Spesialkurs forsikring

Forsikrings- og erstatningsrett

Dette kurset gir en bred innføring i forsikrings- og erstatningsrett med fokus på praktisk anvendelse.

Hvorfor Forsikrings- og erstatningsrett?

Gjennom dette kurset får du en bred innføring i norsk forsikrings- og erstatningsrett. Etter gjennomført kurs skal du kunne anvende dette i praktisk arbeid, både i forbindelse med rådgivning av kunder, ved skadebehandling og ved oppgjør av forsikringer.

Emneoversikt

  • Erstatningsrett: Her ser vi blant annet på erstatning i og utenfor kontraktsforhold, erstatningsrettens stilling, ansvarsgrunnlaget, årsakssammenheng og erstatningens størrelse
  • Forsikringsrett: Her ser vi på forsikringsavtalen, partenes plikter ved avtaleinngåelsen, forutsetninger for selskapets ansvar, identifikasjon, selskapets ansvar for redningsomkostninger, tredjemanns rett etter forsikringsavtalen og omfanget av forsikringen.

Hvem passer kurset for?

Kurset er beregnett for ansatte i forsikringsselskaper og hos forsikringsmeglere som her behov for større juridisk innsikt enn de får gjennom Innføring i forsikring. FAL blir behandlet inngående og gjør kurset egnet for den som her behov for dybdekunskap på området i sitt daglig arbeid. Kurset inngår i Forsikringseksamen. 

Kurset er obligatorisk til:

Forsikringseksamen

Kontakt oss

Har du spørsmål til dette kurset? Eller er du usikker på hvilke kurs eller studier som passer for deg? Ta kontakt, så hjelper vi deg!

Vi gleder oss til å høre fra deg!

Praktisk informasjon

Oppstartsdato

Oslo: 12. februar 2018
Læringsplattformen itslearning åpner 29. januar 2018

Timeplan

1. samling: 12.02
2. samling: 02.05 - 04.05

Vi tar forbehold om endringer i timeplanen.

Opptakskrav

Kurset forutsetter at du har grunnleggende kunnskap om norsk forsikringsvirksomhet og sentrale forsikringsrettslige bestemmelser.

Se opptakskrav for dette kurset.

Gjennomføring

Kurset går over ett semester. Det arrangeres to studiesamlinger og avsluttes med en skriftlig eksamen. 

Du får også tilgang til læringsplattformen itslearning, som er viktig for å gjennomføre kurset. Der finner du tilleggspensum, lenker til aktuelle lover, innsendingsoppgaver og annen relevant informasjon.

Pensumlitteratur er inkludert i kursavgiften og deles ut på første samling.

Eksamensform

Kurset avsluttes med en fire timers individuell skriftlig eksamen.

Annen relevant informasjon

Søk nå