-

STRATEGI, INNOVASJON OG BÆREKRAFT

Her er vårens kurs for deg som vil lære hvordan strategisk ledelse og forretningsutvikling åpner for vekst og innovasjon - og hvordan nye, bærekraftige forretningsmodeller forandrer verden.