-
Executive – videreutdanning

Utdanningsledelse

Handelshøyskolen BI har som mål å levere forskningsbaserte videreutdanningsprogram innen utdanningsledelse. Våre programmer har som formål å utvikle ledere som gjør skoler og barnehager til et bedre sted for utvikling og læring for barn og ungdom.