-
Executive – videreutdanning

Utdanningsledelse

Handelshøyskolen BI har som mål å levere forskningsbaserte videreutdanningsprogram innen utdanningsledelse. Våre programmer har som formål å utvikle ledere som gjør skoler og barnehager til et bedre sted for utvikling og læring for barn og ungdom.

"Vi trenger folk som kan tenke selv, og vi trenger folk som er kompetente!"

Øyvind Børven er rektoren som mener skoleledelse er for viktig til å ikke ta på alvor. Derfor utdanner han seg selv og deler sin kunnskap med omverden.

"Grunnen til at jeg valgte en ny masterutdanning på BI var at de hadde et sterkt fokus på selve rektorrollen og kjerneoppgavene en rektor står i daglig. Det viktigste jeg vil trekke ut fra utdanningen er fokuset BI har på de sentrale lederoppgavene i skolen. Masterutdanningen til BI har gitt meg en trygghet, faglig forankring og mot innen ledelse generelt. "

Jo Arne Ellingsen

Rektor ved Sky barneskole i Larvik

Forskning og faglige

SENTER FOR INNOVASJON I UTDANNING

Forskning ved senteret fremskaffer ny kunnskap og innsikt for utvikling og forbedring av barnehager og skoler.

Hvorfor Utdanningsledelse på BI?