Spesialkurs

Forsikrings- og erstatnings­rett

Dette kurset gir en bred innføring i forsikrings- og erstatningsrett med fokus på praktisk anvendelse.

Hvorfor Forsikrings- og erstatningsrett?

Gjennom dette kurset får du en bred innføring i norsk forsikrings- og erstatningsrett. Etter gjennomført kurs skal du kunne anvende dette i praktisk arbeid, både i forbindelse med rådgivning av kunder, ved skadebehandling og ved oppgjør av forsikringer.

Emneoversikt

  • Erstatningsrett: Her ser vi blant annet på erstatning i og utenfor kontraktsforhold, erstatningsrettens stilling, ansvarsgrunnlaget, årsakssammenheng og erstatningens størrelse
  • Forsikringsrett: Her ser vi på forsikringsavtalen, partenes plikter ved avtaleinngåelsen, forutsetninger for selskapets ansvar, identifikasjon, selskapets ansvar for redningsomkostninger, tredjemanns rett etter forsikringsavtalen og omfanget av forsikringen.

Hvem passer kurset for?

Kurset er beregnett for ansatte i forsikringsselskaper og hos forsikringsmeglere som her behov for større juridisk innsikt enn de får gjennom Innføring i forsikring. FAL blir behandlet inngående og gjør kurset egnet for den som her behov for dybdekunskap på området i sitt daglig arbeid. Kurset inngår i Forsikringseksamen. 

Kontakt oss

Har du spørsmål til dette kurset? Eller er du usikker på hvilke kurs eller studier som passer for deg? Ta kontakt, så hjelper vi deg!

Vi gleder oss til å høre fra deg!

Slik lykkes du som deltidsstudent

Det er krevende å kombinere familie, jobb og studier. Derfor vil gode studievaner gjøre tilværelsen som deltidsstudent enklere. Her er noen tips!

Finansiering av deltidsstudier

Deltidsstudenter som har minst 50% studiebelastning (dvs. minst 15 studiepoeng per semester) er berettiget til å søke lån og stipend fra Statens lånekasse for utdanning. Les mer

Praktisk informasjon

Opptakskrav

Kurset forutsetter at du har grunnleggende kunnskap om norsk forsikringsvirksomhet og sentrale forsikringsrettslige bestemmelser.

Se opptakskrav for dette kurset.

Gjennomføring

Kurset går over ett semester. Det arrangeres to studiesamlinger og avsluttes med en skriftlig eksamen. 

Du får også tilgang til læringsplattformen itslearning, som er viktig for å gjennomføre kurset. Der finner du tilleggspensum, lenker til aktuelle lover, innsendingsoppgaver og annen relevant informasjon.

Pensumlitteratur er inkludert i kursavgiften og deles ut på første samling.

Eksamensform

Kurset avsluttes med en fire timers individuell skriftlig eksamen.

Annen relevant informasjon

Når kan jeg søke?