-

Handelshøyskolen BI ledes av et styre bestående av åtte medlemmer, hvorav fire er eksterne.

De fire interne styremedlemmene består av to representanter valgt av og blant BIs faglig ansatte, én representant valgt av og blant BIs administrativt ansatte, og én studentrepresentant valgt av studentorganisasjonene. BIs administrativt ansatte og studentene er dessuten representert med en observatør hver. Det ble avholdt syv styremøter i 2016.

Styrets medlemmer per 31.12.2016

   
Knut Haanæs (styrets leder) Ekstern representant 01.08.2015 - 31.07.2018
Maalfrid Brath (styrets nestleder) Ekstern representant 01.08.2014 - 31.07.2017
Marianne Stenius Ekstern representant 01.08.2015 - 31.07.2018
Gunnar Bjørkavåg Ekstern representant 01.08.2016 - 31.07.2019
Gabriel Robertstad Garcia Benito Faglig ansattes representant 01.08.2015 - 31.07.2017
Caroline Dale Ditlev-Simonsen Faglig ansattes representant 01.08.2016 - 31.07.2018
Silje Engeseth Administrativt ansattes representant 01.08.2015 - 31.07.2017
Anders Gautvik-Minker Observatør administrativt ansatte 01.08.2015 - 31.07.2017
Niklas Bråthe Studentrepresentant, BIS* 01.08.2016 - 31.12.2016
Even Opsal Studentobservatør, SBIO* 01.08.2016 - 31.12.2016
Cathrine Bjune Vararepresentant faglig ansatte 01.08.2016 - 31.07.2018
Pål Lauritzen Vararepresentant faglig ansatte 01.08.2015 - 31.07.2017
Nicole Ebbing Vararepresentant administrativt ansatte 01.08.2015 - 31.07.2017
Eli Johanne Christensen Vararepresentant administrativt ansatte 01.08.2015 - 31.07.2017

* studentenes valgperiode er ett år, de fungerer som observatør 1. halvår og representant 2. halvår