-
Masterstudier

Sustainable Finance

Skaff deg ferdigheter innen bærekraftig finans for å gjøre deg relevant for arbeidsmarkedet og møte det økende behovet for kandidater med dette unike perspektivet og tverrfaglige kompetansen.

Hvorfor studere bærekraftig finans?

Få en bred forståelse av utfordringene, trendene og de geopolitiske aspektene ved samfunnsansvaret tilknyttet sosiale og miljømessige forhold av bærekraftig utviklingen, og en dyp innsikt i finansens rolle i den globale økonomien og dens bærekraftige teknologier og praksiser.

Programmet fokuserer på de økonomiske kjerneteoriene som tar for seg ESG-spørsmål, deres makroøkonomiske aspekter og hvordan det påvirker bedrifter og business. Du vil tilegne deg kunnskap om hvordan økonomistyring og økonomiske rammer kan begrense eller støtte bedriftens måte å håndtere utfordringene og ansvaret.

Ved å anvende systematiske og kvantitative verktøy og metoder innen finans, vil du bli rustet til å analysere og vurdere virkningen, risikoene og fordelene av ESG og bærekraft i sammenheng med bedriftens beslutninger og utvikling. Masterstudiet vil også ta opp de etiske problemstillingene som kan oppstå i forsøket på å balansere interessene til investorer, ansatte, andre interessenter og samfunnet samtidig. Ved å bli introdusert for en rekke realistiske utfordringer i form av caseoppgaver, vil du bli opplært og erfaren i kritisk tenkning og problemløsning, gjennom både individuelt arbeid og i team. 

Handelshøyskolen BI er en stiftelse og opptaksprosessen håndteres ikke av Samordna opptak. Det er derfor mulig å søke om studieplass til våre  masterstudier på heltid etter 1. mars

Dette studiet foregår på engelsk. Les mer på våre engelske sider.

;

Praktisk informasjon