-
Kurs bachelornivå

Forsikrings- og erstatnings­rett

Dette kurset gir en bred innføring i forsikrings- og erstatningsrett med fokus på praktisk anvendelse.

Hvorfor Forsikrings- og erstatningsrett?

Gjennom dette kurset får du en bred innføring i norsk forsikrings- og erstatningsrett. Etter gjennomført kurs skal du kunne anvende dette i praktisk arbeid, både i forbindelse med rådgivning av kunder, ved skadebehandling og ved oppgjør av forsikringer.

Emneoversikt

  • Erstatningsrett: Her ser vi blant annet på erstatning i og utenfor kontraktsforhold, erstatningsrettens stilling, ansvarsgrunnlaget, årsakssammenheng og erstatningens størrelse
  • Forsikringsrett: Her ser vi på forsikringsavtalen, partenes plikter ved avtaleinngåelsen, forutsetninger for selskapets ansvar, identifikasjon, selskapets ansvar for redningsomkostninger, tredjemanns rett etter forsikringsavtalen og omfanget av forsikringen.

Hvem passer kurset for?

Kurset er beregnet for ansatte i forsikringsselskaper og hos forsikringsmeglere som her behov for større juridisk innsikt enn de får gjennom Innføring i forsikring. FAL blir behandlet inngående og gjør kurset egnet for den som her behov for dybdekunnskap på området i sitt daglig arbeid. 

Kurset kan erstatte kursene Norsk og Internasjonal forsikring eller Forsikringsøkonomi 1 i Risk and Insurance. 

Praktisk informasjon

SERTIFISERING

Eficert_web.jpgEficert-sertifikatet «Senior European Insurance Intermediary (SEII)» er en europeisk anerkjent tittel som Handelshøyskolen BI er akkreditert til å utstede i samarbeid med Eficert (The European Financial Certification Organisation).


Ved oppnådd sertifisering er utdanningen sammenlignbar på tvers av landegrensene i Europa.

Timeplan

Oslo: Gjennomføring vår 2023
1. samling: 13.02
2. samling: 25.04 - 27.04

Vi tar forbehold om endringer i timeplan.