-
Masterstudier

Utdanningsledelse

Programmene har som formål å utvikle ledere som gjør barnehager og skoler til et bedre sted for utvikling og læring for barn og ungdom.

Om spesialiseringen

Handelshøyskolen BI har gjennom mange år utviklet videreutdanningsprogrammer innen utdanningsledelse for kommuner, fylkeskommuner, private barnehager, Oslo kommune og for Utdanningsdirektoratet. Et resultat av dette er en programportefølje med fokus på barnehagen og skolens hovedoppdrag; barn og ungdoms læring og utvikling.

Programmene er på masternivå og gir en Master of Management-grad med spesialisering i utdanningsledelse. For å ta programmene på år to og tre må man ha fullført ett av programmene på første året. Deretter kan programmene tas enkeltvis og i annen rekkefølge enn skissert under, med unntak av Utdanningsledelse og strategisk utvikling, som er det obligatoriske avsluttende programmet for spesialiseringen.

Anbefalt progresjon

TRINN 1, du velger en av disse
TRINN 2, du velger to av disse
TRINN 3, avsluttende

Programmene kjennetegnes av

  • Sterkt fokus på lederens ansvar for resultater.
  • Spesielt opptatt av elevenes læringsutbytte og” læringstrykket” til skolen.
  • Undervisningen innenfor emnene ledelse, organisasjon, styring, økonomi og jus er forskningsbasert, samtidig som den er rettet mot de utfordringene norsk skole står overfor.
  • Lederutvikling og ferdighetstrening i ledelse er en integrert del av programmene.
  • Alle programmene kan gjennomføres ved siden av full jobb.

"Vi trenger folk som kan tenke selv, og vi trenger folk som er kompetente!"

Øyvind Børven er rektoren som mener skoleledelse er for viktig til å ikke ta på alvor. Derfor utdanner han seg selv og deler sin kunnskap med omverden.

Les hele artikkelen her

Praktisk informasjon

Slik søker du

Søknader behandles frem til studiestart på det enkelte program, eller til det er fulltegnet. Søknaden i seg selv er ikke forpliktende. Avtalen er først økonomisk bindende når du har signert tilbud om studieplass. Du kan melde deg av programmet inntil fire uker før oppstart uten kostnad.

Gå til de ulike programmene for å finne søkelinker.

Opptakskrav

Les opptakskravene for programmene som inngår i spesialiseringen

Språk

Programmene gjennomføres på norsk. Noen programmer kan ha enkelte samlinger eller forelesninger på engelsk. Mengden av engelsk litteratur vil variere fra program til program.

Nivå

Programmene er på masternivå, gjennomføres på deltid og skal kunne kombineres med fulltidsjobb. Utdanningen gir studiepoeng ved bestått eksamen på de ulike programmene.