-
Årsrapport 2016

BIs institutter

Institutt for regnskap, revisjon og foretaksøkonomi

Institutt for regnskap, revisjon og foretaksøkonomi bidrar til forskningsbasert undervisning og kunnskapsutvikling innen regnskap, revisjon, økonomistyring, bedriftsøkonomisk analyse og logistikk på alle nivåer.

Instituttleder Ingunn Myrtveit
Administrasjonssjef Gunn Akselvoll

 

Instituttet er undervisningstungt med ansvar for flere av de store obligatoriske kursene på BIs bachelorprogram. Instituttet har også en stor kursportefølje på master- og executivenivå. Instituttets faglige medarbeidere har tett kontakt med næringslivet. Undervisningen og forskningen er utpreget praktisk rettet, instituttet er blant annet ansvarlig for mange bedriftsinterne kurs i BIs corporate-portefølje. Flere av instituttets faglige medarbeidere underviser på Executive MBA og Executive Master of Management ved BIs anerkjente internasjonale samarbeidsinstitusjoner ved Fudan University i Shanghai og Nanyang Technological University i Singapore.

Forskningen ved instituttet er knyttet til revisjon, norsk og internasjonal regnskapsrett, intellektuell kapital, lederlønninger, corporate governance, produktivitetsanalyser, transportanalyse, humanitær- og miljølogistikk.

 

Personer og prestasjoner

 • Høyskolelektor Knut E. Larsen fikk instituttets undervisningspris 2016 for fremragende pedagogisk innsats
 • Professor Hanno Roberts ble kåret til «Best professor of MBA 21, 2016» ved BI Fudan programmet i Kina.
 • Professor II Christopher Nobes ble kåret til vinneren av årets 'Distinguished Academic Award' av the British Accounting and Finance Association.
 • Professor Erlend Kvaal har i perioden 2014 til 2016 ledet et regjeringsoppnevnt lovutvalg som har utarbeidet forslag til ny regnskapslov. Forslaget er presentert i to lovutredninger: NOU 2015: 10 og NOU 2016: 11. Førsteamanuensis Tonny Stenheim har vært oppnevnt som sekretær for lovutvalget.
 • Professor Marianne Jahre er Vice President Communications i POMS (Production and Operations Management Society) ved College for Humanitarian Operations & Crisis Management
 • Førsteamanuensis Janicke Rasmussen er medlem av arbeidsutvalget i Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning (NRØA) som er ett av fem nasjonale råd under Universitets- og høgskolerådet.
 • Førstelektor Eirill Bø er medlem av referansegruppen for delprogrammet transport "Smart, green and integrated transport" i EUs rammeprogram Horisont 2020 for Norges forskningsråd.
 • Instituttet har rekruttert flere dyktige faglige dette året. Professor Stéphane Dauzère-Pérès ble kallet til professor II og er professor ved Ecole de Mines de Saint-Etienne. Instituttet ansatte to nye postdoktorstipendiater i 2016, Kizkitza Biguri som kom fra Universitat Pompeu Fabra og Erna Engebrethsen kom fra Aker Solutions. Johannes Mauritzen ble ansatt som førsteamanuensis ved campus Trondheim. Irmelin Sørensen ble ansatt som administrasjonskonsulent.
 • Høyskolelektor Odd Gisholt ble takket av som pensjonist med avskjedseminaret «Retail 2026» som samlet nær 300 toppledere og ledere fra dagligvarebransjen og varehandelen  forøvrig.
 • Førsteamanuensis Bente Flygansvær arrangerte for fjerde året på rad Persson seminaret i samarbeid med LOGMA. Tema var «Supply Chain Management med fokus på lagerstyring».

 

Utvalgte publikasjoner fra 2016

 • Jahre, Marianne; Kembro, Joakim; Rezvanian, Tina; Ergun, Ozlem; Håpnes, Svein & Berling, Peter. Integrating supply chains for emergencies and ongoing operations in UNHCR. Journal of Operations Management 2016 ;Volum 45. s. 57-72
 • Hope, Ole-Kristian; Hu, Danqi; Lu, Hai. 
  The benefits of specific risk-factor disclosures. Review of accounting studies 2016 ;Volum 21.(4) s. 1005-1045
 • Dauzère-Pérès, Stéphane; Hassoun, Michael; Sendon, Alejandro. 
  Allocating metrology capacity to multiple heterogeneous machines. International Journal of Production Research 2016 ;Volum 54.(20) s. 6082-6091
 • Dutillieux, Wouter; Francis, Jere R.; Willekens, Marleen. 
  The Spillover of SOX on Earnings Quality in Non-U.S. Jurisdictions. Accounting Horizons 2016 ;Volum 30.(1) s. 23-39
 • Hope, Ole-Kristian; Thomas, Wayne B.; Vyas, Dushyantkumar. 
  Stakeholder demand for accounting quality and economic usefulness of accounting in U.S. private firms. Journal of Accounting and Public Policy 2016 ;Volum 36.(1)
 • Yiwei, Dou; Hope, Ole-Kristian; Thomas, Wayne B.; Zou, Youli. 
  Individual Large Shareholders, Earnings Management, and Capital-Market Consequences. Journal of Business Finance & Accounting 2016 ;Volum 43.(7-8) s. 872-902