-
Årsrapport 2016

BIs institutter

Institutt for markedsføring

Institutt for markedsføring ved BI har forskere i den absolutte toppklassen. Dette gjør at våre studenter får tilgang til den nyeste forskningen og fagutviklingen innenfor markedsføring.

Instituttleder Bendik Meling Samuelsen
Administrasjonssjef Sissel Berg

Hva er markedsføring?

Vårt grunnsyn er at markedsorientert ledelse er en forutsetning for vekst og overlevelse i dynamiske og non-profit markeder. Markedsføring som aktivitet dreier seg om å samle innsikt fra markeder, organisere utvikling av virksomhetens tilbud og levere det i markedet på en konkurransedyktig måte. Gjennom dette skapes verdier for både virksomhet og interessenter. Markedsføring er en motor i verdiskaping ettersom markeder finnes over alt; det er et marked for kunder, ansatte, partnere og bevillinger i offentlig og privat sektor. Vi ser også at en analytisk tilnærming til markedsorientert ledelse gjennom datadrevne beslutninger basert på big-data og digitalisering gjør sitt inntog stadig flere steder, noe vi fanger opp i vår forskning og i våre programmer.

Hvem er vi?

Institutt for markedsføring har et av Europas største fagmiljøer i markedsføring, med en stab på 40 faglige ansatte, hvorav 50% er internasjonale. Vi rekrutterer aktivt internasjonalt for å ligge i forskningsfronten og bygge nettverk. Gjennom dette anstrenger vi oss for å være en attraktiv rådgiver og samarbeidspartner for norske og internasjonale virksomheter, og for å kunne gi studenter på alle nivåer oppdaterte kunnskaper og ferdigheter.

Forskningen og undervisningen dekker et bredt spekter av ledelsesutfordringer næringslivet møter i dagens markeder innen kundestrategier, merkevareledelse, kommunikasjon, B2B og B2C for å nevne noe og instituttets faglige publiserer i anerkjente internasjonale vitenskapelige marketing-journaler.

Gjennom vår internasjonale rekruttering og nettverk, og våre samarbeid med næringslivet sørger vi for at våre studenter får tilgang til den nyeste forskningen og fagutviklingen innenfor markedsføring. Målsettingen er at våre kandidater skal bidra til sine arbeidsgiveres vekst og fungere med en markedsorientert innstilling fra dag 1.

Utover undervisnings- og forskningsoppgaver innebar 2016 to vesentlige aktiviteter: vertskap for EMAC 2016 og rekruttering av nye faglige. Som arrangør og vertskap for EMAC (European Marketing Academy) i mai 2016 fikk vi satt instituttet og BI enda tydeligere på kartet blant de ledende handelshøyskoler og marketingmiljø i Europa. EMAC er den største markedsføringskonferansen utenfor USA, og 1050 (fra i alt 47 nasjoner) av verdens fremste akademikere på markedsføringsfeltet var tilstede på BI i løpet av de seks dagene konferansen varte. I tillegg til å vise frem institusjonen på en fremragende måte, resulterte arrangør- og vertskapsrollen i en stor økning i søkere til stillinger på instituttet fra sterke internasjonale institusjoner og ytterligere styrking av vårt nettverk med internasjonale fagmiljø.

Ulike stands inne på campus Oslo

Fagstaben

Professor Bendik Meling Samuelsen er instituttleder, og med seg har han 12 professorer, 13 førsteamanuenser, og 14 høyskolelektorer lokalisert ved BI campuser i Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger.

Fagstaben har gjennom de siste årene gjennomgått en betydelig endring. Flere personer har nådd pensjonsalder, og instituttet nærmer seg slutten på et generasjonsskifte som også har brakt med seg en økning av antall internasjonale faglige. Dette bidrar til en ytterligere økning i instituttets internasjonale nettverk med både institusjoner, virksomheter og faglige.  I 2017 vil staben styrkes med ytterligere sterke fagkrefter, så man kan trygt si at instituttets attraktivitet bekreftes av sin tiltrekningskraft.

I 2016 rekrutterte vi tre assistant professors innen service marketing (Hannah Snyder, Sverige), sensory marketing (Carlos Velasco, Columbia) og B2B-marketing (Tuba Yilmaz, Tyrkia, starter august 2017).

Noen prosjekter instituttets faglige jobbet med i 2016

Center for Connected Care (C3): Prosjektet startet i 2015. førsteamanuensis Jon Bingen Sande, har ansvar for en arbeidspakke hvor formålet er å finne gode prosedyrer for offentlige anskaffelser som kan tas i bruk i helsevesenet. Sentrale problemstillinger er: Hvordan utvikles gode prosedyrer for offentlige anskaffelser som bidrar til innovasjon? Hvordan skal en organisere og styre offentlige innovative anskaffelser? Hvilke betydning har dette for leverandører og deres forretningsmodeller? I slutten av 2016 ansatte vi Henrik Jensen som postdoc i prosjektet. Jensen har nylig forsvart sin doktorgrad ved CBS, Copenhagen Business School.

Wharton Customer Analytics Initiative I: Professor Rutger Daniel van Oest samarbeider med professor George Knox (Tillburg Univeristy). Formålet er å vise hvordan man bedre kan bruke kundetilfredshetsdata for å predikere fremtidige kjøp.

Wharton Customer Analytics Initiative II: førsteamanuensis Matilda Dorotic samarbeider med professor Dennis Fok (Erasmus University) og professor Peter C. Verhoef (Groningen Univeristy) i et prosjekt hvor de undersøker effektene av lojalitetsprogrammer hvor flere virksomheter på samme nivå i verdikjeden deltar. I prosjektet er de særlig opptatt av å kartlegge hvorvidt synergier eller kannibalisering oppstår mellom partene.

It pays to pay smart: førsteamanuensis Matilda Dorotic samarbeider med professor Koen Pauwels (Ozyegin University) og Coca-Cola i et prosjekt hvor de undersøker økonomiske og engasjementmessige fordeler av Coca-Colas lansering av kontantfrie betalingsformer, da særlig fordelene knyttet til app-baserte betalingsløsninger sammenlignet med kredittkort og sms-betaling.

Våre kurs og programmer

Instituttet formidler sin kompetanse gjennom to bachelorprogram, MSc-programmet i strategic marketing management, Executive Master of Management-programmene «Markedsorientert ledelse» og «Identitet og merkevarebygging», samt doktorgradsutdanning i markedsføring. Felles for våre programmer er et sterkt kvantitativt fokus på markedsføringens bidrag til virksomhetsutvikling. Vi er svært opptatt av at studentenes kunnskaper og ferdigheter knyttet til praktisk, kvantitativ analyse skal utvikles og knyttes opp mot konkrete virksomhetsbeslutninger.

Instituttets faglige jobber aktivt med pedagogisk utvikling, og benytter et bred spekter av virkemidler for å engasjere studenter og bringe relevans inn i klasserommet, og i digitale kanaler utenfor klasserommet. Som eksempler kan nevnes høyskolelektoren Nina Ronæs som aktivt bruker et bredtspekter av verktøy i og utenfor klasserommet for å engasjere storklasser på bachelor, mens førsteamanuensis Matilda Dorotic og professorene Line L. Olsen og Ragnhild Silkoset bruker simuleringsspill på Master of science og executive programmene. Felles for alle de faglige er at de hver dag brenner for sitt fag, og legger seg i selen for å øke relevans og engasjement på tvers av programmer ved stadig å fornye sin pedagogikk.