-
Årsrapport 2016

BIs institutter

Institutt for Finans

Institutt for finans har en sterk internasjonal orientering, og hadde i 2016 medarbeidere fra 21 ulike nasjoner.

Instituttleder Richard Priestley
Administrasjonssjef Eli J. Christensen

Den internasjonale profilen gjenspeiler seg både i vitenskapelig publisering og i undervisning. De fleste av instituttets kurs foreleses på engelsk, og instituttet har kurs som foreleses på alle nivåer. I klasserommet møter studentene høykvalitets forskere som formidler oppdatert fag- og forskningsstoff. Instituttet integrerer bruk av relevante verktøy i Undervisningen. Instituttet har i 2016 styrket fagmiljøet ytterligere ved å ansette Alessandro Graniero, Jens Sørlie Kværner og Patrick Konermann.

Instituttets forskning er publisert i ledende internasjonale journaler, og dekker alle områder innen finans. Instituttet blir rangert som nr. 10 i Europa og 2 i Norden i perioden 2005 – 2016, basert på publisering i toppjournaler (U of Texas Dallas rankings).

Publikasjoner akseptert i Financial Times-journaler i løpet av 2016

Cooper, Ilan; Priestley, Richard. 
The expected returns and valuations of private and public firms. Journal of Financial Economics 2016 ;Volum 120.(1) s. 41-57

Gomez, Juan Pedro; Priestley, Richard; Zapatero, Fernando. 
Labor Income, Relative Wealth Concerns and the Cross Section of Stock Returns. Journal of Financial and Quantitative Analysis 2016 ;Volum 51.(4) s. 1111-1133

Knüpfer, Samuli; Rantapuska, Elias; Matti, Sarvimäki. 
Formative experiences and portfolio choice: Evidence from the Finnish Great Depression. Journal of Finance 2016

Paul Ehling, Michael F. Gallmeyer, Sanjay Srivastava, Stathis Tompaidis, and Chunyu Yang.
Portfolio Tax Trading with Carry-Over Losses. 
Forthcoming in Management Science

Paul Ehling, Michael F. Gallmeyer, Christian Heyerdahl-Larsen and Philipp Illeditsch.
Disagreement about inflation and the yield curve
Forthcoming in Journal of Financial Economics

Bernard Dumas, Karen Lewis and Emilio Osambela.
Differences of Opinion and International Equity Markets
Forthcoming in Review of Financial Studies.

 

Aktiviteter

Instituttet arrangerer hvert år ca 50 forskningsseminarer hvor anerkjente internasjonale forskere presenterer sin forskning. Instituttets forskning presenteres tilsvarende på vitenskapelige konferanser nasjonalt og internasjonalt og i forskningsseminarer etter invitasjon fra andre ledende institusjoner.

Institutt for Finans og Handelshøyskolen BI var i 2016 vertskap for verdens nest største finanskonferanse, den 43. European Finance Association (EFA) konferansen.

Dame som viser vei til forskningsseminaret inne på camups Oslo

Flere av instituttets faglige medarbeidere satte sitt preg på samfunnsdebatten i 2016. Øyvind Bøhren har bidratt flere ganger i media med faglige synspunkter på norsk eierstyring generelt og på eierutfordringer i norske familiebedrifter spesielt. Espen Henriksen har særlig bidratt med faglige perspektiver i debatten om forvaltningen av Oljefondet og langsiktig makroøkonomisk politikk. Han var medlem av Mork-utvalget som leverte sin rapport om aksje- og obligasjonsandelene i Oljefondet i oktober. Utvalget anbefalte å øke aksjeandelen til 70%, og la vekt på at beslutninger om bruk (handlingsregelen) og allokering (aksjeandelen) må sees på som én beslutning. Henriksen har også gitt råd til Finansdepartementet og Stortinget om unoterte investeringer i Oljefondet.

Forskningssentre tilknyttet instituttet