-
Bachelorstudier

Hvorfor ta en bachelor på BI?

En bachelor er en solid start på din karriere, og det første steget til videre masterstudier.

Det er mange gode grunner til å ta en bachelor på BI. Dette er de viktigste: 

  • Solid, anerkjent utdanning
  • Minstekravet til mange jobber
  • Folk med bachelor har høyere gjennomsnittslønn
  • Bredt utvalg innen økonomi, markedsføring og ledelse

 

9 av 10

bachelorstudenter fra BI vil anbefale skolen til andre

Arbeidsmarkedsundersøkelsen 2022

Solid, anerkjent utdanning

En bachelor gir deg muligheten til å vise at du mestrer et fag. Du får et vitnemål som alle arbeidsgivere forstår.

Velger du BI er også bacheloren internasjonalt sertifisert slik at arbeidsgivere og utdanningsinstitusjoner i utlandet anerkjenner utdannelsen. BI er kjent som en «Triple Crown»-skole, noe kun gjelder 1% av handelshøyskoler i verden.

En fullført bachelorgrad gir deg også muligheten til å søke deg videre til en mastergrad.

Minstekravet til mange jobber

Det er sjelden å finne jobber som ikke krever en bachelorgrad. Tiden da firmaer ansatte folk rett ut fra videregående er for lengst forbi. Det finnes nok jobber du kan ta rett ut av videregående, men da må du være forberedt på å jobbe hardt og lenge før du kan stige i gradene.

Har du lyst å jobbe med økonomi eller markedsføring er bachelor nøkkelen for å komme inn på arbeidsmarkedet.  De fleste ledere ønsker å ansette noen som har oppdatert kunnskap innen et fag og det krever at du som jobbsøker må kunne dokumentere hvilket nivå du er på.  I Norge er det stadig vanligere og også se en mastergrad som krav, men du kommer langt også med en bachelor.

Folk med bachelor har høyere gjennomsnittslønn

Tall fra Statistisk Sentralbyrå viser at nordmenn med bachelorgrader tjener gjennomsnittlig mer enn de som har kun utdanning fra videregående.

Det er ikke så rart. Med en bachelor kan du hoppe over ”nybegynnerjobbene” og få bedre betalt fra starten av yrkeskarrieren. Du trenger ikke å ”jobbe deg opp” i samme grad, selv om du bør være litt ydmyk og forstå at det er fryktelig mye om arbeidslivet du aldri kan lære på skolen. Går du videre på en master kan du forvente å tjene enda bedre, men det det koster i tillegg mer tid og mer penger. Kilde: SSB

BREDT UTVALG

På BI kan du velge mellom mange forskjellige bachelorstudier som du kan studere på heltid. I tillegg har vi mange fleksible løsninger, hvis du vil ta en bachelor ved siden av jobb eller studere på nett.