-
Årsrapport 2016

BIs institutter

Institutt for kommunikasjon og kultur

Instituttet har en topp internasjonal fagstab som har hatt en stor økning i internasjonale publiseringer og konferanser deltakelse i 2016.

Instituttleder Gillian Warner-Søderholm
Administrasjonssjef Silje Engeseth

Vår forskning og undervisning innen kommunikasjonsledelse fokuserer på kommunikasjon i organisasjoner, PR, og interkulturell kommunikasjon i både digitale, globale, og nye medieområder.

Vår forskning og undervisning innen  kulturnæring fokuserer på kunnskap innen  kulturledelse, media og kreative industrier, i tillegg til digitalisering av kunstbransjen. Kritisk tenkning innen kulturpolitikk og kjønnsegalitære kulturer er også viktige forskningsområder for våre aktører. 

Vår forskning og undervisning innen skoleledelse fokuserer på å evaluere og utvikle måter for å styrke effektivisering, skole styring og undervisningssystemer på alle nivåer i Norge. Våre ‘Education Management programmer er utviklet derfor for å øke gjensidige læringsutbytte gjennom effektiv barnehager og skoleledelse’

Instituttets mål er å alltid levere forskningsbasert undervisning i verdensklasse slik at studentene får størst mulig læringseffekt. En tredel av vårt personale på 50 akademikere har multinasjonal bakgrunn, noe som danner grunnlagt for god interaksjon mellom internasjonale og nasjonale perspektiver i undervisning og forsking hos oss.  

Mann som holder foredrag

Følgende viktige milepæler er nådd i 2016:

Økning i eksterne forskningsmidler for strategisk viktig forskning: instituttet har fått flere eksternfinansierte forskingsprosjekter de siste årene. Det gjør institutt for kommunikasjon og kultur til et av de største eksternfinansiere instituttene ved Handelshøyskolen BI.

3 nye professorer: 3 av våre dyktige medarbeidere fikk opprykk til professor, professor Jo Bech-Karlsen, Professor Sut. I Wong og professor Christian Fieseler.

Nytt forskningssenter: Instituttet har nå fått sitt tredje forskningssenter. Senteret for internett og samfunn ble opprettet høsten 2016 og innehar en unik kompetanse innen sitt fagfelt og topp internasjonale forskning og publisering. I tillegg til et stort forskningsprosjekt finansiert fra NFR. Senteret ledes av Professor Christian Fieseler og Professor Sut I. Wong. Det har vært økt aktivitet i instituttets øvrige forskningssenter. Centre for Corporate Communications ledet av Professor Peggy Brønn og Centre for Creative Industries ledet av Professor Anne Britt Gran kunne vise til økt forskningsaktivitet, økt næringslivskontakt og et markant samfunnsbidrag i 2016

Økt impact via topp internasjonale og nasjonale publiseringer og i media: Med totalt 61  publikasjoner i 2016, har internasjonale publikasjoner i ABS tidsskrifter og Financial Times fortsatt å øke. De faglige på instituttet har også bidratt med over 250 innlegg i norske og internasjonale medier.

Utvikling av Executive Master of Management programmer: Instituttet levererbærekraftige og samfunnsrettede programmer som skårer høyt på FT rankingene. Instituttet tar ansvar for mangfold og lønnsomhet i EMM-porteføljen med programmer av høy faglig kvalitet innen skoleledelse, kommunikasjonsledelse, digital kommunikasjonsledelse samt sikkerhetsledelse og kulturledelse.