-
Ledelse

Sommerens lesetips fra BI

Vi gir deg fem artikler for rolige sommerdager

Narsissistenes hjemmebane

Hvorfor får så mange narsissister lederjobber til tross for at de ofte skader organisasjonen?

Les mer

Virker verdistyrt ledelse?

Det synes selvsagt. Liten grunn til å være uenig. Likevel, påstanden er implisitt, men klar: Proklamering av organisasjonens verdier påvirker medarbeidernes atferd. – Særr?

Hvordan gjenkjenne en god leder?

Gode ledere skaper trivsel, mestring og motivasjon – som alle leder til positive resultater. Og dårlige ledere gjør det motsatte. De skaper frustrasjon, sykefravær og turnover. Så hvordan kan vi velge de rette lederne?

Vi er ikke en familie på jobb, og vi gjør ikke dugnad for arbeidsgiver.

Ledere som oppfordrer sine ansatte til ulønnet ekstraarbeid bommer på de sosiale spillereglene som gjelder på en arbeidsplass, og vulgariserer dugnadsbegrepet.

Trenger vi psykologisk trygghet?

Topp prestasjoner i organisasjoner bygger gjerne på at aktørene opplever en betydelig indre uro.

Aktuelle webinarer og seminarer fra Handelshøyskolen BI

Her er kommende og tidligere webinarer/seminarer fra BI digitalt tilgjengelig.

Publisert 28. juni 2024

Du kan også se alle nyheter her.