-
Årsrapport 2023

Forskning og faglig aktivitet

BI leverer forskningsbasert og praktisk relevant undervisning.

BI jobber kontinuerlig med å utvikle fremragende forskning og undervisning. Fjoråret var nok et år med høy faglig aktivitet.

BIs faglige virksomhet er organisert i ni institutter  og 10 forskningssentre som representerer spydspisser innen vår forskning.

Våre forskere leverer solid forskningskvalitet, publiseringer i prestisjefylte tidsskrifter og har en rekke eksternfinansierte forskningsprosjekter. BI er en viktig samarbeidspartner med en rekke andre institusjoner i mange forskningsprosjekter.

  • Antall publiseringspoeng for BI i 2022 var 502, nok et år med høy forskningsproduksjon (tall for gjeldende år foreligger først i april hvert år).
  • BI mottok 41,4 millioner kroner i eksternfinansierte forskningsprosjekter.
  • 61 % av de eksternfinansierte forskningsprosjektene hadde BI som prosjekteier.

For å tilby den beste forskningsbaserte og praktisk relevante undervisningen i klasserommet, må våre forskere og forelesere kontinuerlig utvikle seg og tilegne seg ny kompetanse. I 2023:

Vi er opptatt av å være tett koblet på samfunn og næringsliv. Vår forskning og undervisning skal gjenspeile næringslivets behov, og deres kunnskap og erfaring skal styrke vårt arbeid. Gjennom langsiktige samarbeid bidrar vi til å utvikle samfunnet og morgendagens arbeidsliv.

To forskere er innehavere av gaveprofessorater:

Fire næringslivsrepresentanter er ansatt som Executive in Residence:

  • Jostein Tvedt, sjefsstrateg i Danske Bank – Institutt for strategi og entreprenørskap
  • Tom Remlov, tidligere operadirektør og teatersjef – Institutt for ledelse og organisasjon
  • Sindre Støer, leder i Verdipapirforetakenes Forbund – Institutt for rettsvitenskap og styring
  • Odd-Harald Berg Wasenden, partner i advokatfirmaet Arntzen de Besche – Institutt for rettsvitenskap og styring 

BIs forskere bidrar med sin kunnskap til å utvikle samfunn og næringsliv. Her er noen eksempler fra året som gikk: