Forskning

  • BI medvirker til å spre og formidle resultater fra forskning og faglig utviklingsarbeid, og medvirker til innovasjon og verdiskapning basert på disse resultatene.
  • Den faglige virksomheten ved Handelshøyskolen BI er delt inn i ni institutter som dekker et vidt spekter av fagområder og disipliner.
  • Handelshøyskolen BI har en rekke forskningssentre som er knyttet til våre ni institutter.

Boligprisene når nye høyder. Hva betyr det for økonomien? Hva betyr det for deg og meg? Det er tema for BI Business Review.

Er du på jakt etter forskere og eksperter innen BIs fagområder. Sjekk våre ekspertlister for media.

24 okt

BI - campus Oslo - Mandag 08:00 - 09:30

26 okt

Handelshøyskolen BI campus Oslo, rom C1-060 - Onsdag 09:00 - 10:30

 
Til toppen