-
Årsrapport 2016

BIs institutter

Institutt for ledelse og organisasjon

Institutt for ledelse og organisasjon driver forskning og undervisning innenfor organisasjonsendring og -utvikling, lederutvikling, organisasjonspsykologi, Human Resource Management og prosjektledelse.

Instituttleder Øyvind Lund Martinsen
Administrasjonssjef Anders Gautvik-Minker

Instituttet har organisert virksomheten i tre faggrupper: Organisasjonsendring og -utvikling, organisasjonspsykologi og prosjektledelse. Instituttet leverer undervisning på alle nivåer i BIs utdanningsportefølje, gjennomfører en rekke ledelses og lederutviklingsprogrammer for offentlige og private virksomheter og har et stort og velfungerende doktorgradsmiljø.

Instituttet er opptatt av vekselvirkningen mellom forskning og undervisning. For instituttets medarbeidere betyr dette å publisere i anerkjente internasjonale tidsskrifter, samtidig som forskningen formidles i undervisningen. Instituttet har vesentlig forskningsproduksjon årlig med over 50 vitenskapelige artikler i internasjonale tidsskrifter, og en rekke vitenskapelige bokkapitler og monografier.

Mann som holder et foredrag

Noen utvalgte publikasjoner fra 2016

 • Kuvaas, Bård; Buch, Robert; Dysvik, Anders. Constructive Supervisor Feedback is Not Sufficient: Immediacy and Frequency is Essential. Human Resource Management 2016.
 • Kuvaas, Bård; Buch, Robert; Dysvik, Anders. Performance Management: Perceiving Goals as Invariable and Implications for Perceived Job Autonomy and Work Performance. Human Resource Management 2016 ;Volum 55.(3) s. 401-412.
 • Solberg, E., & Wong, S. I. (2016). Crafting one's job to take charge of role overload: When proactivity requires adaptivity across levels. The Leadership Quarterly, 27(5), 713-725.
 • Dysvik, A., Kuvaas, B., & Buch, R. (2016). Perceived investment in employee development and taking charge. Journal of Managerial Psychology, 31(1), 50-60.
 • Martinsen, Ø. L., & Furnham, A. (2016). The Assimilator–Explorer styles and creativity. Personality and Individual Differences, 98, 297-299.
 • Martinsen, Ø. L., Furnham, A., & Hærem, T. (2016). An integrated perspective on insight. Journal of Experimental Psychology: General, 145(10), 1319.
 • Nielsen, M. B., Skogstad, A., Matthiesen, S. B., & Einarsen, S. (2016). The importance of a multidimensional and temporal design in research on leadership and workplace safety. The Leadership Quarterly, 27(1), 142-155.
 • Müller, R., Zhai, L., Wang, A., & Shao, J. (2016). A framework for governance of projects: Governmentality, governance structure and projectification. International Journal of Project Management, 34(6), 957-969.
 • Wong, Sut I; Škerlavaj, Miha; Černe, Matej. Build coalitions for job crafting: Leader-subordinate autonomy expectation (in)congruence and subordinate perceived competence mobilization. Human Resource Management 2016.

Priser

 • Professor Bård Kuvaas, Handelshøyskolen BIs forskningspris for fremragende forskning. Prisen kan kun deles ut hvert tredje år.
 • Professor emeritus Erling S. Andersen, PMI Scholar-Practitioner Award. Prisen ble gitt for “excellence in academic research and commitment to the integration of research knowledge into practice”.
 • Førsteamanuensis Øyvind Kvalnes, Hjernekraftsprisen 2016 for bidraget “Filosofi  for ingeniører”, Forskerforbundet.

Insituttet gir hvert år ut BI Leadership Magazine, et praktiker­orientert magasin med oppdatert forskningsbasert kunnskap.