital Communication Management

Forstå hvordan digitale teknologier påvirker organisasjoner og samfunn, og hvordan organisasjoner må endre kommunikasjonens funksjoner og roller for å tilpasse seg et stadig mer komplekst digitalt landskap.

Hva lærer du?

Sosiale, økonomiske og teknologiske utviklinger endrer kommunikasjonslandskapet og krever en variert og strategisk bredde av kunnskap fra de som forvalter kommunikasjon og media. Dette programmet imøtekommer disse kravene ved å kombinere innsikt fra organisasjons- og kommunikasjonsstudier, forskning på digitale teknologier og data, og sentrale problemstillinger innen nærings- og samfunnsforskning.

Studiet vil gi deg kompetansen og ferdighetene som trengs for å bidra til å utvikle organisasjonens kommunikasjonsfunksjoner og roller inn i den digitale fremtiden. Du vil bygge utdanningen din på solide teorier, metodikk og banebrytende forskning samtidig som du får praktisk erfaring med å løse virkelige utfordringer. Du vil bli introdusert for avanserte psykologiske konsepter, både individuelle- og gruppeprosesser. Og i samspill med teknologi vil du lære hvordan du kan utnytte denne kunnskapen for å utvikle målbare kommunikasjonsstrategier. Ved å fokusere på digitale kommunikasjonskanaler og analyseverktøy får du teknologisk kompetanse som gjør deg i stand til å bli en formidler som forstår den digitale verden – at ulike dilemmaer trenger ulike typer kommunikasjon og tilnærminger. Programmet fokuserer samtidig på å styrke din kreativitet og innovasjonstankegang, samt å bygge din evne til å reflektere kritisk og strategisk. Ved å studere kommunikasjonsfeltet helhetlig og som et tverrfaglig område, vil du være utstyrt med ferdigheter til å utvikle kommunikasjonsforslag som genererer forretningsmuligheter og skaper sosiale og organisatoriske endringer.

Handelshøyskolen BI er en stiftelse og opptaksprosessen håndteres ikke av Samordna opptak. Det er derfor mulig å søke om studieplass til våre  masterstudier på heltid etter 1. mars

Dette studiet foregår på engelsk. Les mer på våre engelske sider.

;

Praktisk informasjon