-
Masterstudier

Ledelse og organisasjons­psykologi

Dette studiet gir deg et solid utgangspunkt for en karriere innen strategisk human resource management, konsulentvirksomhet, og utvikling av individer og organisasjoner.

Hvorfor studere ledelse og organisasjonspsykologi?

Dagens bedrifter må rekruttere, beholde, utvikle, og belønne sine ansatte, i tillegg til å gi dem et arbeidsmiljø hvor de kan yte sitt beste. Strategisk planlegging av arbeidsstyrken øker en bedrifts verdiskapning, og gjør det mulig for bedrifter og organisasjoner å nå målene de setter seg.

Masterprogrammet i ledelse og organisasjonspsykologi gir deg kunnskapen du trenger for å implementere og lede slike prosesser innad i organisasjoner, og dermed bidra til å øke effektiviteten.

Handelshøyskolen BI er en stiftelse og opptaksprosessen håndteres ikke av Samordna opptak. Det er derfor mulig å søke om studieplass til våre  masterstudier på heltid etter 1. mars

Dette programmet foregår på engelsk. Les mer på våre engelske sider.

;

Praktisk informasjon