-
Årsrapport 2016

BIs institutter

Institutt for strategi

Institutt for strategi er et aktivt, ledende og innovativt fagmiljø som utvikler og formidler kompetanse innen fagområdet strategi.

Instituttet har kurs på bachelor-, master- og doktorgradsnivå, samt kurs rettet mot det erfaringsbaserte Executive markedet. Flere av instituttets faglige medarbeidere underviser for ledere på MBA og Executive Master of Management ved BIs anerkjente samarbeidsinstitusjoner utenlands, som Fudan University i Shanghai og Nanyang Technological University i Singapore.

Head of Department Randi Lunnan
Head of Administration Tove Orheim

 

Akademiske, moderne og relevante undervisningsmetoder

Instituttet har fokus på forskningsfronten innen fagfeltet, og har tatt i bruk digitale undervisningsmetoder. Det er også et mål at undervisningen skal være næringslivsrelevant. Blant annet ble det i faget «strategi» for tredje års siviløkonomstudenter utviklet et Telenor video-case der studentene diskuterte og stemte på reelle strategiske utfordringer som Telenor har stått overfor i sine internasjonale operasjoner. Studentene fikk deretter en innføring i hvordan Telenor faktisk hadde håndtert utfordringene. Kurset hadde i tillegg administrerende direktør i teknologiselskapet mCash som gjesteforeleser, og studentene fikk anledning til å pitche egenutviklede strategiforslag. Pitche-konkurransen representerte en spennende mulighet for studentene til å anvende sin kunnskap på en reell og relevant strategisk utfordring som alle aktørene i markedet for mobil betaling jobber med i dag.

 

Forskning

Instituttet har et stort fokus på forskning og publiserer jevnlig i relevante og anerkjente vitenskapelige tidsskrifter. I 2016 hadde instituttet rundt 30 artikler totalt, fem av disse var på nivå 4/4* og på Financial Times listen, mens 7 var på ABS 3.

BI er, gjennom instituttets senter for byggenæringen, akademisk partner i Klima 2020, et SFI som fokuserer på strategisk endring for klimatilpasning av bygg og infrastruktur. Senteret har også det siste året gjennomført et stort nybrottsprosjekt i tett samarbeid med blant annet DibK, OBOS, AF Gruppen, Veidekke og Skanska, hvor målet er å kartlegge og beskrive utviklingen i byggekostnader relatert til eiendomsutvikling i Norge de siste årene. Byggenæringen tildelte i 2016 gaveprofessorat i effektive byggeprosesser, som innehas av Ragnhild Kvålshaugen.

Flere av instituttets forskningsprosjekter er knyttet til industriell konkurranseevne. Målet er å bidra til en synliggjøring av ulike næringers betydning for norsk økonomi samt de mulighetene og utfordringene som er knyttet til verdiskaping innenfor noen av de viktigste næringene i Norge. Samarbeidsprosjektet Innovative Nordics er et forskningssamarbeid med Handelshögskolen i Stockholm og kartlegger nasjonsovergripende næringsklynger i Norge og Sverige.

Det ble i 2016 avlagt tre doktorgrader innen PhD spesialiseringen i strategisk ledelse. De nye doktorene Anton Diachenko, Asmund Rygh og Xiaobei Wang har alle vært stipendiater ved institutt for strategi.

 

Internasjonalt miljø

Instituttet har et særlig fokus på internasjonal rekruttering. Åtte nasjonaliteter er representert i fagstaben, som Assistant Professors, professor II og førsteamanuenser/professorer.

Instituttet arrangerer også en meget aktiv seminarserie med internasjonale forskere innen strategifeltet. I tillegg var instituttet vertskap for flere gjesteprofessorer i løpet av 2016.

 

Utmerkelser i 2016

 • Marcus Møller Larsen vanr Danish Society for Education and Business/Copenhagen Business School Research Prize 2016 og Tietgenprisen 2016. Han vant også Emerald Citations of Excellence 2016 for paperet  “Uncovering the hidden costs of offshoring: The interplay of complexity, organizational design, and experience”, Strategic Management Journal, 2013.
 • Birgitte Grøgaard vant Best Paper in Track på EIBA Annual Conference, Vienna med paperet. Do the Origins of FDI Matter for Target Firms in Developed Host Countries? Empirical Evidence from the North American Oil and Gas Industry. Zeng, Rong & Grøgaard, Birgitte
 • Ulf Andersson ble utpekt til Fellow of the Academy of International Business, samt at han vant The Strategic Management Society Best Paper award med paperet ‘Going Against the Grain: The Impact of Mandate Loss on Subsidiary Evolutionary Trajectories’. (Edward Gillmore & Ulf Andersson)

 

Utvalgte publiseringer, Financial Times-listen

 • Cuervo-Cazurra, Alvaro; Andersson, Ulf; Brannen, Mary; Nielsen, Bo; Reuber, Rebecca. 
   Can I trust your findings? Ruling out alternative explanations in international business research. Journal of International Business Studies 2016.Volum 47.
 • Sarala, Riikka, M.; Junni, Paulina; Cooper, Cary L; Tarba, Shlomo. A Sociocultural Perspective on Knowledge Transfer in Mergers and Acquisitions. Journal of management 2016 ;Volum 42.(5)
 • Kolbjørnsrud, Vegard; Amico, Richard; Thomas, Robert J. How Artificial Intelligence Will Redefine Management. Harvard Business Review 2016
 • Luzzi, Alessandra; Sasson, Amir. Individual Entrepreneurial Exit and Earnings in Subsequent Paid Employment. Entrepreneurship: Theory & Practice 2016 ;Volum 40.(2)
 • Lu, Ren; Ruan, Min; Reve, Torger. Cluster and co-located cluster effects: An empirical study of six Chinese city regions. Research Policy 2016 ;Volum 45.(10)
 • Swärd, Anna Sundberg. Trust, reciprocity, and actions: The development of trust in temporary inter-organizational relations. Organization Studies 2016 ;Volum 37.(12)

 

Fire forskningssentre er tilknyttet instituttet

 • Senter for byggenæringen (Leder: Lena Bygballe)
 • Senter for tele- og nettverksvirksomhet (Leder: Øystein Fjeldstad)
 • Senter for digitalisering (Leder: Espen Andersen)
 • Senter for risiko- og forsikringsforskning (Leder: Johannes Brinkmann)

 

Tre gaveprofessorater er tilknyttet instituttet

 • Telenor-professoratet i internasjonal strategi og ledelse (Øystein Fjeldstad)
 • Skipsreder Tom Wilhelmsens Stiftelse professorat i strategi og industriell konkurranseevne (Torger Reve)
 • Gaveprofessorat innen effektive byggeprosesser (Ragnhild Kvålshaugen)