-

St. Olavs Orden til BI-professor Guri Hjeltnes

23. juni 2022

Hans Majestet Kongen har utnevnt professor Guri Hjeltnes til Ridder 1. klasse av Den Kongelige Norske St. Olavs Orden for sitt arbeid med å fremme kunnskap om krigshistorien.

Guri Hjeltnes er professor II ved Institutt for kommunikasjon og kultur ved Handelshøyskolen BI og direktør for senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter (HL-senteret).

Dekorasjonen tildeles på bakgrunn av hennes mangeårige arbeid med å fremme kunnskap om okkupasjons- krigshistorie, særskilt innen temaer om krigsseilere, holocaust, antisemittisme og ekstremisme.

Hjeltnes Guri DSC_7902

- Formidlingen har alltid vært viktig for meg. Og å formidle forskning og ny kunnskap til studenter og allmennheten er noe av det mest givende man kan gjøre. Fra de mange gode lærerne og den sterke undervisningstradisjonen på BI har jeg lært mye, sier Guri Hjeltnes.

Hjeltnes ble ansatt som full professor på BI i 2004. Hun var prorektor ved BI I perioden 2008 til 2010, og var blant annet ansvarlig for arbeidet med studiekvalitet og BIs akkrediteringsprosess. I 2012 gikk hun over i stillingen som direktør ved Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter (HL-senteret), men har fortsatt i en professor II- stilling ved BI.

Hennes forskningsområder inkluderer nyere historie og temaer som andre verdenskrig, pressehistorie og mediahistorie. Hun har også, sammen med BI-kolleger, arbeidet med multimediautfordringer og sosiale medier.

Dekorasjonen finner sted ved et arrangement på HL-senteret i Oslo, mandag 27. juni.

Den Kongelige Norske St. Olavs Orden tildeles som "belønning for utmerkede fortjenester for Norge og menneskeheten". 

;
Du kan også se alle nyheter her.