-
Bachelorstudier

Økonomi og administrasjon

Lyst til å ta en fleksibel og allsidig utdannelse med mange muligheter underveis og etter endt studie? Fordyp deg i temaer du interesserer deg for, som for eksempel forretningsutvikling, prosjektledelse, investeringsanalyse eller samfunnsøkonomi.

Vi har fått mange søkere til dette programmet for studiestart høsten 2022. Det er ikke lenger mulig å søke til 1. års bachelor i  Økonomi og administrasjon ved Campus Bergen og Trondheim.

Hva lærer du?

I en verden som endrer seg raskt er grunnleggende økonomi- og virksomhetsforståelse viktigere og mer relevant enn noen gang. Økonomi påvirker små og store beslutninger og er med på å forme enkeltindivider og samfunn. Uavhengig av bransje eller stilling, så vil du trenge kunnskap om økonomi.

Studiet tar dagens utfordringer på alvor, og tar innover seg at bærekraft og lønnsomhet henger tett sammen. Ved å forstå økonomi, kan vi bedre forstå hvilke valg som både er lønnsomme for oss selv, hverandre og verden. Bærekraftig verdiskaping krever effektiv ressursutnyttelse, innovasjon og evne til omstilling. I tillegg må vi ha god innsikt i det etiske og juridiske grunnlaget for ansvarlig forretningsvirksomhet. Men bærekraft handler også om forvaltning av menneskelige ressurser, der verdiskaping betinger god ledelse og et trygt, motiverende og helsefremmende arbeidsmiljø.

Arbeidsgivere trenger kandidater med et bredt spekter av kunnskap, ferdigheter og ressurser, godt tilpasset både dagens og fremtidens utfordringer. Ta en fleksibel utdanning, som gjør at du kan stige i gradene i bedrifter og organisasjoner, og være med på å skape varige verdier.

Dette er noen av temaene du lærer om: 

  • Forretningsforståelse. Hvordan skaper bedrifter verdier, og hva baseres de økonomiske og strategiske beslutningene på?
  • Samfunnsperspektiv.  Hvordan henger bedriftens virksomhet sammen med de store linjene og endringene i samfunnet, både lokalt, nasjonalt og globalt?
  • Kritiske og analytiske ferdigheter. Hvordan skille nyttig fra unyttig informasjon, og hvordan analysere og bruke denne informasjonen til å ta økonomiske og strategiske beslutninger? 

Kurseksempler

Forretningsjus  image

Forretningsjus

Tilegn kunnskap om de viktigste rettslige reguleringene for at en virksomhet skal kunne operere i et marked, samt en innføring i hvordan reglene skal tolkes.

Kommunikasjon for ledere og organisasjoner  image

Kommunikasjon for ledere og organisasjoner

Få grunnleggende innsikt i hvordan kommunikasjon fungerer og skaper lønnsomme organisasjoner, og utvikle ferdigheter for å forstå, fungere, og lede bedre i organisasjoner.

Statistikk for økonomer  image

Statistikk for økonomer

Lær hvordan du planlegger og gjennomfører undersøkelser og tolker analyseresultater ved å bruke statistiske metoder og dataverktøy. 

Finansiell styring image

Finansiell styring

Tilegn deg grunnleggende basiskunnskaper og ferdigheter slik at du forstår finansielle problemstillinger og kan gjennomføre enkle analyser, ta riktige beslutninger og kommunisere resultatet av analysene på en forståelig måte.

Hva kan du bli?

Den faglige bredden innen økonomi og administrasjon gjør deg kvalifisert til en rekke stillinger både i det private næringslivet og i det offentlige. Du vil underveis i studiet løse reelle caser og opparbeide deg relevant kunnskap om dagsaktuelle utfordringer. 

Du kan jobbe innen mange spennende områder, inkludert:

  • Finansiell rådgiving. Gi kunder og bedrifter råd om hvordan de kan forbedre sin økonomi. Du kan jobbe i en bank eller drive din egen virksomhet.
  • Prosjektledelse. Bruk kunnskapene dine til å planlegge, gjennomføre, og evaluere prosjektarbeid. Denne stillingen er relevant i de aller fleste bransjer, fra reklame til offentlig sektor.
  • Ledelse. Med innsikt fra dette studiet har du gode muligheter til å jobbe deg mot en lederstilling. 
  • Analyse. Dykk ned i tallene og finn nye innsikter for bedriften du jobber for.

Ruben Langvik Aviation Logistics Coordinator Aker BP for ASCO Norge Ansvarlig for avgjørende beslutninger
Ånor Karaca Prosjektleder Atea Full fart fremover

Muligheter i studietiden

Som student på BI får du flere spennende muligheter som kan bidra til en variert og interessant studiehverdag, samtidig som du bygger relevant kompetanse.

Hva kan du studere videre?

Med en bachelorgrad i økonomi og administrasjon er du i utgangspunktet kvalifisert for de fleste masterprogrammer i inn- og utland.

Master of Science på BI. Mange velger å fortsette videre på BIs anerkjente masterstudier. Tar du bachelor i økonomi og administrasjon kan følgende masterstudier være aktuelle for deg:

I tillegg tilbyr vi valgkurs som lar deg kvalifisere direkte til Quantitative Finance eller master i forretningsjus og økonomi.

Vi tar gjerne en prat med deg om hvordan du kan oppfylle opptakskravene. 

Ønsker du å ta en mastergrad ved siden av jobb har vi flere spennende programmer:

Hvis du er en nåværende bachelorstudent på BI kan du gå til studentportalen for å se hvilke kurs du trenger for å kvalifisere for de forskjellige mastergradene. Logg deg inn og gå til din studieplan for å se en oversikt.

Nettbasert gjennomføring

Studiet kan gjennomføres på både heltid og deltid via nettstudier. 

Deltid: Studiet inneholder tre trinn, som hvert gir 60 studiepoeng og gjennomføres over to år (fire semestre) i stedet for ett år (to semestre). Du kan ta hvert trinn separat uten å binde deg til hele studiet. 

Studieplan

Studieåret på BI er delt i to semestre, et høstsemester og et vårsemester. Her kan du se hvilke fag som inngår i studiet og hvilket semester de gjennomføres. Studieplaner oppdateres årlig i juni. Vi tar forbehold om endringer.

Søk heltid CAMPUS ELLER NETT

Bachelor i økonomi og administrasjon kan du ta på heltid over 3 år enten på campus eller nettbasert.

 

Søk nå

nettBASERT GJENNOMFØRING

Du kan studere bachelor i økonomi og administrasjon på nett og gjennomføre studiet trinn for trinn.

Les mer

Praktisk informasjon