-
Studier og kurs

Slik bygger du graden din

Her kan du lese om hvordan du bygger en grad på heltid og deltid, hva videreutdanning betyr og hva som er forskjellen på bachelor, master, og ph.d.

Slik bygger du en grad på heltid

Hvis du kommer rett fra videregående er det vanligst å studere på heltid.

Det er er vanligvis fire forelesninger i uken, og forelesningene varer rundt tre timer. Utover det er det opp til hver enkelt å jobbe med fagene.

En strukturert student studerer rundt 40 timer i uken, altså tilsvarende en vanlig arbeidsuke.

Det første du tar er en bachelorgrad. Denne består av 180 studiepoeng og strekker seg over tre år. Vi har flere bachelorstudier du kan studere på heltid.

Når du har fullført en bachelor, kan du gå videre på en mastergrad, som består av 120 studiepoeng og går over to år. På BI kan du velge mellom mange forskjellige masterstudier på heltid.

For deg som har en mastergrad og ønsker en karriere innen forskning, har vi også et Ph.D.-program med seks forskjellige spesialiseringer.

Slik bygger du en grad på deltid

Du kan gjennomføre både bachelor- og mastergrader på deltid, ved siden av jobb. 

Det er to veier til en bachelorgrad:

Med de klassiske bachelorstudiene følger du en fast studieplan. Du kan selv bestemme underveis hvor langt du vil gå, ettersom graden består av tre enkeltstående trinn.

Den andre veien er gjennom den fleksible graden Bachelor of Management, hvor du i stor grad setter sammen kursene som inngår selv, og kan bygge videre på din tidligere utdannelse.

Det er også fullt mulig å ta en mastergrad på deltid. Med Executive Master of Management bestemmer du selv hvor lang tid du vil bruke, og hvilke av de mange, spennende programmene du vil ta. Hvert program gir 15 eller 30 studiepoeng, og du kan ta ett eller flere programmer. Du trenger 90 studiepoeng totalt for å fullføre graden. Undervisningen er konsentrert til til fire-seks intensive samlinger i løpet av ett år. Men først og fremst er studiet lagt opp på en måte som gjør det spennende, motiverende og utviklende.

Hva er en bachelor?

En bachelorgrad er en grad du kan få etter tre års høyere utdanning. I Norge kan du studere på dette nivået på enten en høyskole eller et universitet. Det finnes mange ulike bachelorgrader som gjennomføres på heltid eller deltid. 

Den første delen av de klassiske bachelorgradene på BI inneholder mange av de samme fagene. Dette kaller vi basisfag, og er innenfor fagområdene økonomi, organisasjon, etikk og markedsføring.

I løpet av bachelorgraden har du også mulighet til å velge forskjellige valgfag. Det er en fin mulighet til å utforske forskjellige fagområder, eller velge de fagområdene du allerede vet at du liker godt. 

Dersom du har noen års arbeidserfaring og ønsker å studere på deltid tilbyr vi den fleksible bachelorgraden Bachelor of Management. Dette er en lederutdanning utviklet for deg som har noen års arbeidserfaring. Du bygger du opp graden selv basert på hvilke områder du interesserer deg for. Tidligere utdanning kan også inngå som en del av graden.

Innen de fleste studieretninger skriver du en avsluttende oppgave det siste semesteret på bachelorgraden. Dette er bacheloroppgaven, som skal vise mye av fagkunnskapen du har tilegnet deg gjennom fagene du har hatt de tre foregående årene.

Bachelorgraden består av 180 studiepoeng, og legger grunnlaget for mastergrad videre dersom du ønsker det.

Hva er en master?

En master er en grad som bygger på en bachelorgrad og som kan oppnås etter 2 års høyere utdanning. I Norge kan du studere på dette nivået på enten høyskole eller universitet.

Man kan si at en mastergrad gir deg som student dyp innsikt innenfor et konkret fagområde du selv velger.

Vi tilbyr tre typer mastergrader på BI:

De fleste av masterstudiene på heltid foregår på engelsk, samt EMBA, mens masterstudiene på deltid (Executive Master of Management) gjennomføres på norsk.

Masterstudier handler om å mestre et fag. Du går i dybden på strategi, økonomi, markedsføringen eller noen av de andre fagretningene vi tilbyr. Dette fokuset betyr også at du slipper de fagene som ikke interesserer deg.

I løpet av mastergraden har du mulighet til å velge forskjellige spesialiseringer. Det er en fin mulighet til å utforske forskjellige fagområder, eller velge de fagområdene du allerede vet at du liker godt. Vi tilbyr et bredt tilbud av spesialiseringer på våre skoler.

Innen de fleste studieretninger skriver du en avsluttende oppgave det siste semesteret på mastergraden. Oppgaven skal vise fagkunnskapen du har tilegnet seg gjennom studiene.

Hva er en Ph.d.?

Ph.d-programmet er et fireårig fulltidsstudium.

For å kvalifisere for opptak, kreves det at du har en Master of Science-grad fra en akkreditert utdanningsinstitusjon eller en institusjon som er NOKUT-godkjent.

Studiet egner seg for ambisiøse og nysgjerrige personer som ønsker å bidra til ny og verdifull innsikt på sitt fagområde.

Veien til en ph.d-grad er kan være utfordrende og krever at du legger ned mange arbeidstimer. På den andre siden er denne fireårige reisen svært givende og utviklende. Du blir du del av et miljø bestående av svært kompetente forskere fra anerkjente utdanningsinstitusjoner over hele verden.

Hvert år tilbyr vi ph.d-stipender innenfor ulike fagområder. Som ph.d-stipendiat er du ansatt hos oss og mottar lønn gjennom de fire årene. 25% av den tiden brukes til undervisning mens den resterende tiden benyttes til forskning og kursdeltagelse.

Hva er videreutdanning?

Videreutdanning på BI er kurs og studier i kombinasjon med jobb. De aller fleste av våre deltidsstudenter er i full jobb, og derfor er fleksibilitet et nøkkelord hos oss. Du velger selv tempoet i din utdanning, og om du ønsker undervisning på dagtid eller på nett, basert på hva som passer deg og din hverdag best. Dine medstudenter er i samme situasjon, og dere får en unik mulighet til å lære av hverandres erfaringer gjennom klassediskusjoner og gruppearbeid. Slik oppstår et nettverk som mange har stor nytte av også i jobbsammenheng.

Videreutdanning er alt fra korte kurs over få dager innen ett spesifikt fagområde, via programmer som for eksempel Grunnutdanning i ledelse, til større utdanningsløp som en bachelor- eller mastergrad.

Poenget med vårt videreutdanningstilbud er å gi deg som er i jobb mulighet til å få oppdatert kunnskap, ny kunnskap innen spesifikke emner eller kanskje skape nye karriereveier. Du kan lese mer om hvorfor videreutdanning er et smart valg her.