-
Næringsliv

Disse sakene ble mest lest i 2022

Strømgalskap, sjefer som babler, giftige ledere og en medarbeiders «beste alder». Se hvilke saker som fenget flest i året som gikk.

Før vi vender blikket mot 2023 har vi i redaksjonen tatt en titt på statistikken for å finne ut hvilket stoff som engasjerte mest og flest i år.

I et år med strømkrise og sjokkpriser er det kanskje ikke en bombe at strømstoff gikk som en kule blant våre lesere. På en soleklar førsteplass finner vi Eli Moens knallharde oppgjør med det hun mener er en villet strømpolitikk fra regjeringen vår.

1) Strømgalskapen: En enøyd og grisk politikk

«Strømgalskapen er kort sagt en fiffig måte å få mer penger inn i statlige kasser.»

Det er mange grunner til at leserne finner veien til BI Business Review. Noen leser for å bli inspirert, andre for å bli litt klokere innen et gitt tema. I år leste veldig mange for å lære, eller rettere sagt, om læring. Årets nest mest populære artikkel kommer fra Riana Steen og tar for seg hvordan vi kan lære av feil – men også suksesser.

2) Beste næring for læring

«En utfordring som organisasjoner står overfor, er å kunne ta vare på, videreformidle og gjenopprette institusjonell kunnskap, for eksempel ved å beholde talenter og nyttiggjøre hver enkelt medarbeiders kunnskap for resten av organisasjonen.»

Lederstoff er utvilsomt det desidert mest populære temaet blant våre lesere. Mange kjente seg nok igjen i Mads Nordmo Arnestad sin artikkel om «bablehypotesen». For det viser seg at de som snakker mest i gruppen, som regel ender opp som ledere. Det viktigste er å ta ordet ofte og snakke lenge. Kvaliteten på det du sier er ikke så viktig.

3) De som snakker mest, blir ledere

«Dersom du selv har lyst til å bli leder, må du ta ordet. Det du sier, trenger ikke være så smart, men du må åpne munnen din og dele tankene dine, ofte og lenge. På denne måten signaliserer du at du bryr deg, og at du har tro på deg selv og dine egne ideer.»

Ingen har lyst på en dårlig leder, så det er en stor fordel at bedrifter lykkes med å rekruttere ledere som evner å skape trivsel, mestring og motivasjon blant sine ansatte. I årets fjerde mest leste sak serverer Ole I. Iversen nyttige råd til hvordan man kan kjenne igjen en god leder i jobbintervjuet.

4) Hvordan gjenkjenne en god leder?

«Arv og miljø påvirker utviklingen av både personlighet og evner. Det ser imidlertid ut som om enkelte har bedre genetiske forutsetninger for å utvikle seg til fremragende ledere enn andre.»

Øystein Noreng traff åpenbart en nerve i sin artikkel om hvorfor det er urimelig at norske forbrukere skal belastes for feilslått energipolitikk utenfor Norges grenser.

5) Umulig å dempe strømprisene?

«Utilstrekkelige investeringer har utvirket et underskudd på kraft som dekkes ved import fra andre land, ikke minst Norge, med sterke virkninger på strømprisene i Europa.»

Har du noensinne blitt utsatt for hersketeknikker som aggresjon, spydigheter, latterliggjøring eller overkjøring? Linda Lai serverer motgift mot giftige ledere i denne godbiten fra juni 2022.

6) Hvordan kan man håndtere giftige ledere?

«Medarbeidere som sier ifra direkte til sin leder, opplever ofte at den giftige adferden forsterkes og at lederen sanksjonerer dem ved å trekke tilbake goder og blokkere karrieremuligheter.»

Redd for å gå ut på dato? Linda Lai noterer seg for sin andre plassering på topplisten med en artikkel hvor hun tar for seg myten om at eldre medarbeidere presterer dårligere enn yngre.

7) Hva er en medarbeiders «beste alder»?

«En fersk studie viser at relativt sett eldre arbeidssøkere blir vurdert som mindre teknologisk kompetente, mindre fleksible og mindre læringsdyktige enn yngre arbeidssøkere. Dette gjelder også medarbeidere som har mange år igjen til pensjonsalderen. En konsekvens er at eldre arbeidssøkere har vesentlig dårligere odds for å bli kalt inn til et jobbintervju.»

Filosof Øyvind Kvalnes og kollega Fanny Duckert fenget leserne når de skrev om at ledere må være bedre forberedt på kritikk og motforestillinger til egne ideer.

8) Kritikk må møtes på gode måter

«Vi ser stadig eksempler på at ledere bommer grovt når de møter kritikk. Motforestillinger og friksjon er avgjørende for å foredle ideer til noe som kan virke i praksis. Derfor trenger ledere å jobbe systematisk med sin egen kapasitet til å lytte og lære av andre.»

Drives du av indre eller ytre motivasjon på jobb? Bård Kuvaas engasjerte mange av oss med sin sak om hvilken motivasjon som er viktigst når det kommer til å prestere.

9) Folk flest tar feil om motivasjon

«I en av de få studiene som undersøker både indre og ytre motivasjon, fant vi at jo mer ansatte på bensinstasjoner var ytre motivert jo dårlige presterte de på jobben (Kuvaas m.fl., 2017). Det motsatte var tilfellet for indre motivasjon, eller atferd utført med bakgrunn i indre belønninger som tilfredshet, glede eller mening knyttet til de oppgavene vi utfører.»

Artikkelen til Jan Ketil Arnulf begynner kanskje å trekke på årene, men hans råd til å beherske kunsten å lage gode visjoner finner stadig nye lesere, selv åtte år (!) etter at den først ble publisert.

10) Fem kjennetegn på gode visjoner

«En visjon er et mentalt bilde av fremtiden som på sitt beste gjør det meningsfullt for medarbeidere å gjøre sitt beste på jobben.»

Publisert 21. desember 2022

Du kan også se alle nyheter her.