Studere ved BI

Campus Bergen

Vår campus i Bergen holder til i nye og moderne lokaler med sentral beliggenhet. Her vil du oppleve engasjerende forelesere og et aktivt studentmiljø.

KUNNSKAP GIR MULIGHETER

Plutselig fikk vi kjenne på det alle sammen - verden er i endring. Vi må tilpasse oss, tenke nytt og ha mot til å utvikle oss. Kunnskap har aldri vært viktigere.

Heldigvis er fremtiden full av muligheter for den som fortsetter å utvikle seg. BI Executive er videreutdanningen som hjelper deg videre, dit du vil. Kan du skape deg en bedre arbeidshverdag? En ny karrierevei?

Vi jobber for å levere forskning og undervisning i verdensklasse, slik at du får kunnskap til å skape morgendagens muligheter. 

Nå kan du søke på vårens kurs:

Teamledelse

Med dette masterprogrammet blir du en bedre medspiller og teamleder. Programmet handler om hvordan du oppnår resultater med team som arbeidsform og ledelsestilnærming. (Masterprogram, 30 studiepoeng). Oppstart 15.02

Arbeidsrett 1

Dette kurset vil gi deg en innsikt i juridisk metode, lovgivning og avtaler på det arbeidsrettslige området. (Kurs på bachelornivå, 7,5 studiepoeng) Oppstart 15.02

Personalledelse

Dette kurset gir deg oversikt over lederens oppgaver i dagens arbeidsliv og du lærer om hvilke holdninger, verdier, lover, avtaler og samfunnsforhold som påvirker moderne personalledelse. (Kurs på bachelornivå, 7,5 studiepoeng). Oppstart 10.02

Prosjektledelse 2

I dette kurset får du ytterligere kunnskap om prosjektarbeidsformen, spesielt innen oppstart, planlegging og ledelse av prosjekter, og håndtering av interessenter og prosjektets omgivelser. (Kurs på bachelornivå, 7,5 studiepoeng) Oppstart 02.03

Bærekraft som konkurransefortrinn

Dette kurset gir deg innsikt i bærekraftige forretningsstrategier og grønne forretningsmodeller. Kurset kjøres digitalt sammen med studenter fra Oslo, kombinert med en hel dag fysisk samling i Bergen.(Kurs på bachelornivå, 7,5 studiepoeng) Oppstart 18.02

Grunnutdanning i ledelse

Programmet passer for deg som ønsker å lære mer om hvordan en organisasjon fungerer. Du får en praktisk og teoretisk plattform til å forstå grunnleggende teorier og modeller innen ledelse, økonomi, markedsføring og logistikk. (Bachelorprogram, 30 studiepoeng) Oppstart 18.02

Anvendt økonomi for ledere: Bedrift og marked

I dette programmet utvikler du ny forståelse for markedsøkonomiers funksjon og bedrifters regnskap og investeringer. Programmets pedagogiske opplegg gjør at du utnytter dine erfaringer og føler mestring.(Masterprogram, 15 studiepoeng). Oppstart 04.02

Grunnleggende bedriftsøkonomi

I dette kurset får du oversikt over bedriftsøkonomiske teorier, metoder og modeller, og ser hvordan disse anvendes i økonomisk styring av bedrifter. (Kurs på bachelornivå, 7,5 studiepoeng) Oppstart 18.02

Prosjektledelse 1

I dette kurset får du en innføring i prosjektarbeidsformen, og grunnleggende kunnskap om planlegging, organisering, og styring av prosjekt. (Kurs på bachelornivå, 7,5 studiepoeng) Oppstart 03.03

Styrekompetanse

I dette kurset lærer du om sentrale problemstillinger og teorier som har betydning for praktisk utøvelse av styreverv i privat og offentlig sektor, blant annet knyttet til digitalisering og samfunnsansvar. (Kurs på bachelornivå, 7,5 studiepoeng) Oppstart 18.03

SMB verktøykasse

Dette er et rent nettbasert kurs som er utviklet spesielt for ledere og andre som arbeider i små og mellomstore bedrifter. Kurset gir basisinnsikt i sentrale områder som er viktig for lønnsom og juridisk korrekt drift. (Kurs på bachelornivå, 7,5 studiepoeng) Oppstart 17.02

Prosjektledelse - trinnvis modell

Lær hvordan du skal lykkes med planlegging, organisering, styring og ledelse av prosjekter fra idé til gevinstrealisering. Programmet består av tre selvstendige kurs som bygger på hverandre. (Bachelorprogram, 30 studiepoeng) Oppstart 03.03

Teamledelse

Med dette masterprogrammet blir du en bedre medspiller og teamleder. Programmet handler om hvordan du oppnår resultater med team som arbeidsform og ledelsestilnærming. (Masterprogram, 30 studiepoeng). Oppstart 15.02

Anvendt økonomi for ledere: Bedrift og marked

I dette programmet utvikler du ny forståelse for markedsøkonomiers funksjon og bedrifters regnskap og investeringer. Programmets pedagogiske opplegg gjør at du utnytter dine erfaringer og føler mestring.(Masterprogram, 15 studiepoeng). Oppstart 04.02

Arbeidsrett 1

Dette kurset vil gi deg en innsikt i juridisk metode, lovgivning og avtaler på det arbeidsrettslige området. (Kurs på bachelornivå, 7,5 studiepoeng) Oppstart 15.02

Grunnleggende bedriftsøkonomi

I dette kurset får du oversikt over bedriftsøkonomiske teorier, metoder og modeller, og ser hvordan disse anvendes i økonomisk styring av bedrifter. (Kurs på bachelornivå, 7,5 studiepoeng) Oppstart 18.02

Personalledelse

Dette kurset gir deg oversikt over lederens oppgaver i dagens arbeidsliv og du lærer om hvilke holdninger, verdier, lover, avtaler og samfunnsforhold som påvirker moderne personalledelse. (Kurs på bachelornivå, 7,5 studiepoeng). Oppstart 10.02

Prosjektledelse 1

I dette kurset får du en innføring i prosjektarbeidsformen, og grunnleggende kunnskap om planlegging, organisering, og styring av prosjekt. (Kurs på bachelornivå, 7,5 studiepoeng) Oppstart 03.03

Prosjektledelse 2

I dette kurset får du ytterligere kunnskap om prosjektarbeidsformen, spesielt innen oppstart, planlegging og ledelse av prosjekter, og håndtering av interessenter og prosjektets omgivelser. (Kurs på bachelornivå, 7,5 studiepoeng) Oppstart 02.03

Styrekompetanse

I dette kurset lærer du om sentrale problemstillinger og teorier som har betydning for praktisk utøvelse av styreverv i privat og offentlig sektor, blant annet knyttet til digitalisering og samfunnsansvar. (Kurs på bachelornivå, 7,5 studiepoeng) Oppstart 18.03

Bærekraft som konkurransefortrinn

Dette kurset gir deg innsikt i bærekraftige forretningsstrategier og grønne forretningsmodeller. Kurset kjøres digitalt sammen med studenter fra Oslo, kombinert med en hel dag fysisk samling i Bergen.(Kurs på bachelornivå, 7,5 studiepoeng) Oppstart 18.02

SMB verktøykasse

Dette er et rent nettbasert kurs som er utviklet spesielt for ledere og andre som arbeider i små og mellomstore bedrifter. Kurset gir basisinnsikt i sentrale områder som er viktig for lønnsom og juridisk korrekt drift. (Kurs på bachelornivå, 7,5 studiepoeng) Oppstart 17.02

Grunnutdanning i ledelse

Programmet passer for deg som ønsker å lære mer om hvordan en organisasjon fungerer. Du får en praktisk og teoretisk plattform til å forstå grunnleggende teorier og modeller innen ledelse, økonomi, markedsføring og logistikk. (Bachelorprogram, 30 studiepoeng) Oppstart 18.02

Prosjektledelse - trinnvis modell

Lær hvordan du skal lykkes med planlegging, organisering, styring og ledelse av prosjekter fra idé til gevinstrealisering. Programmet består av tre selvstendige kurs som bygger på hverandre. (Bachelorprogram, 30 studiepoeng) Oppstart 03.03

Hvordan gjennomføres kurs til våren?

Gjennomføringen av vårens kurs og programmer tilpasses hele tiden gjeldende smittevernanbefalinger fra myndighetene. Når det er nødvendig, vil undervisningsaktiviteter gjennomføres digitalt.

"Executive Master of Management har gitt en ny dimensjon til min arbeidshverdag som advokat. Studiet har gitt meg ny og annerledes kompetanse, og ikke minst tro på verdien av livslang læring. "

Eva Drageset

Tidligere student, Executive Master of Management i Bergen

9 av 10 Executive-studenter mener karrieremulighetene har styrket seg som et resultat av videreutdanningen de tok på BI.

96,7 % av alle våre Executive-studenter vil anbefale andre å ta videreutdanning på BI.

bli bedre kjent med campus Bergen!

På campus Bergen blir studentene som regel godt kjent med hverandre. Selve campus er tilrettelagt for å være sosiale, også utenfor undervisningssalene. Vi har uteareal og lunsjservering like utenfor døren til auditorium, slik at studentene kan fortsette de faglige diskusjonene i hver pause uten at de forsvinner hvert til sitt. Studentene får et solid sosialt nettverk og følger gjerne hverandre med studier i flere år!

PERSONLIG VEILEDNING OG OPPFØLGING

Hos oss er du også hjertelig velkommen til å få veiledning. Er du usikker på hvilke kurs eller studier som passer for deg? Ta kontakt med oss, så forteller vi deg mer om mulighetene! Du kan også avtale tid for personlig veiledning slik at du får et studieopplegg som passer for deg. Både Grethe og Marianne har coaching-utdannelse og lang erfaring i å veilede kommende og nåværende studenter. 

Masterprogrammer:

Marianne Farsund
marianne.g.farsund@bi.no
Tlf: 982 51 606

Kurs på bachelornivå:

Grethe Finsås
grethe.t.finsas@bi.no
Tlf: 982 51 625

Masterprogrammer:

Marianne Farsund
marianne.g.farsund@bi.no
Tlf: 982 51 606

Kurs på bachelornivå:

Grethe Finsås
grethe.t.finsas@bi.no
Tlf: 982 51 625

Kompetanseløft i din virksomhet: 
Ønsker du å komme i dialog med oss for en samtale om hvordan vi kan samarbeide med din virksomhet om kompetanseutvikling?

Ta gjerne kontakt med oss på executive.b2b@bi.no

Vi gleder oss til å høre fra deg!