-
BI Executive - videreutdanning

Finans, økonomi, styring og jus

Kunnskap om økonomi gir deg tyngden til å jobbe med det du vil. Forstå sammenhengene, lær verktøyene og forstå hvordan man tar gode finansielle og strategiske beslutninger.

KURSOVERSIKT

Masternivå:

(Kan tas frittstående eller inngå i graden Executive Master of Management):

Bachelornivå:

Kurs som kan tas frittstående eller inngå i graden Bachelor of Management:


Nettbaserte kurs som kan tas frittstående eller inngå i gradene Bachelor i økonomi og administrasjon, Markedsføringsledelse eller Bachelor of Management:


Korte kurs uten studiepoeng: 

Ny kunnskap på kun 3 uker. Kursene gjennomføres digitalt.