Bachelorstudier

Creative Industries Management

Har du lyst å jobbe i kulturbransjen? I dette studiet lærer du alt du trenger for å jobbe som prosjektleder, markedsfører eller med finansiering i en kreativ bransje med film, musikk, litteratur eller scenekunst.

Hva lærer du?

Kreativ næring er i vekst og bidrar til verdier for enkeltmennesker og for samfunnet. Næringen skaper kunst-, kultur- og underholdningsopplevelser samtidig som den har en betydelig økonomisk verdi. Studiet gir deg innsikt i sentrale sider ved kreativ næring og en god oversikt over hvordan de forskjellige bransjene fungerer, slik som musikk, teater, litteratur, kunst, film, TV og design.  
 
Gjennom ledelse, organisering og strategi vil du kunne hjelpe artister og kreative mennesker til å realisere sitt fulle potensial. Samtidig vil du lære teorier som gir deg en dypere forståelse for hva som skal til for å lykkes i disse bransjene. Studiet er tett på kultur- og underholdningsbyen Oslo, og du får møte mange av de viktigste aktørene i de kreative bransjene i løpet av studiet.

Dette er noen av temaene du vil lære om:

  • Markedsføring. Lær deg hvordan et marked fungerer og hvilke verktøy og metoder du skal bruke for at dine produkter blir fremstilt og etterspurt. Finn et publikum og marked både for det kommersielle, populære og for det smale, ikke-kommersielle.
  • Digitalisering. Forstå hva digitalisering betyr, og hvordan man kan bruke analyse av big data og de nyeste verktøyene for å fremme de kreative bransjene.
  • Økonomi og finansiering. Sørg for god økonomisk styring og at kreative prosjekter faktisk blir realisert, ved hjelp av tradisjonell finansiering eller crowdfunding.
  • Jus. Forstå hvordan opphavsrett og kontraktsrett styrer mye av økonomien i kreativ næring, og vit hvordan du skal forholde deg til det. 

Kurseksempler

Mikrofon

Eventledelse

Forstå hvordan du planlegger og gjennomfører et vellykket event. Tren på å være og  kreativ strukturert og å samarbeide med medstudenter og aktører fra den kreative bransjen.

Publikum som danser under en konsert

Live-bransjene

Lær om verdiskapning, lønnsomhet, forbruksmønstre og digitalisering for ulike live-baserte kulturopplevelser som eksempelvis festivaler, opera og teater og eventer.

En dame som forklarer noe under et møte

Oppstart av egen bedrift

Start din egen bedrift innen kreativ næring. Her får du øve deg på ideutvikling, kommersialisering og oppsett av en bedrift.  

En person som bruker en mobil

Digitalisering og teknologi i kreativ næring

Lær om hvordan digitaliseringen gir nye muligheter og utfordringer for finansieringen, kommunikasjonen, markedsføringen og opplevelsen av kreativ næring. 

Hva kan du bli?

Gjennom dette studiet vil du få opparbeide deg kompetanse til å jobbe i rekke typer bedrifter, fra store selskaper og organisasjoner til små startups. BI har tett kontakt med det kreative næringslivet, og et eget bransjeråd gir oss impulser fra arbeidsmarkedet slik at studentene blir godt rustet til å dekke behovene i bransjen. Etter endt utdanning vil du blant annet kunne jobbe med:

  • Prosjektledelse og produksjonsoppgaver. Hjelp til med å strukturere kreative prosjekter for å sikre framdrift og suksessfull realisering.
  • Markedsføring. Analyser markedene, lag kampanjer og bidra med nye ideer for å promotere kreative produkter og tjenester.
  • Kommunikasjonsoppgaver og sosiale medier. Jobb med å styre kreative virksomheters tilstedeværelse på tradisjonelle og nye medier.
  • Finansiering. Bruk din økonomiske kunnskap til å hjelpe finansering av kreative prosjekter og virksomheter.
  • Entreprenørskap. Start din egen virksomhet eller bidra til kreativ innovasjon innenfor etablerte selskaper og institusjoner.

Mathilde Johnsen Head of marketing Astrup Fearnley Museet Kunsten å være målbevisst

MULIGHETER I STUDIETIDEN

Som student på BI får du flere spennende muligheter som kan bidra til en variert og interessant studiehverdag, samtidig som du bygger relevant kompetanse. Sjekk ut de spennende mulighetene du har underveis i studiet:

Hva kan du studere videre?

Master of Science på BI. Mange velger å fortsette videre på BIs anerkjente masterstudier. Tar du bachelor i Creative Industries Management kan følgende masterstudier være aktuelle for deg: 

I tillegg kan du også kvalifisere for andre mastergrader ved å ta tilleggskurs. Vi tar gjerne en prat med deg om hvordan du kan oppfylle opptakskravene. 

Det er også mulig å gå videre til en master ved anerkjente universiteter og høyskoler både i Norge og i utlandet. En bachelorgrad fra BI er internasjonalt anerkjent og kvalifiserer til opptak på ledende handelshøyskoler over hele verden.

 

Studieplan

Studieåret på BI er delt i to semestre, et høstsemester og et vårsemester. Her kan du se hvilke fag som inngår i studiet og hvilket semester de gjennomføres. Studieplaner oppdateres årlig i juni. Vi tar forbehold om endringer.

Praktisk informasjon