Spesialkurs

Forsikrings- og erstatnings­rett

Dette kurset gir en bred innføring i forsikrings- og erstatningsrett med fokus på praktisk anvendelse.

Hvorfor Forsikrings- og erstatningsrett?

Gjennom dette kurset får du en bred innføring i norsk forsikrings- og erstatningsrett. Etter gjennomført kurs skal du kunne anvende dette i praktisk arbeid, både i forbindelse med rådgivning av kunder, ved skadebehandling og ved oppgjør av forsikringer.

Emneoversikt

  • Erstatningsrett: Her ser vi blant annet på erstatning i og utenfor kontraktsforhold, erstatningsrettens stilling, ansvarsgrunnlaget, årsakssammenheng og erstatningens størrelse
  • Forsikringsrett: Her ser vi på forsikringsavtalen, partenes plikter ved avtaleinngåelsen, forutsetninger for selskapets ansvar, identifikasjon, selskapets ansvar for redningsomkostninger, tredjemanns rett etter forsikringsavtalen og omfanget av forsikringen.

Hvem passer kurset for?

Kurset er beregnett for ansatte i forsikringsselskaper og hos forsikringsmeglere som her behov for større juridisk innsikt enn de får gjennom Innføring i forsikring. FAL blir behandlet inngående og gjør kurset egnet for den som her behov for dybdekunskap på området i sitt daglig arbeid. Kurset inngår i Forsikringseksamen. 

Praktisk informasjon

KONTAKT OSS

Har du spørsmål til dette kurset? Eller er du usikker på hvilke kurs eller studier som passer for deg? Ta kontakt, så hjelper vi deg!

Vi gleder oss til å høre fra deg!

Administrativt ansvarlig

NYTTIGE LENKER

Timeplan

Når kan jeg søke?