-

Fageksperter på koronasituasjonen

17. mars 2020

BI-forskere tilbyr ekspertkunnskap til media om helseledelse, økonomi, bank og finans, digitalt arbeid, digital læring, globale forsyningskjeder med mer.

Helseledelse

Bjørn Erik Mørk 
Telefon: +47 40224258 
Epost: bjorn.e.mork@bi.no

Krisehåndtering og beredskap i forsyningskjeder

Marianne Jahre 
Telefon: +47 46410475 
Epost: marianne.jahre@bi.no

Globale verdikjeder og multinasjonale selskaper

Gabriel R. G. Benito 
Telefon: +47 46410455 
E-post: gabriel.r.g.benito@bi.no

Økonomiske prognoser

Leif Anders Thorsrud 
Telefon: +47 98837976 
E-post: leif.a.thorsrud@bi.no

Oljemarkeder og makroøkonomi

Hilde C. Bjørnland 
Telefon: +47 46410767 
E-post: hilde.c.bjornland@bi.no

Pengepolitikk

Tommy Sveen 
Telefon: +47 46410097 
E-post: tommy.sveen@bi.no

Gisle James Natvik
Telefon: +47 46410677
E-post: gisle.j.natvik@bi.no

Finanspolitikk

Gisle James Natvik
Telefon: +47 46410677
E-post: gisle.j.natvik@bi.no

Arbeidsmarkeder

Espen R. Moen
Telefon: +47 46410786
E-post: espen.r.moen@bi.no

Aksjemarkeder

Espen Henriksen 
Telefon: +47 46410646 
E-post: espen.henriksen@bi.no

Bank og lån

Charlotte Østergaard 
Telefon: +47 46410520 
E-post: charlotte.ostergaard@bi.no

Gisle James Natvik
Telefon: +47 46410677
E-post: gisle.j.natvik@bi.no

Digital ledelse, digitalt arbeid og effektive digitale team

Sut I Wong 
Telefon: +47 46410723 
E-post: sut.i.wong@bi.no

Virtuelle team og digital ledelse

Donatella De Paoli 
Telefon: +47 46410674 
E-post: donatella.d.paoli@bi.no

Digital undervisning

Espen Andersen 
Telefon: +47 46410452 
E-post: espen.andersen@bi.no

Digital læring

Anne Berit Swanberg 
Telefon: +47 46410755 
E-post: anne.b.swanberg@bi.no

Skatt og avgifter

Ole Gjems-Onstad 
Telefon: +47 46410419 
E-post: ole.gjems-onstad@bi.no

Reiseliv

Nina M. Iversen 
Telefon: +47 46410194 
E-post: nina.m.iversen@bi.no

Selskapsrett og kontraktsrett

Tore Bråthen 
Telefon: +47 46410415 
E-post: tore.brathen@bi.no

Økonomi og styring i kunst- og kulturbransjen

Anne-Britt Gran 
Phone: +47 46410678 
Email: anne-britt.gran@bi.no

Økonomi og styring i mediabransjen

Erik Wilberg 
Telefon: +47 98251671 
E-post: erik.wilberg@bi.no

 

Komplett ekspertliste over BI-forskere

;
Du kan også se alle nyheter her.