-

Gisle J. Natvik mottar BIs pris for samfunnspåvirkning

13. mai 2022

Juryen legger vekt på bidrag til debatten rundt økonomiske konsekvenser av Covid-19 og statlige støttepakker.

Gisle James Natvik 1

- Natvik bedriver faglig formidling på eminent vis, ja kanskje på best mulig vis: Han deltar i debatten om aktuelle stridsspørsmål og tilfører dermed samfunnsdebatten faglige perspektiver når flest mulig er interessert i de aktuelle spørsmålene, sier jurymedlem og debattredaktør i DN Vidar Ivarsen.

BI deler ut prisen for forskningsformidling og samfunnspåvirkning hvert andre år. Forskere nomineres av kolleger, og en jury tar den endelige beslutningen.

- Det er mange flinke folk på BI som bidrar til samfunnet på ulike måter, så jeg er veldig glad og beæret for å motta denne prisen. Akkurat da korona kom opplevdes det som at det stod en kø av lobbyister og forsøkte å tappe felleskapets midler ned i egen lomme, og da var det viktigere enn noensinne med en faglig funderte prinsipiell tilnærming til støttepolitikk, sier Natvik.

Han er professor i økonomi, med spesielt fokus på blant annet pengepolitikk, politisk økonomi og økonomisk ulikhet.

Blir provosert av to ting

- Jeg vil gratulere Gisle med en velfortjent pris. Gjennom sin dialog med beslutningstakere og medietilstedeværelse har han bidratt med viktige viktig kunnskap og forskningsbaserte perspektiver inn i flere samfunnsdebatter. Inkludert konsekvenser av pandemien, styring av oljefondet og forbrukervern. Han var også blant grunnleggerne av Oslo Macro Group, som har blitt en viktig plattform for kunnskapsutveksling mellom økonomiske forskere og politisk styring, sier jurymedlem og prorektor for forskning og fagressurser på BI Hilde C. Bjørnland.

De siste to årene har han vært særlig opptatt av myndighetenes støtteordninger under pandemien, forbruksgjeld og ID-svindel.

- Generelt blir jeg provosert og engasjert av to ting, som igjen motiverer meg til å delta i den offentlige debatten: for det første synsing om økonomi som egentlig ikke henger på greip, og for det andre lobbyinteresser som får gjennomslag for politikk som åpenbart ikke er god for fellesskapet. Og det er vel helst når disse to kombineres på radioen, tv eller i avisa, at jeg klikker og får lyst til å ta til motmæle, fortsetter Natvik.

Årets jury bestod av:

  • Hilde C. Bjørnland, prorektor for forskning og fagressurser på BI
  • Vidar Ivarsen, debattredaktør i Dagens Næringsliv
  • Anniken Hauglie, viseadministrerende direktør i NHO
  • Berit Svendsen, ski-VM i Trondheim 2025
;
Du kan også se alle nyheter her.