Studere ved BI

Campus Bergen

Vår campus i Bergen holder til i nye og moderne lokaler med sentral beliggenhet. Her vil du oppleve engasjerende forelesere og et aktivt studentmiljø.

Kombiner jobb og studier i Bergen

BI Executive er et tilbud til deg som har begynt å tenke på hvor du vil, og hvor du egentlig er på vei. Kan du skape deg en bedre arbeidshverdag? En ny karrierevei?  

Hos oss får du næringslivsrelevant undervisning av engasjerende forelesere i et inspirerende studentmiljø hvor erfaringer deles. Våre kurs kvalifiserer deg for større ansvar og nye utfordringer. De kan gjennomføres i kombinasjon med jobb, og gir deg verktøy du kan ta i bruk fra første dag.

Velkommen til å finne din egen vei til en smartere, bedre og mer givende framtid!

Kursoversikt vår 2020

Disse kursene kan tas frittstående hvis du ønsker en faglig oppdatering innenfor et område, eller som en del av en bachelor- eller mastergrad. 

Anvendt økonomi og ledelse

Dette programmet gir deg økonomisk forståelse på mange plan. Lær om globale tema som økonomisk velstand og utvikling, markedsøkonomier og analyser av bedrifters regnskap og investeringer. Målet er å gi deg tyngden du trenger til å jobbe med det du vil. (Masterprogram, 30 studiepoeng). 

Bærekraft som konkurransefortrinn

Dette kurset gir deg innsikt i bærekraftige forretningsstrategier og grønne forretningsmodeller. (Kurs på bachelornivå, 7,5 studiepoeng).

Grunnleggende bedriftsøkonomi

I dette kurset får du oversikt over bedriftsøkonomiske teorier, metoder og modeller, og ser hvordan disse anvendes i økonomisk styring av bedrifter. (Kurs på bachelornivå, 7,5 studiepoeng).

Prosjektledelse 1

I dette kurset får du en innføring i prosjektarbeidsformen, og grunnleggende kunnskap om planlegging, organisering, og styring av prosjekt. (Kurs på bachelornivå, 7,5 studiepoeng).

Prosjektledelse - trinnvis modell

Lær hvordan du skal lykkes med planlegging, organisering, styring og ledelse av prosjekter fra idé til gevinstrealisering. Programmet består av tre selvstendige kurs som bygger på hverandre. (Bachelorprogram, 30 studiepoeng).

Grunnutdanning i ledelse

Programmet passer for deg som ønsker å lære mer om hvordan en organisasjon fungerer. Du får en praktisk og teoretisk plattform til å forstå grunnleggende teorier og modeller innen ledelse, økonomi, markedsføring og logistikk. (Bachelorprogram, 30 studiepoeng).

Digital forretningsforståelse

Har din virksomhet nok kunnskap om hvordan store data kan brukes til å utforske nye muligheter som er forretningsrelevante og lønnsomme? Dette kurset gir deg innsikt i hvordan digitalt innhold som ressurs kan utløse gevinster og gi konkurransefortrinn. (Kurs på bachelornivå, 7,5 studiepoeng).

Personalledelse

Dette kurset gir deg oversikt over lederens oppgaver i dagens arbeidsliv og du lærer om hvilke holdninger, verdier, lover, avtaler og samfunnsforhold som påvirker moderne personalledelse. (Kurs på bachelornivå, 7,5 studiepoeng).

Prosjektledelse 2

I dette kurset får du ytterligere kunnskap om prosjektarbeidsformen, spesielt innen oppstart, planlegging og ledelse av prosjekter, og håndtering av interessenter og prosjektets omgivelser. (Kurs på bachelornivå, 7,5 studiepoeng).

Styrekompetanse

I dette kurset lærer du om sentrale problemstillinger og teorier som har betydning for praktisk utøvelse av styreverv i privat og offentlig sektor, blant annet knyttet til digitalisering og samfunnsansvar. (Kurs på bachelornivå, 7,5 studiepoeng).

Anvendt økonomi og ledelse

Dette programmet gir deg økonomisk forståelse på mange plan. Lær om globale tema som økonomisk velstand og utvikling, markedsøkonomier og analyser av bedrifters regnskap og investeringer. Målet er å gi deg tyngden du trenger til å jobbe med det du vil. (Masterprogram, 30 studiepoeng). 

Grunnutdanning i ledelse

Programmet passer for deg som ønsker å lære mer om hvordan en organisasjon fungerer. Du får en praktisk og teoretisk plattform til å forstå grunnleggende teorier og modeller innen ledelse, økonomi, markedsføring og logistikk. (Bachelorprogram, 30 studiepoeng).

Bærekraft som konkurransefortrinn

Dette kurset gir deg innsikt i bærekraftige forretningsstrategier og grønne forretningsmodeller. (Kurs på bachelornivå, 7,5 studiepoeng).

Digital forretningsforståelse

Har din virksomhet nok kunnskap om hvordan store data kan brukes til å utforske nye muligheter som er forretningsrelevante og lønnsomme? Dette kurset gir deg innsikt i hvordan digitalt innhold som ressurs kan utløse gevinster og gi konkurransefortrinn. (Kurs på bachelornivå, 7,5 studiepoeng).

Grunnleggende bedriftsøkonomi

I dette kurset får du oversikt over bedriftsøkonomiske teorier, metoder og modeller, og ser hvordan disse anvendes i økonomisk styring av bedrifter. (Kurs på bachelornivå, 7,5 studiepoeng).

Personalledelse

Dette kurset gir deg oversikt over lederens oppgaver i dagens arbeidsliv og du lærer om hvilke holdninger, verdier, lover, avtaler og samfunnsforhold som påvirker moderne personalledelse. (Kurs på bachelornivå, 7,5 studiepoeng).

Prosjektledelse 1

I dette kurset får du en innføring i prosjektarbeidsformen, og grunnleggende kunnskap om planlegging, organisering, og styring av prosjekt. (Kurs på bachelornivå, 7,5 studiepoeng).

Prosjektledelse 2

I dette kurset får du ytterligere kunnskap om prosjektarbeidsformen, spesielt innen oppstart, planlegging og ledelse av prosjekter, og håndtering av interessenter og prosjektets omgivelser. (Kurs på bachelornivå, 7,5 studiepoeng).

Prosjektledelse - trinnvis modell

Lær hvordan du skal lykkes med planlegging, organisering, styring og ledelse av prosjekter fra idé til gevinstrealisering. Programmet består av tre selvstendige kurs som bygger på hverandre. (Bachelorprogram, 30 studiepoeng).

Styrekompetanse

I dette kurset lærer du om sentrale problemstillinger og teorier som har betydning for praktisk utøvelse av styreverv i privat og offentlig sektor, blant annet knyttet til digitalisering og samfunnsansvar. (Kurs på bachelornivå, 7,5 studiepoeng).

"Anvendt økonomi og ledelse har åpnet nye muligheter for meg. Takket være innovative forelesningsmetoder, kombinert med svært engasjerte forelesere, er jeg nå i stand til å se og forstå verden gjennom økonomiske begreper. Programmet har gjennomgående høy kvalitet og går både i bredden og i dybden på makro- og mikronivå."

Marek Czarniecki, tidligere student Anvendt økonomi og ledelse i Bergen

Prosjektansvarlig tilsyn/bygg, Gulen kommune

21. januar 2020

Kunnskapsfrokost

Hvordan kan vi identifisere trender og faktorer som påvirker bedrifters identitet? Velkommen til Kunnskapsfrokost om digital identitet!

Utforsk utvalget av studier og kurs på BI - campus Bergen med et søk på interessen din (f.eks markedsføring, økonomi eller finans).

Hvorfor velge videreutdanning på BI

Slik lykkes du som deltidsstudent - nyttige tips!

Finansiering av deltidsstudier

Motta nyheter fra BI

KONTAKT OSS

Hvilke kurs eller studier passer for deg? Ta kontakt med oss, så forteller vi deg mer om mulighetene! Du kan også avtale tid for personlig veiledning slik at du får et studieopplegg som passer for deg.

Masterprogrammer:
Marianne Farsund
marianne.g.farsund@bi.no
Tlf: 982 51 606

Kurs på bachelornivå:
Grethe Finsås
grethe.t.finsas@bi.no
Tlf: 982 51 625

Vi gleder oss til å høre fra deg!