Forskning

  • BI medvirker til å spre og formidle resultater fra forskning og faglig utviklingsarbeid, og medvirker til innovasjon og verdiskapning basert på disse resultatene.
  • Den faglige virksomheten ved Handelshøyskolen BI er delt inn i ni institutter som dekker et vidt spekter av fagområder og disipliner.
  • Handelshøyskolen BI har en rekke forskningssentre som er knyttet til våre ni institutter.
Til toppen