-
Bachelorstudier

Finans

Lyst til å studere innenfor et fagområde som berører alle deler av samfunnet? Enten du vil starte for deg selv, jobbe med investeringer i en bedrift eller bidra til å løse store samfunnsøkonomiske problemstillinger, er kunnskap om finans essensielt.

Du kan ta det første året av dette studiet ved våre campuser i Oslo eller Bergen. Det andre og tredje året må tas i Oslo.

Hva lærer du?

Finans handler grunnleggende sett om finansiering som betyr å anskaffe kapital til et bestemt formål, eksempelvis boligkjøp eller å starte et selskap. Endringer, som det «grønne skiftet» er et eksempel på, krever også finansiering, og setter igjen krav til bruk av nye, bærekraftige finansieringsmodeller. Finanssektoren har en viktig rolle i samfunnet da den påvirker den overordnede økonomien. 

Med dette studiet lærer du å kalkulere risiko og forstå hvordan risiko henger sammen med vekst, investering og lønnsomhet. Dette gjelder enten det er en investor som skal kjøpe et hotell, en stat som skal finansiere utbygging av infrastruktur eller en bank som skal gi ut et lån. Mange finansjobber kommer med stort ansvar, og den største risikoen er å gjøre for mange feilantagelser om fremtiden, noe finanskriser er skrekkeksempler på. Du vil også lære hva som kjennetegner effektive og stabile finansmarkeder, og hvordan du best kan sikre lønnsomheten til en bedrift over tid. Du vil bli rustet til å forstå og analysere finansielle data, gjøre forretningsmessige vurderinger og ta lønnsomme og ansvarlige avgjørelser som er i selskapets og samfunnets beste interesse.

Dette er noen av temaene du vil lære om:  

  • Økonomi og markeder. For å kunne ta gode avgjørelser må du ha en god forståelse av økonomiske sammenhenger og hvordan markeder beveger seg. Kunnskap om finans vil også øke din forståelse for politikk, lovgiving, og samfunnet generelt.
  • Teknologi. Forstå hvordan dagens – og fremtidens – teknologi påvirker finansmarkeder. Kunnskapen du lærer her er ikke bare teoretisk, men «hands-on» med de faktiske verktøyene som brukes i arbeidslivet. De er også relevante utenfor finans.
  • Porteføljeforvaltning. Du vil lære om hvordan penger bør plasseres i ulike verdipapirer som aksjer og obligasjoner.  
  • Strategiske beslutninger. En bedrift må velge mellom forskjellige investeringsprosjekter, og bestemme hvordan disse skal finansieres. 

Kurseksempler

Forskjellige aksjekurs
Forskjellige aksjekurs

Digitale verktøy og finansiell analyse

Lær hvordan man kan belyse finansproblemstillinger ved å bruke data og visualiseringsteknikker. Bli kjent med relevante digitale verktøy, excel og Bloomber-programvaren.

En business mann som bruker et nettbrett og en mobil samtidig
En business mann som bruker et nettbrett og en mobil samtidig

Behavioural Finance

Understand how investor and managerial behaviour has an impact on financial market outcomes.

Puslespilljordklode og en kalkulater på papirer med grafer
Puslespilljordklode og en kalkulater på papirer med grafer

International Financial Management

Understand how globalization of world markets has increased international trade and capital flows, and what risks and benefits it entails.

Person som bruker et nettbrett med grafer på
Person som bruker et nettbrett med grafer på

Financial Modelling in Practice

Learn how abstract models and theories are used to address real world problems encountered in practice.

Hvorfor velge dette studiet?

Engasjerende forelesninger og kvalitetsundervisning er noe vi streber etter å tilby. Vi er opptatte av at du skal bygge en solid kompetanse som gjør deg relevant for fremtidens arbeid. I videoen nedenfor beskriver en student, en faglig fra BI og en fra næringslivet sitt perspektiv på hvorfor du bør velge en bachelor i Finans ved BI.

Hvorfor velge bachelor i finans?

Hva kan du bli?

Finanssektoren berører alle deler av samfunnet og studiet er bygget på de behovene som arbeidsmarkedet har i dag og vil få i fremtiden. Finansjobbene har endret seg i takt med tiden og mye er digitalisert. Handel på børs blir i stor grad håndtert av algoritmer som kan reagere på bevegelser i markedet i løpet av millisekunder. 

Dagens finansjobber handler om å se de store linjene: tenke strategisk og langsiktig, veie risiko mot fortjeneste, og vurdere verdigrunnlaget. Det er et spennende og variert arbeidsmarked med mange muligheter, både i offentlig og privat sektor. Etter endt utdanning vil du kunne jobbe med: 

  • Finansforetak. Du kan jobbe for investeringsfond som Oljefondet, eller ha andre roller i finansforetak, hvor du jobber med å balansere avkastning og risiko.
  • Finansrådgivning. Rådgi bedrifter og privatpersoner om hvor de bør plassere pengene sine.
  • Ledelse. Finansielle beslutninger er viktig for alle bedrifter, og analytiske evner og et kritisk tankesett er viktig for alle ledere. 
  • Analyse. Ved å kunne håndtere og tolke store datasett kan du hjelpe bedrifter og offentlige virksomheter til ta bedre beslutninger om investeringer og finansiering.
  • Bank. Finans er en viktig del av moderne bankaktivitet, både for banken selv og for dens kunder.
  • Konsulent. Hjelp andre bedrifter analysere lønnsomheten av investeringer og aktiviteter de gjør.
Anders Furset Kredittanalytiker Funding Partner Hjelper vekstbedrifter med å få lån

Muligheter i studietiden

Som finansstudent på BI vil du lære av et av de beste forskningsmiljøene innen fagfeltet i Europa. Studiet har en fleksibel studieplan som betyr at du i stor grad kan tilpasse graden din ut ifra interesser dine. Det kommer eksempelvis tydelig frem av de mange relevante valgkursmulighetene i porteføljen vår. Du kan eksempelvis spisse finanskompetansen din ytterligere og velge flere kvantitative valgkurs. Sjekk ut de spennende mulighetene du har underveis i studiet:  

 

Internship

Få relevant jobberfaring som en del av studiet og få den berømte foten innenfor døra. BI tilbyr internship som valgkurs. Du kan selv velge bedrift, og får muligheten til å teste fag og bransje ut ifra interesser, kompetanse og personlige egenskaper.

Utveksling

Du trenger ikke å utsette studiene for å tilfredsstille reiselysten – ta deler av utdanningen din i utlandet! Ønsker du å jobbe i utlandet eller i et internasjonalt selskap etter studiene, kan det være lurt å velge utveksling.

Valgkurs

Vi tilbyr en rekke valgkurs, slik at du kan tilpasse studiet ditt etter egne ønsker og interesser. På den måten kan du bygge opp kompetanse og få en fagkombinasjon som gjør deg attraktiv og unik.

Hva kan du studere videre?

Master of Science på BI. BI regnes som en av Europas fremste skoler innen finans, og en bachelor i finans herfra er en utdanning som møtes med respekt og anerkjennelse. Mange velger å fortsette videre på BIs anerkjente masterstudier. Tar du bachelor i finans kan følgende masterstudier være aktuelle for deg:  

I tillegg tilbyr vi valgkurs som lar deg kvalifisere direkte til Quantitative Finance eller master i forretningsjus og økonomi.

Vi tar gjerne en prat med deg om hvordan du kan oppfylle opptakskravene. BI tar forbehold om at endringer kan skje, og at opptakskrav til MSc-programmer kan endres fra år til år.

Du kan også søke deg til andre anerkjente universiteter og høyskoler både i Norge og i utlandet.

Blå bakgrunn med stjerner

Hvilken bachelorgrad passer deg best?

Studieomaten er en test som gir deg et bedre utgangspunkt for å velge riktig. Den gir deg en rangering av heltidsstudier som kan passe for hvem du er, og det du vil i fremtiden.

;

Studieplan

Studieåret på BI er delt i to semestre, et høstsemester og et vårsemester. I slutten av hvert semester er det eksamener. Her kan du se hvilke fag som inngår i studiet og hvilket semester de gjennomføres. Studieplaner oppdateres årlig i juni og gjelder fra neste studieår. Vi tar forbehold om endringer.

Praktisk informasjon

Du kan ta det første året av dette studiet ved våre campuser i Oslo eller Bergen. Det andre og tredje året må tas i Oslo.